1. Usklikud Jumala lähedalolus 9,9MB 9,9MB
  0452vju1987uveev001 # Jh 1:14,16 # 43:15 # 01.1987
  [Toimus EMK Paide koguduses.]
  Rahu meie südames.
  Kas sa oled tundnud Jumala ligiolu?
  Jumala lähedalolu Iisraeli kõrberännakul.
  Jumala au uuendab ja puhastab meid.
  Eelija ja Jumal baali prohvetite ees.
  Kas sa tahad olla see, kes otsib Jumala palet?
  Jeesus sai lihaks ja tõi Isa armastuse maa peale.
  Kas me ootame Jumala au?
  Jumal on annetanud oma Pojas kõik, mida sul on tarvis eluks ja Jumala kartuseks.
  Jumal ei anna sulle kivi ja madu leiva ja kala asemel.
  Olgu meie süda lahti Jumala tõdedele.
  Püha Vaimuga ristimise küsimus.
  Jumala au lahkumine või selle püsimine koguduses.
  Ilm 21:22-25, 22:3-5.

 2. Jumala tahab meiega lähedast suhet, et meid töös kasutada 9,5MB 9,5MB
  0471vju1987uveev002 # Ps 24 # 41:41 # 01.1987
  [Toimus EMK Paide koguduses.]
  Me peame olema pidevas ühenduses Jumalaga.
  Jumal tahab, et me elame Temaga lepingus ja usaldaksime Teda.
  Jumal soovib igaühte meie seast tarvitada Jumala riigi heaks.
  Jumal on valinud suuri ja väikesi.
  Kuidas saaksime meie olla Jumal riigis tarvitatavad?
  Bonnke: "Jumal, tee mind tarvitamiskõlbulikuks!"
  Anna oma keel üle Jumalale.
  Mõttemaailma valitsemisest.
  Kes võib minna Jehoova pühale mäele?
  Meie pühitsus toimub jätkuvalt.
  Meie vana mina sureb pikkamööda.
  Jumala tahtmine on, et me oleksime valguse lapsed.
  Jumal ootab, et sina tuleksid Tema ligidale.
  Jumala inimesed - olgu meie süda puhas.
  Eesav ja Jaakobi muutumine.
  Kui Jeesus elab sinu südames...
  Kõik asjad toogu au Jeesusele.
  Vastus Effataale: 1Kr 2:1-3.

 3. Miks pidi Jeesus oma vere valama ja miks on see tähtis? 8,5MB 8,5MB
  0476vju1987uveev003 # 2Ms 12:13 # 36:59 # 01.1987
  [Toimus EMK Paide koguduses.]
  Inimese algus Eedeni aias ja eksimine.
  Kaini ja Aabeli lugu.
  Enam ei ole enda õigust, vaid Kristuse õigus.
  Kristuse veri sinu südamel on kaitse patu ja kurjuse eest maailmas.
  Sind ei lükata välja, kui sa oled tulnud Jeesuse juurde.
  Kuidas näeb välja uus elu.
  Mida tähendab Jumala sõna teenimine?
  Kristuse veri on pühitsuse vereks meile.
  Võidmine on selleks, et saaksid olla tarvitatav Jumala käes.
  Mida tähendab, et Jeesuse veri on lepituse veri?

 4. Usalda Jumalat ja tema tõotusi! 8,7MB 8,7MB
  0484vju1987uveev004 # Mt 28:18-20 # 38:09 # 01.1987
  [Toimus EMK Paide koguduses.]
  Olgu meil nälga ja janu Jumala asjade järele!
  Tule Jeesuse õnnistavate käte alla!
  Kas sa usud, mis Jeesus ütles?
  Me näeme vaimus Jeesust.
  Ära looda oma jõu ja inimeste peale.
  Lapselik usaldus Jeesuse peale.
  Usk ei vaata olukordade peale.
  Meie vana mina meie sees.
  Jumala tõotused on makstud Jeesuse verega.
  Me võime kogeda Jeesuse ligiolu.
  Kõik ei aja välja kurje vaime ja ei tervenda, aga need sünnivad uskujate keskel.
  Au saagu Jumalale.
  Kui hea on usaldada Jumalat.