1. Tunnistus suurest Jumala armust ja Püha Vaimu juhtimisest 13,6MB
  0017vtu19-------001 # Ps 40:1-6, Mt 10:32-33, 1Tm 1:12-17 # 59:30 # 19?? # Karu?
  [See vend (Tapalt) tunnistab alguses, kuidas Jumal ta surnuist
  üles äratas ja kuidas ta peale seda Jumala leidis ja kuidas tema tervis
  taastus. Edasi räägib ta paljudest kogemustest, kuidas Jumala Vaim
  temaga on rääkinud ja teda juhtinud eluolukordades. Kasseti andis
  mulle Erik Lõoväli, kes salvestas selle vanalt lindilt, kõne toimus
  Paides, kui seal oli veel kogudusevanemaks Jääger, u. 1980. aastate
  alguses. Rääkija nime ei tea mina ega Erik, aga ta on praeguseks juba
  surnud. Arno Saamo arvates on rääkijaks vend Karu.]

 2. Kas sa armastad Jumalat? (+palve) 5,5MB
  0383vju2004tpaju001 # Jh 14:23-29 # 24:07 # 16.05.2004 # Toomas Pajusoo
  [Salvestatud Tallinna Pereraadiost. Toimus Tallinna Metodisti koguduses.]
  Kes on tõeline Jeesuse jünger? - See, kes Teda tõesti armastab.
  Mis tõestab meie armastust?
  Mt 7:21.
  Jeesuse käsud.
  Ps 119:4,14-16,24,35,43-44,47-48,57,92-93,97,103. 1Jh 5:2-3.
  Kui sul pole rõõmu Jumala käskudest, elad sa veel pattudes.
  Mt 22:37-40.
  Kas me tõesti armastame Jeesust?
  Hoiatused jumalarahvale.
  Jk 4:11. 1Jh 2:4-5, 4:7. Ilm 2:4-5.
  Jumal ootab sinu armastust!

 3. Suhtumisest vaenlastesse 6MB
  0384vju2004anora002 # Mt 5:38-45a # 26:01 # 23.05.2004 # Andrus Norak
  [Salvestatud Tallinna Pereraadiost. Toimus Tallinna Metodisti koguduses.]
  Kas me käime mäejutluse järgi?
  Jumala viha on Tema armastus praktikas.
  1Ms 4:23.
  Kättemaksu surnud ring.
  Tugev headus.

 4. Teie ei tea, mis vaimu lapsed teie olete 4MB
  0385vju1971akuum001 # Lk 9:55 # 17:32 # 30.05.1971 # Aleksander Kuum
  [Võetud Vaimuliku Varasalve saatest Tartu Pereraadiost.]
  Vaid pühitsust taotlevad usklikud võivad kord varanduse pärida.
  Kui sinu südames pole Püha Vaim, on seal maailma vaim.
  On tähtis avada oma süda tõe vaimule.
  Halb vaim nimega "Oma mina".
  Kadedus, tusk ja viha.
  Ole hommikul palves, et sind päeval kuri ei täidaks.

 5. Algkoguduse elu 2,7MB
  0388vly1986jj22g001 # Ap 2:37-42,47 # 11:51 # 1986 # Johannes Jääger
  [Toimus EKB Paide koguduses.]
  Kogudus alustas Püha Vaimu leekivas tules.
  Vanad usklikud vajavad ka edasiminekut.

 6. Jeesuse võit 5,4MB
  0389vju1986akimm001 # Lk 4:16-21 # 23:32 # 1986 # Aare Kimmel
  [Toimus EKB Paide koguduses.]
  Jeesus on Jumala vägi meie jaoks.
  Patt tuleb väga kergesti.
  Patt pimestab inimese ära.
  Kui põrgu on sinu südames.
  Inimeste häda ja viletsus.
  Jeesus võtab vastu selle, kes Tema juurde tuleb.
  Jeesus on purustanud kõik vaenlase väed.
  Saatana ainus relv on pettus.
  Te olete armust õndsaks saanud.

 7. Uskliku puhta elu eeskuju tänapäeva maailmas 6,5MB
  0423vju2004hjyrg001 # - # 28:34 # 17.10.2004 # Harli Jürgenson
  [Toimus EKB Tartu Salemi koguduses.]
  Me vajame häid eeskujusid.
  Ka Jumal seab ennast eeskujuks.
  Pattu ei saa oma ellu sisse jätta, seda varjates ja hoides.
  Patt võib ootamatult ärgata.
  Seksuaalpatud ühiskonnas.
  Kristlastel on tarkus hoida ennast halva eest.

 8. Risti vägi 12,7MB
  0457vju2000esarv001 # 1Kr 1:18-25, 2:1-13 # 55:32 # 11.02.2000 # Egon Sarv
  [Toimus EKNK Tartu Maranata koguduses.]
  Ühest karismaatikute eksitusest: rist lõpeb andekssaamisega ja rõhk on Jumala väe saamisel.
  Jh 5:39.
  Jättes kõrvale risti väe, tegutseme oma väes.
  Jh 5:33.
  Inimlik tarkus või Jumala vägi?
  Jh 5:37-44. Rm 6:5.
  Auhiilgus tuleb vaid läbi risti.
  1Kr 4:19-20.
  Oma liha peale ei saa ehitada.

 9. Jeesuse ülestõusmine ja ülesvõtmine 6,8MB
  0482vju2005asaar002 # Lk 24:36-51 # 29:34 # 27.03.2005 # Adu Saar
  [Toimus EKB Tartu Salemi koguduses.]
  Ülestõusmine kui väga tähtis sündmus.
  Me saame andeks need patud, millest me meelt parandame.
  Mida tähendab, et võlakiri kustutatakse koos selle sätetega?
  Tähtis on teha Jumala tahtmist, lisaks Jumala sõna kuulmisele.
  Meie vaimulik puhastumine võtab aastaid aega.

 10. Keele kasutusest 15,8MB
  0680vpi1973pkase001 # Jk 3:1-6 # 1:09:04 # 04.1973 # Päivo Kasekamp
  [Toimus Tartus.]
  "Õige õpetus" võib viia õigest õpetusest eemaldumiseni.
  Need, kes tahavad saada õpetajaks, peavad enne selle õpetuse järgi elama.
  Kõik ei pea ka vait olema, et rääkigu, kes tahab.
  Me unustame tohutu vastuse Jumala ees, et peame vastust andma kõige eest.
  Jumal kuulab iga jutlust.
  Kõik meie kõned on salvestatud taevasele lindile, va. need, mida Jeesuse veri ära kustutab.
  Kellele me räägime? - Surematutele hingedele.
  Sõna on teravam kui kaheterane mõõk, aga mitmed võtavad seda kergelt, kes tahavad õpetada.
  Me kõik eksime paljus.
  Keel on esimene patuse loomuse avaldaja.
  Halb sõna teise inimese kohta jahutab armastuse tema vastu.
  Keel võib reostada meie kogu elu.
  On neid, kes ka puhtaid südameid viivad keelepattudesse.
  Meie keel ei sütti, kui oleme läbi imbunud Jumala armust.
  Võta põhimõtteks, et sa kunagi kellestki halba ei räägi, va. talle endale manitsuseks ja noomituseks
  Kui sa inimese silme ees vait oled, siis ole ka selja taga vait.
  On kurb, kui selle väikese liikme pärast peame taevariigist välja jääma.
  Jk 1:26.
  Kas me ei tahaks hakata jumalakartlikult ja tõsiselt oma keelt kasutama?
  Andku Jumal armu, et meie keel oleks süüdatud taevast!
  Jumalariik meie sees väljendab ennast ka keele kaudu.
  Kuidas peab õigeid sõnu ütlema?

 11. Keele kasutus ja taevane tarkus 13,1MB
  0686vpi1973pkase002 # Jk 3:7-13 # 57:20 # 04.1973 # Päivo Kasekamp
  [Toimus Tartus.]
  Kui oleme maailmast välja tulnud, peab ka meie keel saama pühaks.
  Kui anname kogu elu Jumalale, tuleb ka keel Jumalale üle anda.
  Mis inimesele on võimatu, on Jumalale võimalik.
  Ei maksa Jumala kiitus sellest suust, mis kaasinimest sajatab.
  Mida vähem räägime, seda vähem on võimalusi eksida.
  Samas on olukordi, kus tuleb rääkida ja vaikida ei või.
  Näita oma tarkust tegudega.
  Kui meil on midagi puudu, siis saame seda ülevalt.

 12. Lenduri ja astronaudi kogemused ning Jumala abi 10,8MB
  0705vtu1978jirwi001 # - # 47:15 # 12.06.1978 # James Irwin
  [Vanalt lindilt, salvestanud Uudo Rips. James oli Apollo 15 astronaut, tõlgib Osvald Tärk. Algmaterjal oli väga tugeva kahinaga.]

 13. Kolm eksituse lainet lõpuaegadel 34,8MB
  Kolm_eksituse_lainet_MLinam2e # - # 2:32:33 # ? # Merike Linamäe
  [Nõidusest tänapäeva Eestis ja kristlaste eksitamisest selle kaudu.]

 14. Võtame enese peale Jumala sõjariistad 5,7MB
  0717vju1980aliin001 # - # 24:55 # 01.1980 # Alfred Liin
  [Toimus EKB Tartu Salemi koguduses uue aasta teenistusel.]
  Me ei mõista sageli vaenlase kavalust ja elame nagu ohutult.
  Jeesuse palvevõitlusest Ketsemani mäel.
  Meil on vaja vaimulikud asjad ära võita vaimulikul viisil.
  Meil on vaja võtta kätte vaimulikud sõjariistad, et võiksime seisma jääda.
  Vöötame enda tõega.
  Ehitame ennast õiguse raudriidega.
  Võtke usukilp enese kätte.
  Olgu meil õnnistuse raudkübar peas ja vaimumõõk käes.
  Sõna peab meil olema puhas, hingevaenlane tahab seda ära segada.
  Kui leiad vaimulikust kirjandusest segase mõtte, pane terve see raamat kõrvale.

 15. Kuidas tagasi saada pühadust? (+palve) 4,7MB
  0728vju1989jpuus002 # Hb 10:19-22 # 20:34 # 1989 # Jüri Puusaag
  [Toimus EKB Paide koguduses.]
  Miks nimetame Jeesust maailma Issandaks?
  Me oleme kaotanud pühaduse, osaduse Jumalaga.
  Eesriie kõige pühama paiga ees.
  Uskliku ja Jumala vahel on sageli eesriie, uskliku südames.
  Välismaalt tulevad õpetused ei ole alati head.
  Mitmed otsivad emotsionaalset usku.
  Mõned muutuvad enesekriitiliseks, enesehaletsejaks, moralistiks.
  Ka koguduses käimine ei muuda sind pühaks, ainult Jeesuse läbi saab pühaks.

 16. Proovimised ja läbikatsumised meie elus 12,5MB
  0881vju2009el6ov003 # 1Ms 22:1-2 # 36:30 # 17.05.2009 # Erik Lõoväli
  [Toimus Lehtse koguduses. Salvestatud Eriku kassetilt, taustal nõrk muusika.]
  Trk 3:4-7.
  Lihalikud kristlased armastavad mugavat ja kerget elu.
  Jumal hoolib meie iseloomust rohkem kui meie mugavusest.
  1Pt 4:12-13.
  Kannatustes kogeme Jumala armastust kõige kaunimal kujul - John Bunyan.
  Jdt 8:25-27.
  Miks katsub Jumal oma lapsi läbi? - Jumal toob meile ilmsiks, mis meie südames tegelikult on.
  Hb 12:7a. Kannatused on teile kasvatuseks.
  Jdt 9:11-12.
  Issand saab oma parimad sõdurid kannatuste kõrgendikelt - Spurgeon.
  Nl 3:44. 1Ms 16:16-17:1.
  Vahepeal Jumal varjab ennast.
  Js 45:15. Srk 2:3-5.
  Ole kannatlik läbikatsumise ajal.
  Sk 13:8-9.
  Mõned põgenevad Jumala puhastava tulekooli eest.
  Tn 12:10. Ps 66:10-12.
  Peale tulest läbiminekut tuleb ellu vabanemine ja rahu.
  Tormides kasvab tugev puu, katsumustes tugev kristlane.
  1Pt 1:7. Mt 7:24-27.

 17. Jumal on otsimas meest, keda ta saaks tarvitada oma töös 11,3MB
  1079vju1984bgrah002 # Hs 22:30 # 32:56 # 12.09.1984 # Billy Graham
  [Legendilt: Kõne vendadele. Kaljus.]
  [Toimus EEKBL Tallinna Kalju koguduses. 30:49 juures salvestuse auk.]
  Jumal otsib meest, kes ehitaks üles müüri - aga ta ei leia.
  Keda saab Jumal kasutada?
  Töötegija peab olema uuesti sündinud ja Pühas Vaimus.
  Töötegijal peab olema Jumala kutse.
  Milline peab olema evangeeliumi kuulutaja?
  Töötegija peab elama püha ja distsiplineeritud elu.
  Uhkus, rahaahnus ja ebamoraalsus - sellega lähevad viltu paljud töötegijad.
  Töötegija peab olema oma elu üle andnud Jumalale.
  Peab olema ka Piibli lugeja, see on Jumala Sõna.
  Peame palvetama, et tuleks rahu maailma.

 18. Kristus - eestkostja meie pattude eest Isa juures 8,6MB
  1253vju1956wholm001 # 1Jh 2:1-6 # 25:05 # 16.11.1956 # Wardo Holm
  [Toimus Oleviste kirikus Tallinnas.]
  Üleskutse mitte teha pattu.
  Miks teevad usklikud pattu?
  Kas patu mõistet tuntakse täpselt ja õigesti?
  Patt on ka halb mõte ja hea tegematajätmine.
  Patt arvab kokku inimese muresid, arvab maha inimese jõudu,
  korrutab inimese valusid ja vaeva, jagab inimese koondumisvõimet.
  Patt hävitab inimese südametunnistuse.
  Kas me hindame seda, et Kristus on meie eestkostja?
  Kes on tunnistajad meie vastu Jumala kohtu ees ja mida nad räägivad?
  Järgmine tunnistaja on südametunnistus, peale seda Püha Vaim.

 19. Piibel 9,4MB
  1254vju1959wholm002 # 5Ms 30:11-20a # 27:29 # 1?.1959 # Wardo Holm
  [Aastaarvu tuletus: 1739+220=1959. Lõpp helivigadega. Toimus Oleviste kirikus Tallinnas.]
  Kas on Piibel raamat kõigile?
  Piibel on alati värske ja ei vanane kunagi.
  Piibel oli esimene raamat, millega alustati trükikunsti.
  Piibli tõlkimine on viimastel aastatel palju kasvanud.
  Statistikat Piibli kohta.
  Levinud väljendid ja mõtted Piiblis.
  Mitmed Piibli ütlemised on muutunud paljude rahvaste vanasõnadeks.
  Tuntud ajalooliste inimeste tunnistusi Piiblist.
  Kui sa ei tea, kas Piibel on kõigile või mitte, loe see läbi!
  Kas sa tead, et Piibel on kõigile, kuid sa ei loe seda siiski?

 20. Jõulutervitus (+alguslaul+lõpupalve+lõpulaul) 4,3MB
  1257vly1967krait013 # Mt 2:11 # 9:48 # 12.1967 # Kaljo Raid (Torontost)
  [Laul: Petlemma täht. Loetud lindile Torontos, Canadas.]
  Jumal ootab kinki ka sinult.
  Millise kingituse sai sinult Jeesus?
  Jeesuse tagasitulek on saabunud lähemale.