Veel jutluseid ja piiblitunde.

 1. Püha Vaim (+lõpupalve) 9,6MB 9,6MB
  0016vju198-ttyyr001 # - # 42:01 # 198?
  [Kõnetooni on arvutiprogrammiga aeglustatud.
  U. 1985. Salvestatud lindi pealt.]
  Miks me räägime Pühast Vaimust?
  Kes on Püha Vaim?
  Mida Püha Vaim teeb?
  Kus Püha Vaim on?
  Püha Vaim ja Jeesus.
  Püha Vaimu tõotus.
  Nelipüha sündmus Ap 2.
  Oled sa kogenud Püha Vaimuga ristimist?
  Püha Vaimuga ristimine ja kogudus.
  Püha Vaimuga ristimine, viljad ja annid.
  Millal peaks Püha Vaimuga ristimine toimuma?
  Püha Vaimuga ristimine ja normaalne usuelu.
  Mis eelneb tõelisele nelipühale ja õnnistusele?
  Kas Uus Testament jätab Püha Vaimuga ristimise igaühe enda otsustada?
  Milline on tõeline Püha Vaimuga ristimine?
  Püha Vaimuga ristimine ja tänapäeva probleemid.
  Miks Püha Vaim on otsinud uusi kanaleid?
  Saage täis Vaimu!
  Kes on Jeesuse tunnistajad?
  Kuidas säilitada Püha Vaimuga ristimine?
  Püha Vaimuga ristimine ja Jeesuse taastulemine.
  Miks ei ole veel sina täitunud Püha Vaimuga?

 2. Mis on pöördumine? 3,7MB 3,7MB
  0020vju198-ttyyr002 # Mt 18:3 # 16:20 # 198?
  [U. 1985.]
  Mis tuleb teha, et saada päästetud?
  Pöördumine tagasi Jumala juurde.
  Pöörduma pead just sina.
  Pöördumine ja meeleparandus.
  Kellelt pärineb pöördumise korraldus?
  Sinuga peab sündima ime!
  Ülevaltsünd ja pöördumine.

 3. Esimene kiri. Kõva roog 1,1MB 1,1MB
  0021vju198-ttyyr003 # - # 4:50 # 198?
  [U. 1985.]
  Uskliku tee on raske.
  Lapse rahu ja sõduri vägi.
  Mida tähendab suhe Jumalaga?
  Mis asi on rahu sisuliselt?
  Püha Vaimu suur tähtsus.

 4. Evangelism 9,6MB 9,6MB
  0022vju198-ttyyr004 # Js 6:8 # 42:06 # 198?
  [U. 1985.]
  Jumal tegutseb oma rahva kaudu.
  Kust saada evangeliste?
  Ap 13:1-4.
  Kogudus ja evangelism.
  Kes on evangelist?
  Koguduse ülesanne on evangeliseerida.
  Kristlusele on levimine loomulik.
  Evangeliseerimine vanal ajal.
  Oleme päästetud päästmiseks.
  Evangelistile pannakse valesid kohustusi tänapäeval.
  Koguduse nõrkus ja mõistmatus evangeliseerimise kohta.
  Rahuldumine väikeste eesmärkidega.
  Mk 16:15.
  Koguduse leigus ja rahulolu.
  Isiklik evangelism ja suur ärkamine.
  Ärkamisse mitteuskumine näitab vaimulikku langust ja abitust.
  Peade noppimine pole viljakoristus, vaid osa viljakoristusest.
  Milline on meie praegune olukord?
  Oma patus vaevlevaid hindas Jeesus rohkem.
  Milline on magav kogudus?
  Organisatsioon ja organism.
  Vaimulik rahulolematus.
  Billy Grahami kogemus.
  Palvetamine on väga tähtis.
  Palve vägi tungib kogudusse.
  Sk 4:6. Ap 1:8. Ap 9, 26. 1Kr 2:1-5.
  Keda meid on läkitatud evangeliseerima?
  On vaja Püha Vaimu väge.
  Tõotused usklikele.
  Evangelism on sõjajõu demonstreerimine.
  1Kr 6:9.

 5. Õpetus 2,6MB 2,6MB
  0023vju198-ttyyr005 # - # 11:14 # 198?
  [U. 1985.]
  Teoloogia kahjulikkus.
  Tõde on olemas, seda saab tunnetada, see vabastab, see kuulub kõigile.
  Kristus on Tõde.
  On väga tähtis tunda Kristust.
  Õpetus pole propageerimiseks ja pealesurumiseks, vaid see on and ja kingitus.
  1Jh 2:27.
  Miks Jeesus ei andnud süstemaatilist õpetust?
  Inimlik ja jumalik tarkus.
  Mida Kristus õpetas?
  Mis on ülim tarkus?

 6. Äratushüüe kogudusele 1: Mida meie, usklikud, praegu vajame? 8,8MB
  0024vju1978ttyyr006 # Ef 5:13-14 # 25:40 # 1978
  [Koos originaalse algus- ja lõpumuusikaga (kokku 1:37). Ümber töödeldud mp3-failist.
  26.02.11 asendatud palju parema versiooniga.]
  Ilm 3:5-6.
  (Alguspalve.)
  Mida on vaja ärkamiseks?
  Milline usklik üldse küsib, mida on tarvis?
  Leige uskliku elustiil ja mõttemaailm.
  Kuidas võime oma vajadust tunnetada?
  Algus tuleb Jumalast.
  Ärkamine on valuline protsess.
  Kust ja millest ärkamine algab?
  Kellel on, sellele antakse.
  Mõistus ja ilmutus.
  Mis on ärkamine?
  Mida meie vajame?
  Usk on kõige alus.

 7. Kes sa oled? 5,8MB 5,8MB
  0025vju198-ttyyr007 # - # 25:15 # 198?
  [U. 1985.]
  Inimesed programmis või süsteemis.
  Usklik, kes sa oled sellise maailma keskel?
  Patuprobleem uskliku elus.
  Maailm Jumala lapsele.
  Usklike salapärane jagunemine viimses kohtus.
  Valik paremuse poole tuleb teha praegu endal.
  Kas oled otsustanud ennast anda Jumalale?
  Maailmameelne usklik.
  Usklik kristlane jagab Jeesuse saatust.
  Mida tähendab Jeesuse järel käimine?
  Rist enda peal tähendab pilget ja alandust maailma poolt.
  Kuna kohtusid viimati südamelt südamele Jumalaga?
  Palve jüngri elus.
  Eestpalve tähtsus.
  Kellele annab Jumal oma väe?
  Mis on Jumala vägi ja jõud?
  Püha Vaimu väest.
  Mis on sinu ülesanne?

 8. Pühendumine 10,1MB 10,1MB
  0047vju19--ttyyr008 # - # 44:14 # 198?
  1. Pühendumine.
  Usklikud ei ole pühendunud, vaid jooksevad ringi.
  Inimene pannakse kõige alguses istuma taevastesse asjadesse.
  Ei ole püha elu ilma pühendumiseta Jumalale.
  Kas sul on aega Jumala jaoks?
  Palju pannakse rõhku välisele.
  2. Hingevaenlane püüab inimest võõrutada Jumalast,
  Jumal tegutseb vastupidiselt.
  Saatan võib kasutada lihalikku usklikku noorte usklike vastu.
  Abielu uskmatuga on saatanale suur võit ja lõpebki enamasti halvasti.
  3. Neli asendamatut jõudu, mida Jumala laps peab tundma.
  Veri. Verega puhastumine. Veri on kaitse ja õigus.
  Sõna. Sõna puhastab meid. Sõna on mõõgaks ja relvaks vaenlase vastu.
  Vaim. Püha Vaimu puudus on tänapäeval suur puudus kristlaste seas.
  Osadus. Usklik kasvab peamiselt osaduses teiste usklikega. Kristuse ike.
  4. Vaimuliku elu tõelised tunnused.
  Elu tunnus on pidev rahulolematus.
  Patust pöördunu on Jumala lapse sarnane kohe.
  Noor usklik juurdub, kasvab ja toob esile vilja.
  Ilu, hea lõhn, kaunidus; aulikkus.
  5. Ristiusu tuumaks on isik: Jeesus.
  Tuleb tunda Jeesuse elavat lähedust.
  Oled sa kogenud Jeesust?
  Tänapäeval jagavad kogemusi ka need, kes tegelikult kogenud pole.

 9. Usutunnistus 10,3MB 10,3MB
  0048vju19--ttyyr009 # Hb 4:14-16 # 44:52 # 19??
  [Sisaldab kuupäevalist vihjet, et toimus 1980. aastate alguses.]
  Ime Yonggi Cho pojaga.
  Inimese elus on tähtis tema vaimulik elu.
  Usutunnistuse mõte.
  Tunnistuse viis osa.
  Tunnista Jumala ees, et Jeesus on sinu pattude eest surnud.
  Hingevaenlane tahab ära võtta julgust selles, kes me tegelikult oleme.
  Me elame Kristuses Jumalale!
  Segadusse sattunud usklikud.
  Jeesus on meie kaitsja kõiges.
  Tunnista Jumala ees Tema tõotusi!

 10. Sinu riik tulgu! 10,7MB 10,7MB
  0049vju19--ttyyr010 # Kl 1:9-13 # 46:43 # 19??
  Jumal annab Püha Vaimu kaudu võime tunnetada tõde.
  Ei ole otsest ja kiiret teed vaimulike väärtusteni.
  Usk tuleb Jumala Sõnast, mitte käte pealepanemise kaudu.
  Ei saa täita Jumala tahet, mille kohta pole tunnetust.
  Informatsiooni vastuvõtmine ei ole tunnetus.
  Inimene peab vabatahtlikult ennast Jumalale andma.
  Meie rumaluses ja jonnakuses käitub Jumal meiega erinevalt.
  Jumal kõneleb meiega enne karistamist.
  Mida tähendab, et "sinu riik tulgu"?
  Kes on meie kuningas?
  Me oleme asetatud Jumala riiki.
  Saatanal ei ole meie üle õigust, sest me kuulume Jeesusele.
  Jeesus on palju suurem kui kurjus.
  2Pe 1:3-4.
  Jeesuse vere tähendus.
  Pidage kinni tunnistusest!
  Ei saa anda maad kõhklusele.

 11. Kes on Jumal usklikule inimesele? 9,7MB 9,7MB
  0050vju19--ttyyr011 # Mt 6:24-34 # 42:20 # 19??
  Usklikud ei tea sageli, kes on Jumal.
  Lk 18:6-8.
  Inimesed ei usalda Jumalat.
  Jumal on meid kõiki targalt loonud.
  Jumal ei pane oma lastele rõhumisi.
  Rahal pole seda võimu, mis lunastab sind muredest.
  Kas Jeesus on sinu elu allikas?
  Milline on sinu suhe Jumalaga?
  Kas Jumal on ainult meie külaline?
  Kas mina olen Jumalale külaline?
  Kas meil on kerjuse ja rikka vahekord Jumalaga?
  Meie suhe Jumalaga võib olla kui sõbra suhe sõbraga.
  Jumala eesmärk polnud vaid patust vabastamine, vaid inimese muutmine oma sõbraks.
  Jumal on tervendaja, Ta ülendab inimest.
  Avasta, et Jumal on kuningas!
  Nõudke Jumala riiki ja Tema õigust!
  Jumala sõnas on suured rikkused.
  Paljud on tervenenud, oodates järjekindlalt Jumala abi.
  Ärge võtke Jumalalt vastu eitavaid vastuseid.
  1Pt 2:9-10.

 12. Jumal ja sina 13,7MB 13,7MB
  0053vju198-ttyyr012 # Rm 8:28-32, 1Ms 28:10-22 # 59:47 # 198?
  [U. 1985.]
  Toimus: Oleviste kirikus
  Päästmine ei ole Jumala ainus eesmärk.
  Inimlik ja jumalik au.
  Igatsus omandada jumalikke asju.
  Oled sa Jumalaga ühel liinil?
  Saa teadlikuks sellest, kes sa oled Kristuses!
  Jumala lähedalolu annab kõik vajaliku.
  Ära häbene Jumalat ülistada!
  [1-2 kuulajat hakkasid käsi plaksutama ja Jeesust tänama.]
  Tervis Issanda vermete läbi.
  Issand on ustav!

 13. Jõulud 9,7MB 9,7MB
  0054vju198-ttyyr013 # - # 42:32 # 198?
  [Mõtisklused koos (saksakeelse) taustamuusikaga. Kehva kvaliteediga, aga väga nostalgiline!]
  Mis on jõulud?
  Jõulud on vanemad inimajaloost.
  Ennustus Jeesusest öeldi Moosesele ja Jesajale.
  Jumala teod.
  Lk 1:26-56, 2:1-20.
  [Jõululaul "Püha öö" saksa keeles.]
  Mt 2:1-12.
  Jõulud on väljaspool religiooni.
  Kes on jõuluöö laps?
  [Eestikeelne laul.]

 14. Argentiina ärkamine 20,6MB 20,6MB
  0070vmu19--ttyyr016 # - # 1:30:11 # 19??
  [Kõnetooni on arvutiprogrammiga aeglustatud (105%, preserves neither).]
  [Loetakse ette üks raamat; all on vahepealkirjad (va. kaks esimest).] Lõpus on sõnumid Jumalalt, mis tookord üles kirjutati.]
  Sarnasus Eesti probleemiga.
  Ärkamine algab palvest; usklikud peavad murduma Jumala ees; Jumal annab ooteajad.
  1. Taevalik ilmutus.
  Lõpp ja algus.
  2. Teed sinna ei tea kotkaski ega märka kulli silm,
  seda ei talla uljad metsloomad, seal ei kõnni noor lõukoergi mitte (Ii 28:7-8).
  Allikas avatud.
  3. Jõgi leiab väljapääsu. Ma valan janusele vett ja kuivale voogusid (Js 44:3).
  Kutsu inimesi palvele.
  Põhja poole.
  Argentiina Jackos.
  Ühinenud Citibellis.
  Oota, valva ja palu!
  4. Tõotuste täitumine. Lk 11:21-22.
  Lisad (sõnumid Jumalalt).
  Kutse armastusele.
  Kutse puhtusele.
  Kutse jüngriks saada.
  Elu, valgus ja armastus.
  Sõnakuulmine.
  Sõnum Püha Vaimu läbi.
  Kannatus.
  Tõsidus.
  Võit.
  Sõnum patustele.

 15. Issanda tulemine on lähedal 8,9MB 8,9MB
  0264vju1987ttyyr017 # Mt 25:1-13 # 38:44 # 1?.02.1987
  Koht: EEKBL Paide kogudus
  [Toimus 15.02 või 16.02, evangeelsel nädalal.]
  Meenutus isast.
  Ei ole oluline, millal Issand tuleb.
  Kogudus ootab Jeesust tagasi.
  Mt 24:38-39.
  Oleme välja registreeritud sellest maailmast taevasse.
  Erilised vaimulikud laulud.
  Ülevaltsünd ja päästmine.
  Teoreetiline usk ja tegelik usk.
  Tulevane maa.

 16. Palvest (+palve alguses ja lõpus) 14,2MB 14,2MB
  0291vju1987ttyyr018 # Kl 4:2-4, Ap 4:23-31 # 1:02:04 # 16.02.1987
  Koht: EEKBL Paide kogudus
  [Toimus koguduse aastapäeval.]
  Palve kui vaimuliku elu indikaator.
  Tähtsam kui kuulutamine, on palve [enne seda].
  Takistused palvetamisel.
  Avasta eesõigus palvetada, mitte ära otsusta, et hakkad paremini palvetama.
  Ef 1:13.
  Sul pole vaja võidelda, et Jumalalt saada, vaid et jääda Jumala andidesse.
  Ef 6:10-14.
  Saatanalt pole midagi võita, vaid tuleb Jumala poolt võidetut saatana eest kaista.
  Sul tuleb tunnistada oma patt Jumala ees ja saada puhtaks!
  Eksinu peab kohe minema Jeesuse vere juurde Kolgatal.
  Sa ei tunne Jumala lähedust, sest sa ei palveta!
  Ei tohi lakata palvetama oma vaimuliku elu pärast.
  Kes palub, see saab!
  Palveta oma lähedaste eest!
  Ära lakka palvetamast oma koguduse eest!
  Palveta oma rahva pärast!
  Palveta Sõna kuulutajate eest!
  Palveta Jumala väe avaldumise pärast!
  Palveta Jumala rahva pühitsuse pärast!
  Palveta Püha Vaimu väljavalamise ja ärkamise pärast!

 17. Jumal küsib: Kus sina oled? 11MB 11MB
  0295vju1987ttyyr019 # 1Ms 3:8-12 # 48:13 # 17.02.1987
  Koht: EEKBL Paide kogudus
  [Toimus koguduse aastapäeval.]
  Isiklik kogemus Jumalaga.
  Ärkamise ja uuestisünni erinevus inimese elus.
  Aadama ja Eeva lugu.
  Ära ole liialt meelekindel, et sa ei või langeda!
  Meenutus vanaaegsetest äratuskoosolekutest.
  Ära halvusta nõrku usklikke, palveta nende eest!
  Jumal otsib kadunut, tema süda on suur ja armastav.

 18. Meie Jumal 12,6MB 12,6MB
  0301vju1987ttyyr020 # Erinevad kirjakohad # 55:10 # 18.02.1987
  Koht: EEKBL Paide kogudus
  [Toimus evangeelsel koosolekul.]
  Jh 1:18. Jr 9:22-23. Ps 89:6-16. Ps 90:11-12. 2Ms 34:5-7. Ps 91. Ef 1:15-23. Hb 4:14-16.
  Kas tunneme Jumalat, Jeesust ja Püha Vaimu?
  Koosoleku alustamisest.
  Jeesus on Jumala olemus.
  Kiriku traditsioonid ja inimlik piiratus.
  Kiitle vaid Issanda tundmisest!
  Jumala tundmine paneb hõiskama.
  On tarvis tunda ka Jumala viha, Jumal on kardetav Jumal.
  Kas sa tunned Jeesust Kristust lähedalt?
  Noorte probleemide lahendus.
  Jeesus kui ülempreester.
  Mida see tähendab, et Jeesus kostab meie eest?

 19. Juhend Jumala osadusse 9,2MB 9,2MB
  0304vpi198-ttyyr021 # Js 55:1-3 # 40:10 # 198?
  Koht: Kärdlas kodus
  [Katkestused salvestusel või ümberlindistusel: 0:43, 14:36, 28:59.]
  Kas sinuga on nii, et sa pole kogenud seda rikkust, mis Sõnas kirjas?
  Halva mineviku meenutamine pole õige.
  Milline on tõeline andestus?
  Pattude andestus on kogetav.
  Nälja puudumisest Jumala Sõna järele.
  1Pt 2:1-2.
  Lihalik matkimine on ebaõige ja ehtne.
  Aktiivne avanemine Jumalale.

 20. Püha Vaimu vajadus 13,9MB 13,9MB
  0305vpi1982ttyyr022 # 1Kr 2 # 1:00:42 # 23.02.1982
  Koht: Kärdlas kodus
  [Katkestused salvestusel või ümberlindistusel: 30:24.]
  Püha Vaim võimaldab muuta meie suhte Jumalaga kindlaks ja selgeks.
  Tunnistamine toimub Pühas Vaimus.
  Käsumeelne usk ja vabaduse usk.
  Noorte vaimulik probleem.
  Püha Vaim liidab usklikud kokku.
  Püha Vaimuta ei saa me Piiblist aru.
  Kuidas Püha Vaim tõdesid selgitab?
  Jumala lapse keelemurre on kaanani keel.
  Noorte raskus Piibli keelt mõista.
  Ainult Püha Vaim võib avada jumalalapse silmad aja tõsidusele.
  Ainult Püha Vaim võib meid tõeliselt palvetama panna.
  Me näeme koguduse peasuundi vaid Püha Vaimu abiga.
  Kui Püha Vaim pole meie südames, on meie süda täis maiseid muresid.
  Kui meie mured on vaimulikud, tehakse meie hing terveks.
  Püha Vaim seab meie ette Jeesuse teise tuleku.
  Rippuvus Jumalast.
  Jumal hoiab, kasvatab ja õnnistab meid raskustes.

 21. Miks on vaja paluda Püha Vaimu väljavalamise pärast? 11,3MB 11,3MB
  0306vpi198-ttyyr023 # - # 49:15 # 198?
  Koht: Kärdlas kodus
  [Katkestused salvestusel või ümberlindistusel: 31:05.]
  1 Ainult Püha Vaim on võimeline tooma selgust patu ja armu suhtes.
  2 Ainult Püha Vaim viib meid Jumala väe valdkonda.
  Blumharti näide.
  3 Ainult Püha Vaim võib rahuldada sügavaima janu Jumala järele.
  1Kr 12:13.
  4 Miks me peame paluma Püha Vaimu väljavalamist?
  Lihalik õigus, rõõm ja rahu.
  5 Ainult Püha Vaim teeb Jumala armastuse tõeliselt kogetavaks.
  6 Ainult Püha Vaim muudab meie palved tõhusaks, õigeks, Jumalale arusaadavaks, konkreetseks ja ka teostab Palve vastused.
  7 Ainult Püha Vaim loob Kristuses usklikkoguduse osaduse.
  Osadus luuakse Kristuse läbi, meid ühendab Kristuse armastus.
  Püha Vaim liigub inimese ja Kristuse vahel, mitte inimeste vahel.
  Usklike sõprus ei saa olla inimlikul tasemel.
  8 Ainult Püha Vaim võimaldab evangeeliumi kuulutamist.
  9 Püha Vaimu väljavalamist on tarvis, sest Ta tõstab
  Jumala koguduse Jeesusele vastu.

 22. Püha Vaim III 7,4MB 7,4MB
  0307vpi198-ttyyr024 # Jh 16:1-15 # 32:11 # 198?
  Koht: Kärdlas kodus
  [Kõne jääb pooleli.]
  Püha Vaimu antud ilmutus.
  Kogudus ja Püha Vaim.
  Viinapuu ja oksad.
  Heade tegude tegemine.
  Jumala Vaim toob selguse patu, õiguse ja kohtu kohta.
  Kui Püha Vaim midagi teeb, on see seotud Kristuse isikuga.

 23. Kuidas paluda? 12,8MB 12,8MB
  0308vpi198-ttyyr025 # Lk 11:5-13, Jk 5:17-18 # 55:53 # 198?
  Koht: Kärdlas kodus
  [Katkestused salvestusel või ümberlindistusel: 2:06, 4:34, 7:05, 29:57. Vist jääb pooleli.]
  Meie teadmised palvest ei ole täiuslikud.
  Meie teadmised palvest ei saa asendada seda palvet.
  Meie praktilised teadmised palvest ei tee palvet mõjusamaks.
  Me õpime praktiliselt, aga peame teadma ka teoreetiliselt.
  Palve on asendamatu, palvest ei olene kõik.
  Süda peab olema andunud.
  Me kasvame palves.
  Kasvamise tunnused.
  Hirm, et Jumal ekspluateerib meid.
  Jumalakartus ja majanduslik küllus käivad käsikäes.
  Kui usaldame Jumalat, näeme imesid.
  Pettumustest palve vastuste ootamisel.
  Mõned ohud.
  Suhe võtab aega.
  Jumal ei ütle kas Jah, Ei või Oota.
  Argus või hulljuglus.
  Sisemine palvehoiak.
  1Kn 8:59.
  Mis võtab ära arguse?
  Õppige tundma Jumala südant.
  Usalda lõpuni Jumala sõna.
  Alandlikult oota, et Jumal teostab palutu.
  Kuulata Jumala häält.
  Jeesuse vere kaudu võime tulla Jumala juurde.
  Usk ei seisne hulljulguses.
  Võime Jumala tegusid tunnistada, aga mõned kiitlevad.
  Märgid järgivad neid, kes usuvad.
  Tõeline alandlikkus ja südame headus.
  Mt 5:5.
  Tasane on distsiplineeritud ja tugev.
  Alandlik inimene on allutatud Jumalale, mitte inimesele.

 24. Koguduse kõrvalekalded tänapäeval 9,8MB 9,8MB
  0311vpi198-ttyyr028 # - # 42:49 # 198?
  Koht: Kärdlas kodus
  Eksitus: kujutlus segatakse ära tegelikkusega.
  Kujutlemine ja vaimulik nägemine.
  Vaimulike normide madaldamine usklike poolt.
  Saatana kahesugune töö.
  Kristuse odaduse säilitamine.
  Rafineeritud "vana mina".
  Seksuaalpatt Püha Vaimuga kokku puutunud usklike juures.
  Fanatism.
  Pühadus ja "pühadus".
  Koguduse ohud.
  Pisiasjadega tegelemine tähtsamate asjade asemel.
  Ilusad hooned vaimulikkuse asemel.
  Inimese võimete suur ületähtsustamine.
  Inimsõprus vaimu osaduse asemel.
  "Sõprusgrupid" koguduses.
  Väga palju välist sagimist sisemise süvenemise asemel.
  Muusikaline dilentantism kogudustes.
  Populaarsus Jumalale meeldimise asemel.

 25. Jõua selgusele usuelu algtõdedes! (+palve) 12,2MB 12,2MB
  0340vju1988ttyyr030 # 1Ts 1:2-10 # 53:17 # 1988
  Koht: EEKBL Paide kogudus
  [Toimus palvela remondi lõpetuse puhul.]
  Tuleb liikuda evangeeliumi täie õnnistusega Jumala väes!
  Ütle aamen!
  Kui Jumal on sinuga rääkinud, pea nõu Püha Vaimuga!
  Sa pead kartmatult esinema evangeeliumi esitajana siin maailmas!
  Jumala asjad peavad olema sulle tuttavad!
  Päästmise kindlus peab olema selge!
  Ap 16:14-15.
  Näide fanatismist Kathryn Kuhlmani koosolekul.
  Kas Püha Vaim tunnistab sinus, et sa oled Jumala laps?
  Jumala lapsed on üks perekond, neil on kontakt Jumalaga.
  Jumala vägi kannab sind alati.
  Andke aega Pühale Vaimule töötamiseks inimeste juures!
  Võta Piiblit tasakaalustatult, ära eralda üksikuid salme!
  1Pt 5:6 - alanda ennast, et Jumal sind ülendaks!
  Ennast ülendades satud häbisse.
  Piibli suur vägi.
  Jumal ootab meil püha elu.
  Ärge minge mööda Pühast Vaimust (Jh 14-16)!
  Ära vaata telerit, vaid taevast!
  On vaja võtta aega palvetamiseks.
  Jumala eesmärgid saavutatakse palvetades.
  On vaja rõhutada tõelist usku.
  Issanda taastulek on lähedal - aja oma asjad korda!
  Millega sa mõõdad oma vaimulikku elu?

 26. 0341vju1988ttyyr031 6,1MB 6,1MB
  0341vju1988ttyyr031 # Ilm 22:10-14,17 # 26:28 # 1988
  Koht: EEKBL Paide kogudus
  [Toimus palvela remondi lõpetuse puhul.]
  Jeesuse tulemine on lähedal.
  Päästetud inimene ei pea patus püherdama.
  Tehke head neile, kellele keegi head ei tee.
  Surm on uskliku kroonimise hetk.
  Jeesus on algus ja ots.
  Jeesus on probleemide lahendaja sinu elus.
  Sa oled taevalinna kodanik.

 27. Vaimulik sõjapidamine (+palve) 11,3MB 11,3MB
  0346vju1988ttyyr032 # Ef 6:10-20 # 49:29 # 1988
  Koht: EEKBL Paide kogudus
  [Toimus palvenädalal.]
  Kellele ja milleks on antud Püha Vaim?
  Ef 1:19.
  Kas sa oled Jeesuse õpilane?
  Kuradiga sõdimisest.
  Sõdimise väärvormid koguduses.
  Usklikul on vaimulik võitlus, mitte vaimulik sõjapidamine.
  Vastu panna, püsima jääda ja seisma jääda!
  Ei tule mingeid "uusi" asju vaimulikus maailmas.
  Kogemus "Ususõna" liikumisega seotud inimesega.
  Peame kurjale _vastu_ panema.
  1Kr 1:30.
  Eksituses olev inimene peab kasutama valet.
  "Metsa Reinu õpetus".
  Sõda on peetud Kolgatal, Jeesus kandis meie haigused ja patud.
  Jumala Sõna on Vaimu mõõk.
  Säilita vaba palvehoiak Jumala ees.
  Kurat püüab muuta usklike eesmärke.
  Imetähtede küsimus.

 28. Surnuluud saavad elavaks 12,3MB 12,3MB
  0349vju1988ttyyr033 # Hs 37:1-14 # 53:37 # 1988
  Koht: EEKBL Paide kogudus
  [Toimus palvenädalal.]
  Me pole hinnanud ega osanud hinnata Jumal Sõna.
  Peame eralduma maailma pattudest, mitte maailmast.
  Meil peab olema elav ja püha osadus Jumalaga.
  Maailm võib teha, mida tahab.
  Valguseingli eksitus.
  Jumal tahab muuta Eesti rahvast.
  Vabadus algab seal, kus Kristus on inimese vabaks teinud.
  Jumal tahab parandada.
  Ära mata oma sugulasi põrgusse!
  "Issand, sina tead!"
  Sa oled Jumala abiline!
  Usu jäägitult Jumalasse!
  Elad hauas, kui elad Kristuseta.

 29. Praktilised usuelu küsimused 19,4MB 19,4MB
  0350vmu1988ttyyr034 # - # 1:24:48 # 1988
  Koht: EEKBL Paide kogudus
  [Toimus palvenädalal.]
  [Teedy vastab esitatud küsimustele.]
  Suhtlemine abikaasaga.
  Mehed peavad armastama oma naisi.
  Kuna sa palusid viimati abikaasalt andeks?
  Käitumine päästmata lapsega.
  Juuste lõikamine, lokkimine ja mood.
  Naiste olukord koguduses.
  Pea katmine rätikuga.
  Tänage kõige eest! - mis see tähendab?
  Ps 103 algus.
  Jumal ei aja inimesi auto alla.
  Jumal ei saada meile haigusi ja õnnetusi!
  Unenägudest.
  Kas võib öelda, et kogudus on surnud?
  Elu Sõna eksitus.
  Kas võõrad keeled kaasnevad Püha Vaimuga ristimisest?
  Ap 1:6-8. Jh 14-16.
  Televiisori vaatamise küsimus.
  Kes on juhitud kurjast vaimust, kes Jumala Vaimust?
  Rm 8:14. 1Pt 5:6-11.
  Ära ela minevikus!
  Seisa ja ära lase ennast tagasi lüüa.

 30. Jeesus ja Nikodeemus 9,4MB 9,4MB
  0351vju1988ttyyr035 # Jh 3:1-21 # 41:00 # 1988
  Koht: EEKBL Paide kogudus
  [Toimus palvenädalal.]
  Jeesus on pehme ja karm korraga.
  Jumala sõna on meile õnnistuseks.
  Jumal on alati olnud armastus.
  Usklikud ei ole teistest paremad.
  Röövel ristil.
  Kellele on Jumal armuline?
  Kas näeme tuleviku taevariigi kodumaad?
  Vaim puhub.
  Lapsed tunnevad vaime.
  Kolgata ülisuur ohver.

 31. Vaimulike väärtuste otsimine Jeesuselt 10,3MB 10,3MB
  0352vju1988ttyyr036 # Lk 13:22-30 # 44:53 # 1988
  Koht: EEKBL Paide kogudus
  [Toimus palvenädalal.]
  Jumala riigi taotlemine ei ole kerge.
  Kergemeelsus vaimulike asjade suhtes.
  Kellekski saamine nõuab pingutust.
  Rein Metsa kamp.
  Jumala vägi murrab inimese egoismi.
  Vennastekoguduse ärkamised.
  Püsivaid vaimulikke väärtusi ei saa kergelt.
  Teistel ära looda saada seda, mis sul endal tuleb teha.
  Ära nori teistelt õli!
  Sa pead Kristuses püsima ja kasvama, mitte teiste peal.
  Elu Sõna eksitus.
  Ef 1:3 seletus.
  Püha Vaimuga ristimine ei ole hooplemiseks.

 32. Püha Vaimu töö inimese juures 4,6MB 4,6MB
  0462vpi19--ttyyr037 # - # 20:08 # 19??
  [Katkend mingist kõnest, mille algust ja lõppu ma ei tea.]
  Ka evangelist ehitab kogudust.
  Jr 1:7-10.
  Jumala sõna kuulutus on kahekülgne.
  Mida tähendab roojane ja mida püha.
  Tänapäeva koguduste masendav ja kurb olukord.
  Tuleb valmis olla Jumala jaoks.
  Jumal tuleb alandatute juurde.
  Kuidas toimuvad ärkamise algused.
  Jumala ootusest.

 33. Mõtted (+alguspalve+palve) 14,2MB 14,2MB
  0465vju1999ttyyr038 # Fl 4:4-8 # 1:02:05 # 26.01.1999
  [Salvestas Erik Lõoväli.]
  1Ms 6:5-6, Mt 15:19-20, Rm 8:6-7, Mk 11:23, Jk 1:6-8,
  Rm 12:1-2, Rm 1:21, Lk 5:22, Lk 17:32, Ilm 2:5, Ilm 3:3.
  Ohud mõtlemise juures.
  Vaimulik mõtteviis ilma Püha Vaimuta on religioosne mõtlemine.
  Kl 3:2.
  Kristus on tõeline mõtete inspiraator.
  Usklike väiklust on palju.
  Teadmised on ilusad ja vajalikud.
  Emotsionaalsetest usklikest.
  Halb ei ole tahe, vaid halb tahe.

 34. Kinkija, kingitus ja kingisaaja (+alguspalve+ühispalve) 9,3MB 9,3MB
  0466vju1998ttyyr039 # LK 2:1-18 # 40:28 # 24.12.1998
  [Salvestas Erik Lõoväli. Kassett nr. 20.]
  Millised on jõulud inimestele.
  Kes on jõulukingi kinkija?
  Jh 3:16.
  Jumal ei saatnud sotsiaalabi, vaid tõi ohvri.
  Jõulud tõmbavad kui punase joone alla inimese väärtusele inimese silmis.
  Jeesuse vastu võtnud süda on saanud puhtaks - selles pole kahtlust.
  Inimene tahab näidata teise südame mustust, aga Jeesus tahab näidata, kui puhtaks see võib saada.
  Jumala kink toob südamesse rahu.
  Iga inimene on kingisaaja.

 35. Siimeon 5MB
  0467vju1998ttyyr040 # Lk 2:25-35 # 21:52 # 25.12.1998
  [Salvestas Erik Lõoväli.]

 36. 9 küsimust 9,9MB
  0468vju1998ttyyr041 # Ps 90:1-6,12 # 43:04 # 31.12.1998
  [Salvestas Erik Lõoväli.]
  Tänulikkusest.
  Me ei ole Jumala kerjused vaid lapsed.
  Oleme rumalad, kui pole tänulikud.
  Kas möödunud aastal sinu jalad tahtsid astuda sellel Teel?
  Jumal soovib meid kaitsta.
  Kas me soovime paremini Issandat tundma õppida?
  Kõik, mida Jumal õpetab, on meile vajalik?
  Kas meie usu juurde kuuluv on meie veendumus või meelelahutus?
  Kas oleme Jumala armastuse lõhnaga "omad" maailma keskel?
  Ei maksa minna üksteisest tuimalt mööda.
  Maailm meie ümber vajab armastust.
  Osuta armastust ja siis sa oskad armastada.
  Kas sa lähed uude aastasse vihkamisega südames?
  Sild ei ole selleks, et ehitada sinna maja, vaid see on üleminemiseks.
  Me kaotame Jumala otsimise aja, kui ütleme, et meil pole aega.
  Kas millelgi või kellelgi on olnud sinu üle suurem mõju kui Jumalal?

 37. Mina olen iga päev teie juures maailma-ajastu otsani! 9,6MB
  0472vju1999ttyyr042 # Mt 28:16-20 # 41:59 # 01.01.1999
  [Salvestas Erik Lõoväli.]
  Jumal ja Jeesus rääkisid enamasti väga napilt.
  Inimese süda ei ole eriti püha paik Jeesuse jaoks.
  Jumalal on kõik vahendid inimese südame puhastamiseks.
  Jeesuselt saadav ei kao ära.
  Jeesus kas on või ei olegi südames.
  Ära astu uude aastasse ilma Jeesuseta.
  Kas Jeesus on sinu ligi 24 tundi ööpäevas?
  Jeesus on nende juures, kes Teda südamest armastavad.
  Jeesuse lähedalolu ei lõpe.

 38. Palve - leib taevast 9,3MB
  0473vju1999ttyyr043 # Lk 11:1,5-13 # 40:27 # 03.01.1999
  [Salvestas Erik Lõoväli.]
  Kristlase jaoks on palvel väga suur tähendus.
  Jeesus on meie eeskuju palvetamises.
  Torrey: inimeste suhtumine Jumala tõdedesse on muutunud leigeks.
  Leigele usklikule on iseloomulik hankida hingelisi elamusi.
  Palve ei ole mediteerimine.
  Kui palju on neid, kes otsivad Jumalat mitte oma eravajaduste rahuldamiseks?
  Jumal ei anna midagi kergelt kätte.
  Tõsiseid palvetajaid on väga vähe.
  Leiba saab ainult taevast, seda saavad vaid palvetajad.
  Palvevastutust ei ole uskmatutel inimestel.

 39. Sõna - leib taevast (+alguspalve) 12,9MB
  0478vju1999ttyyr044 # Mt 4:1-4 # 56:27 # 05.01.1999
  [Salvestas Erik Lõoväli. Salvestuse auk: 35:57.]
  Ära küsi, miks sind vintsutatakse, vaid küsi, kuidas Jeesus toimis.
  Miks võis kurat Jeesust kiusata?
  Taaveti Psalmid pole luule (O.T.), vaid Jumala sõna.
  Darvinism kui vägev vale ja religioon.
  Rm 11:15-16.
  Me oleme vaimsed olendid ja elame rohkemast kui leivast.
  Jeesus elast Jumala sõnast.
  Kui Jumal meiega töötab, siis oma sõna kaudu.
  Kahtlus murrab usu.
  Ilm 12:11.
  Tunnistuse andmine on väga oluline.
  Kuidas me praktiliselt elame Jumala sõnast?

 40. Armuaeg 9,1MB
  0479vju1999ttyyr045 # Mt 16:1-3, 24:32-42,44 # 39:47 # 10.01.1999
  [Salvestas Erik Lõoväli.]
  Miks tuleb Jeesus kui varas?
  Maailma asjad ei jää püsima.
  Inimene on maailmas, et otsida Jumalat.
  Jumal hoiatab alati ette ohu eest.
  1Ms 6:5,13. Hs 16:49-50. 2Tm 3:1-5.
  Kas sa võid öelda, et oled päästetud?
  Oled sa sisemiselt eraldunud maailmast?
  Valvamine, ootamine, palvetamine.

 41. Jumala valgus (alguspalve+lõpupalve) 11,9MB
  0480vju1999ttyyr046 # Jh 1:4-5,9, Ef 1:18-19, 5:14, Hb 6:4-6, 2Sm 22:29, Kl 1:11-13 # 51:53 # 11.01.1999
  [Salvestas Erik Lõoväli. Kassett nr. 23. Katkestus 33:47.]
  Jumalas ei ole pimedust.
  Mida tähendab, et Jumal elab pimeduses?
  Kogu usuelu on Kristusele vaatamine.
  Kuri juhib tähelepanu inimesele, Püha Vaim Kristusele.
  Kus pole Jumala valgust, on pilkane pimedus.
  Pimeduses olek on kuradi meelevallas olek.
  Ükski usklik ei anna kellelegi valgust, vaid Püha Vaim teeb seda.
  Jumala armastus toob meid kokku.
  Rm 9:21-23.
  Rm 9:22 on valesti tõlgitud.
  Rm 8:29. 1Jh 1:6-7.
  Tänapäeva kogudus kui Laodikea kogudus.
  Kristus on koguduse keskel valgus ja üksikuskliku kaudu valgus.
  4Ms 6:23-26. Ilm 21:22-26.

 42. Meie süda tuleb pühendada Jumalale jäägitus armastuses 12,7MB
  0682vpi19--ttyyr048 # Rm 12 # 55:25 # 19??
  [Algus puudu. Toimus ENSV ajal, mitte Kärdlas.]
  Meil on raske ennast ära salata.
  Jumal tahab, et me oma südame Talle ära annaksime.
  Püha Vaim ei sunni, vaid kasvatab inimest; keskmiselt 20 aastat.
  Jumala esimene eesmärk on meid kasvatada, mitte kohe kasutada.
  Oled sa üksinda Issandale laulnud?
  Meie mure on minna vaimuliku eluga sügavuti - Jumal hoolitseb evangeeliumi laiuti minemise eest.
  Mis vahe on variseride ja tänapäeva usklike vahel?
  Jumala eesmärk: anna oma süda mulle!
  Kui palju meie, usklikud, valetame!
  Kas sa tunned Jeesuse õrna armastust?
  Kui oleme ennast andnud Jumalale, siis on Tal õigus meie elu üle.
  Kes rikub lepingut ja lahkub Jumala varju alt, jääb saatana võimusesse.
  Ainult sõpradele avab Jumal oma südame.
  Kristus usaldab meie südant - väärid sa usaldust?
  Kui kiusatuse taga on raasuke mõnutunnet, siis sellega saatan seob usklikku; maailma inimene on lausa ori.
  Raske on olla taevas, kui puuduvad asjad, mida maa peal armastasid.
  Püha Vaim tahab meie südames anda Kristusele terve ruumi.
  Võõrad keeled ei tähenda Kristusele antud elu.
  Süda on tühi, järelikult Püha Vaim ei saanud jääda südamesse eelnenud õnnistuses.

 43. Inimese elu sügavaima probleemi lahendab Jeesus 9,1MB
  0683vpi19--ttyyr049 # Rm 8:1-17,26-27 # 39:55 # 19??
  [Toimus paides Jõe tn.]
  Ei ole vaja nõuda, et inimesed jõuaksid otsuseni.
  Inimesed ei otsi Jumalat, vaid Jumal inimesi.
  Jumala leidmine toimub Püha Vaimu töö tulemusena.
  Püha Vaim tahab elada meie juures.
  Näide D. L. Moody elust.
  Ainult Püha Vaimu kaudu tuleb võit patu üle.
  Jeesuse saab vastu võtta see, kes on patune.
  Meil on väga vaja Püha Jumala ligiolu ja Vaimu väljavalamist.

 44. Usuelust ja Aabrahami usust (+palve) 11,9MB
  0696vju19--ttyyr052 # Rm 4:1-5:2 # 51:58 # 19??
  [Kasseti vahetamise koht 29:57 juures.]
  Jumala viha lepitas Jeesus.
  Rm 1:28-32.
  "Roojane" tähendab kreeka keeles: olla kõigele avatud.
  Ära ole halastamatu!
  Ära hakka prokuröriks!

 45. Ärka üles, kes sa magad! 9,9MB
  0698vpi19--ttyyr053 # - # 43:22 # 19??
  [Kassett nr. 23.]
  Ülistus on usuelus tähtis.
  Usklik ei pea ennast panema tänama.
  Usklikud pole Issanda valguses, vaid on valgus Issandas.
  Paljud Jumala lapsed on pahad.
  Kui inimese südamest pole võetud kurjust ja halba, pole ta päästetud.
  Vaimulikule magamisele on omased: mugavus, rahu, soojus; unenäod; ei talu äratamist.
  Vaimulik ärkaja ei ole enda vaimuliku eluga rahul.
  Magajal on väga palju oma arvamusi.
  Paljud usklikud ei tunne igatsust Jumalaga palveosaduse järgi.
  Liiga palju on tähelepanu pööratud muusikale.
  Paljudel ei ole osadust Jumalaga ja seega ka üksteisega.
  Iga ärganud usklik tunneb vastutust maailma ees.
  Kogudus ei ole organ meie tahtmise teostamiseks, vaid maailma päästmiseks.
  Kuniks usklikul on oma koormad, ei saa ta kanda Issanda koormaid.
  Ärganud usklikul on igatsus pühitsuse järele.
  Kui sinu keel ei ole pühitsetud, siis sinu meel ei või olla taevaga täidetud.
  Ärganud uskliku hinges süttib usk, et Jumal võib midagi teha.
  Tõeline usklik inimene on südames õnnelik.

 46. Vanaaegne päästmine 7,2MB
  0699vju19--ttyyr054 # Ap 9:10-25 # 31:36 # 19??
  [Kassett nr. 22/23.]
  Alati pole päästmine vastavuses Jumala tõega.
  Hb 6:4-5.
  Kui inimene läheb vales suunas, ei pruugi ta teada, et ta on patune.
  Pole võimalik järgida Jeesust ja elada samal ajal patus.
  Tõelise pöördumise tunnused.
  Pöördunud inimene palvetab.
  Andke "asitõenditega tunnistust", tehes teisi maiaks selle peale, mida oled kogenud!
  Ära eralda Jumala ande Kristusest!

 47. Palve 4,7MB
  0700vju19--ttyyr055 # Mt 7:7-11 # 20:28 # 19??
  [Kassett nr. 23.]
  Nii tuleb kõneleda, et Issanda tahe saaks edasi antud.
  Palve on uskliku üks tähtsamaid, raskemaid ja igikestvamaid töid.
  Palvetades pole vaja otsida tunnet.
  Usklike keskele on tulnud palju vaimulikku ülekohut.
  Vaid Jeesus on see, kes toob kaasa tähed ja märgid.
  Sa ei saa armastada Jeesust, kui armastad oma pattu.

 48. Jumalasse juurdunud elu 13,9MB
  0706vpi1983ttyyr056 # Ps 73:23-28 # 1:00:52 # 21.04.1983
  [Kassett nr. 22. Jääb pooleli.]
  Miks Jumala lapsed ei kasva vaimulikult hoogsalt edasi?
  Palve kaudu me ei muuda Jumalat.
  Mida me mõtleme "hea osa" all?
  Kas otsustad jääda kiusatuses Jumala poolele?
  Kas Jumal on sinule väikese algustähega?
  Kui palju aega pühendad Jumala otsimisele?
  Ef 3:14-19.
  Kas tahame palves juhatada Jumalat?
  Jumala juhtimine on alati meie lihaga vastuolus.
  Taevasest austamisest.
  Kas on meile kallid taevased asjad või Jumal?

 49. Sa võid täna saada päästetud! 7,9MB
  0708vju197-ttyyr057 # Rm 10:6-13 # 34:51 # 197?
  [Terve teenistus, mida juhatab Osvald Tärk, on 0796v. Katkestus 10:54 ja 34:21 juures.]
  Jumal ei purusta meie juures midagi, mis on hea, vaid mis on halb.
  Sa oled valesti elanud, kui oled elanud ilma Jeesuseta.
  Jumala sõna lööb alati selle koha peale, kus meie elus on patt.
  Jeesus võib sind täna õhtul aidata.
  On lootust vaid seal, kus on Kristus.
  Ka teoloogiadoktor võib saada päästetud.

 50. Tähendamissõna külvajast (+palve +Rein Uuemõisa palve) 20,5MB
  0711vju19--ttyyr058 # Mt 13:1-23 # 1:02:01 # 19??
  [Katkestus 2:16 juures. Salvestatud kasseti pealt.]
  Miks Jeesus räägib tähendamissõnadega?
  Tuleb hinnata Jumala sõna üle kõige.
  Millist laadi on sinu suhtumine Jumala sõnasse?
  Millal on kurat väga lähedal sõna kuulajale?
  Sa ei saa Piiblist aru, sest sa ei taha aru saada.
  Maailm loodi inimese jaoks ja inimene Jumala jaoks.
  Rm 3:23.
  Tõde Pühast Vaimust on Piiblis äärmiselt selge ja lihtne.
  Püha Vaimuga ristimine on tähtis Piibli tõde.
  Miks me ei mõista? - Keegi on tallanud, mürgitanud.
  Ärge võtke Jeesuselt midagi ära!
  On inimesi, kes kõike teavad, aga millelgi pole enam neile mõju.
  Kas oled tundlik mõnele Jeesuse sõnale ja tõrjud seda eemale?
  Mõned inimesed tahavad kogu aeg saada uusi impulsse, kedagi välismaalt.
  Kogudused on muutumas klubilisteks.
  Kui sind vaimustab midagi muud kui Jumala sõna, siis võib karta, et sul pole vaimulikku juurt.
  Ainus meetod jumalariigi tööks on Jumala sõna kuulutus Püha Vaimu väes.
  Mõnikord on hea, kui kõik emotsioonid saaks kõrvale jäetud ja mõõta, mis on alles jäänud peale nende.
  Jumala õnnistused pole antud pillamiseks.
  Jumala sõna kuulamine tähendab kuuletumist.
  Jumala sõna kuulamisel kommenteerib Püha Vaim seda südames.

 51. Kümme neitsit (+lõpupalve) 13,8MB
  0714vju198-ttyyr059 # Mt 25:1-13 # 1:00:31 # 198?
  [Salvestatud kassetilt, kvaliteet vilets, toimus 1980. aastate teisel poolel. Lõpupalve on poolik.]
  Paljud on saanud päästetud, aga kui paljud pääsevad eesmärgile?
  Jumala rahvas on langemise teel.
  Jumal ei vasta fanaatilistele palvetele, kus rusikaga vastu lauda lüüakse.
  On palju keskpäraseid kristlasi.
  Viimasel ajal on palju tööd pühendatud muusikalisele tööle.
  Jumala sõna kuulutamist ei saa asendada laulmisega.
  Jumal on ustav.
  Vana kogemusega ei saa minna uude, sest uus erineb vanast.
  Mille poolest erinevad usklikud teistest inimestest?
  Jumal ei tee inimestele midagi vägisi.
  Jumal saab palju teha nendele inimestele, kes võtavad temalt midagi vastu.
  On inimesi, kes ütlevad, et on midagi Jumalalt vastu võtnud, aga nad ei saa seda, sest see pole Jumala tahtmisega kooskõlas.
  Patukahetsus, kümnise maksmine ja hingamispäeva pidamine ei tee õndsaks.
  Ap 2:37.
  Ei saa päästmata inimestele kuulutada Püha Vaimu ristimisest, kui nad vajavad hoopis päästmist.
  Pole vaja kutsuda inimesi ette eestpalvele, nad võivad saada päästetud ka koha peal.
  Pääste on vaid Kristuses Jeesuses, mitte kogudustes või jutlustajates.
  Jumala väge ei norita, vaid seda saadakse, võetakse vastu.
  Kui me liigume Kristuses Jeesuses edasi, siis me jõuame kõikide jumalikkude rikkuste juurde.
  Me vajame jumalikke rikkusi vaid siin all maailmas olles.
  Kaks kõige olulisemat koosolekut on palvekoosolek ja piiblitund.
  Meie vaimuliku elu edukus sõltub sellest, et meie ripume Jumalas, sõltume Jumalast ja Jumala sõnast, andidest ja Pühast Vaimust.
  Jumala rahva keskel on laenuprintsiip: "Andke meile oma õlist!" - külalisjutlustajatelt.
  On inimesi, kes kogu aeg vajavad mingit elamust.
  Negatiivne kogemus evangelist Anacondiaga.
  Ei tule iga päev käsi teistele peale panna.
  Sa pead maksma hinna.
  Kristus andis kõik - mida sina annad?
  Kas su lambis on õli, kas su tuli põleb?

 52. Kas sa kuuled Issandat kõnelemas? 12,4MB
  0821vju2005ttyyr060 # Mt 7:9,11, Ilm 1:1-8 # 36:23 # 04.05.2005
  [Võetud kassetilt (kuupäev on selle järgi), salvestatud Raadio7-st Hans Laiksoo poolt.]
  Päästmine ei ole katsetamine.
  Kas sinu elu kuulub Jumalale?
  Kui Jumal meile räägib, ei räägi ta ebaolulisi asju.
  Argipäeva asjad võivad takistada kuulda Jumala häält.
  Miks me ei kuule Jumala häält?
  Jumala hääl pole nii tugev, et raadio ja televisiooni hääl ära kustub.
  Jumal räägib nendega, kes tahavad kuulda, kes Teda armastavad ja otsivad.

 53. Uskliku pankrott ja Jumala ustavus 12,3MB
  0822vju2005ttyyr061 # Ap 1:4-9 # 36:02 # 13.05.2005
  [Võetud kassetilt (kuupäev on selle järgi), salvestatud Raadio7-st Hans Laiksoo poolt.]
  Miks Püha Vaim ei räägi meile kõike, mida me võiksime teada?
  Jumala Püha Vaim on see, kes laseb meil korduvalt üle elada pettumusi.
  On raske mõista oma elu tõelist eesmärki.
  Jumala eesmärk ei ole maapealse võimu saavutamine.
  Jumala inimesed vajavad mitte ainult usuõpetust, vaid ka usu väge.
  Maria Etteri näide.
  Jumal hindab meie ustavust.
  Mõni usklik on oma pankrotiga harjunud ja niimoodi leigeks jäänud.
  Oluline on, et sa pole nelipühalane väliselt, vaid sisemiselt.

 54. Sina järgi Jeesust 7,8MB
  0823vju2005ttyyr062 # Jh 21:15-17,19 # 34:08 # 01.06.2005
  [Võetud kassetilt (kuupäev on selle järgi), salvestatud Raadio7-st Hans Laiksoo poolt.
  Raadiosalvestuse ragina tõttu on kõne kohati tugevalt rikutud,
  mitmed kohad olen selle tõttu välja lõiganud või äärmiselt tugevalt müra eemaldanud.
  Välja lõigatud kohad: 8:13, 13:32, 15:52, 29:55, 31:22.]
  Oled sa kuulnud, kuidas Jeesus on sulle öelnud: "Järgi mind!"?
  Sa ei või siin maailmas elada uisapäisa.
  On kahju, kes järgiavd Jeesust külma südamega.
  Ei ole midagi kurvemat kui kogudus, kus kari ei saa enam normaalselt süüa.
  Karjane on ka siis karjane, kui kari magab.
  Keda sa õieti järgid?
  Kas sa käid inimese või Jeesuse järel?
  Kristuse järgimine on väga tõsine asi.
  Täiesti ära organiseeritud kogudusetöö pole õige Kristuse järgimine.
  Sa ei pea paluma Jeesust endaga kaasa, vaid ise Jeesust järgima.
  Pole vaja paluda "Issand, juhi mind!"
  Jeesuse järgimist pole võimalik organiseerida.
  Sul ei tule pimedat päeva, kui sa järgid Jeesust, Jeesuse läheduses on valgus.

 55. Jeesus Emmause teel (+lõpupalve) 12,8MB
  0824vju2005ttyyr063 # Lk 24:13-45 # 37:18 # 08.06.2005
  [Võetud kassetilt (kuupäev on selle järgi), salvestatud Raadio7-st Hans Laiksoo poolt.]
  Jumala tundmine tuleb Jumala sõna kaudu.
  Mis on meie südames, mis on peateema meie jaoks?
  Osadus tähendab jagamist.
  Jeesus ei ole mingi diktaator.

 56. - 8,1MB
  0832vju----ttyyr064 # Ef 3:14-19 # 23:34 # ????
  [Algus ja lõpp puudu.]
  Me peame Jumala asetama esikohale.
  Patuse pöördumisest.
  Tõeline Püha Vaimu osadus on osadus Jeesuse Kristusega.
  Nelipühaliikumisest ja Püha Vaimuga ristimisest.
  Piibel ei räägi, et Noa oleks vanas eas langenud.

 57. - 9,8MB
  0833vju----ttyyr065 # - # 28:30 # ????
  [Algus ja lõpp puudu. 1:48 juures arusaamatu tekst ja teemamuutus.]
  Miks me ei rakenda tunnistusesõna oma elus?
  Tunnistusesõna avab ukse Jumala väele meie kaudu saatana vastu.
  Kl 1:20-23.
  Rahu inimese ja Jumala vahel.
  Jumal ei jäta kergesti maha.
  2Kr 5:14-21. Rm 5:1-2.
  Jumal ei sünnita rahutust, kui oleme Jumalale sõnakuulelikud.
  1Kr 6:19-20. Hb 2:9-15.
  Me oleme surnud koos Jeesusega.
  Rm 5:6-10. 1Pt 1:18-21. Rm 1:25,28-31.
  Jumal on meid Püha Vaimu templiks teinud.
  Rm 8:18.

 58. - 11,5MB
  0836vju----ttyyr066 # Ef 3:14-21 # 33:29 # ????
  [2:02, 5:01, 6:41, 8:33, 24:10 juures räägitakse vahele,
  14:36 juures hakkab lööma seinakell (tehtud tugev NRNR),
  26:12 juures tugev salvestuse rike (tehtud kanalite segamine),
  32:04 juures on salvestuse auk, lõpp on puudu.]
  Jumala riik ei seisne kõnes, vaid väes.
  Kui öeldakse, et kõned olid head, siis pole Püha Vaimu olnud.
  Kui ühed ütlevad, et Jumal kõneles ja teised, et kõne ei kõlvanud, siis oli Püha Vaim tegev.
  Tänapäeval on mehi, kes ei tohiks kõneleda, sest neil pole Püha Vaimu võidmist.
  Kogemus Olevistes peetud äratusnädalalt.
  18. salmis ei ole tegelikult sees sõna "armastus", siin mõeldakse Kristuse lunastustööd.
  Pühitsus ei tähenda niivõrd puhtust kui hoopis pühendumist.
  Kukkumisliikumisest.
  On tähtis, et Jumala sõna pääseks meile ligi, kui seda loeme.
  Vaimulik areng toimub seestpoolt väljapoole.
  Ilma Jumala jõuta tahab meisse tulla liha või saatana jõud.
  Kui tuleb Kristus, siis ta ta toob toidu ja elu.

 59. Olge palves! 23,4MB
  0841vju1991ttyyr067 # Lk 11:1,5-13, 21:36, Ap 2:42, 4:29-31 # 1:08:13 # 30.10.1991
  Üksikult olemine on meie palveelu test.
  Väga tähtis on isiklik palveelu.
  Palveelu ei saa millegagi asendada.
  Püha Vaimuga ristimine ja keeled.
  Ei tohikski nimetada kristlaseks seda, kes pole Püha Vaimuga ristitud.
  Meenutus Johannes Jäägerist.
  Kas lisaks Jeesusele on vaja Püha Vaimuga ristimist?
  Üks asi on saada Jumala lapseks, teine asi on saada Kristuse ihu liikmeks.
  Kogemused palveöödest.
  Jumala vägi sinu sees on suurem vaenlase väest!
  Prohveteerimise kaudu ei juhita Jumala lapsi.
  Te võite kursusi läbida ja jääda vaimulikult edututeks, aga kui hakkate palvetama, siis tuleb Jumala vägi.
  Ehtsad lahendused rasketele probleemidele tulevad palvest.
  Kui su kõrv ja silm on avatud Jumalale, siis need on suletud maailmale.
  Kui tagarääkimine tuleb kogudusse leigete usklike keskele, on seal hoopis põrgu.
  Palvete kaudu murtakse väga suuri asju, mida teisiti ei saagi murda.

 60. Jumalalapse elu (+lõpupalve) 26MB
  0842vju1991ttyyr068 # Ps 103:1-6 # 1:15:59 # 13.11.1991
  [Salvestuse katkestus 47:35 juures.]
  Usklikul peab olema isiklik kontakt Jumalaga.
  On oluline, et usume ja tunnustame Jumala sõna, isegi kui seda ei mõista.
  Jumalat ei tule ülistada lihtsalt ülistamise pärast, vaid põhjusega.
  Ei saa tuimalt käima panna ülistamise ratast, kuniks soojaks läheb.
  Jumala Püha Vaim kutsub meis esile Jumala ülistamise.
  Piibel ei tunne Jumala last, kes ei ülista.
  Jumal ei õnnista haigustega.
  Kui oled eksinud, tunnista oma eksimus Jumalale.
  Jumal ei ole selline, kes peksab.
  Teil ei ole vaja karta surma ega saatanat.
  Jumal on, kes parandab haigustest.
  Kui me usume Jumala sõna, siis me kogeme Jumala sõna.
  Jeesus annab andeks kõik patud ja parandab kõik haigused.
  Kui saatan tüütab, siis pole vaja temaga vaielda.
  Rajage oma usuelu noorusest alates Jumala sõnale.

 61. Püha Vaim I (+alguspalve) 16,2MB
  0854vju1998ttyyr069 # - # 47:14 # 27.09.1998
  [Kärdlas salvestanud Erik Lõoväli. Salvestuse auk 4:33, 25:34 ja 46:45 juures.]
  Püha Vaim on selline, kes on varjul, ta on tagasihoidlik.
  Kui Jumala Vaimu pole inimese elus, on seal vaimulik segadus.
  Isa Jumal porgrammeeris maailma, Jeesus Kristus oli töödejuhataja ja Püha Vaim oli tööde teostaja.
  Püha Vaim on Jumala vägi, aga isik.
  Püha Vaim on inimese elus enne Jeesust.
  Rm 8:1-2, 6:6 (tõlkeparandused).
  Me ei seleta Püha Vaimu tööd ära.
  Kas ameeriklastel on patent Püha Vaimu kohta või kas Püha Vaim ei leia üles Kärdla linna?
  O. Tärk: Pühitsus on pühitsuse järele janunemine, mitte teistele ülevalt alla vaatamine.
  Kui Püha Vaim on liikvel meie elus, tuleb varem või hiljem midagi ilusat nähtavale.
  Püha Vaim on tarkuse, armastuse ja väe Vaim.

 62. Püha Vaim II (+alguspalve+lõpupalve lõpp) 19,6MB
  0855vju1998ttyyr070 # - # 57:08 # 03.11.1998
  [Kärdlas salvestanud Erik Lõoväli.]
  [Salvestuse katkestus 28:49 juures.]
  Eesti rahvas on väga jumalatu.
  Pastor ei ole Jumala ja uskliku vahendajaks, vaid Püha Vaim.
  Uskmatu kohtub enne Kristust Püha Vaimuga.
  Peame saama teadlikuks sellest, kes meie juures on.
  Püha Vaim langetab meie kohta sellise otsuse, milline on meie suhtumine Kristusesse.
  Inimese mõtted toodetakse südames.
  Me oleme ekslikud, aga mida me teeme selles olukorras?
  Püha Vaim ei lahku inimesest enne, kui inimene oma südames on lahkunud Kristusest.
  Püha Vaim aitab inimese välja tema hädast nii kaua, kuni ta tahab Kristust järgida.
  Klatšimine on hullem kui viinajoomine.
  Jh 5:24.
  Lapse usaldus väljendab usku.
  Issandale pole mingit haigust võimatu parandada.

 63. Püha Vaim III (+alguspalve+lõpupalve) 21,6MB
  0856vju1998ttyyr071 # - # 1:03:10 # 17.11.1998
  [Kärdlas salvestanud Erik Lõoväli. Salvestuse katkestus 31:37 juures.]
  Jumala tundmine on väga suur asi.
  Kui loeme palju Vana Seadust, siis võime hakata seda tooma Uue Seaduse sisse.
  Kümnise näide.
  Uues Seaduses on käsk täiesti välistatud.
  Raha kasutamisel peab olema sisemine juhtimine.
  Ka raha jagamine võib olla üleliigne ja kiusatuseks.
  Püha Vaimu soov on, et oleks tasakaal.
  Mõned, kes saavad Jumalale lähedale, jäävad sisemiselt (inimeste keskel) üksinda.
  Kui sinu süda on Jumalaga õiges liinis, siis sinu hinges on muusika.
  Mida tähendab, et "Jeesus kandis karistuse, et meil oleks rahu"?
  See on hämmastav, mida Jumala Püha Vaim teeb.
  Mida viletsamalt sa ennast tunned, seda paremini koged sina Jumala väge.

 64. Miks on Jeesuse tulek nii oluline? (+palve) 12,1MB
  0890vju1998ttyyr072 # 1Kr 1:18,20-21,25-31 # 35:14 # 29.11.1998
  [Kärdlas salvestanud Erik Lõoväli. Tugeva salvestusmüraga. Salvestuse auk 22:31 (kasseti poole vahetus).]
  Jumala väe ja pääste puudumine on kõige põhjalikuma vaesuse tunnus.
  Enamus maailma inimestest on usklikud, ka ateistid.

 65. Püha Vaim IV (+alguspalve+lõpupalve) 18MB
  0892vju1998ttyyr073 # 1Pe 1:3-5 # 52:24 # 01.12.1998
  [Kärdlas salvestanud Erik Lõoväli. Salvestusmüraga. Salvestuse auk 21:55 (kasseti poole vahetus). Lõpupalve jääb poolikuks.]
  Jumal on armastus.
  Armastuse puudusel on kohal vihkamine.
  Kui usklik eksib, siis see pole lepingust lahti ütlemine.
  Abielu liit on rajatud Jumala seadusele, mitte inimese lubadusele.
  1Pe 1:5 peab olema "keda", mitte "mida".
  Jumal viib oma asjad lõpuni.
  Püha Vaim on meist läbi voolav energia.
  1Kr 13:1-4a. Rm 9:22. Ilm 22:10-13.
  Rm 9:22 peab olema "valmis", mitte "valmistatud".
  Jumala armastust tuleb edasi jagada, siis tunned, et see on enda sees olemas.

 66. Lõpuaeg (+ühine Meie Isa lõpupalve) 11,7MB
  0893vju1998ttyyr074 # Mt 24:3-14 # 34:12 # 06.12.1998
  [Kärdlas salvestanud Erik Lõoväli. Salvestusmüraga. 1:45 juures helitugevuse kadu. 29:41 juures salvestuse auk kasseti poole vahetamisel.]
  Tegemist on väga selge tekstiga.
  Jumalat kas armastatakse kogu südamest või vihatakse.
  Lõpuaegadel on ajad raskemad.
  Jeesus tuleb tagasi - igatsed sa teda?
  Viimane aeg on eksitamise ja halbade uudiste aeg.
  Viimasel ajal kiusatakse taga neid, kes tahavad Jeesust järgida, hoolimata oma puudustest.
  Soola ja valguse mõju on pidev, mitte läbi superaktiivsuse.
  Viimasel ajal võtab ülekohus võimust.
  Paljud rikkad oleksid täna vaesed, kui nad oleksid ausalt elanud.
  Koosolekusaal ei ole paik inimeste lõbustamiseks.

 67. Evangelism (+alguspalve) 16,5MB
  0894vju1998ttyyr075 # Ap 4:23-31 # 48:10 # 08.12.1998
  [Kärdlas salvestanud Erik Lõoväli. Salvestusmüraga. Kohati helitugevuse kadu. 24:43 juures salvestuse auk kasseti vahetamisel.]
  Evangelism pole inimeste töö, vaid Püha Vaimu töö inimeste kaudu.
  See on olnud nende inimeste südametes, kellel on olnud Jumalaga eriline kontakt.
  Ära tee oma südant kõvaks, kui Jumal kutsub!
  Maailm on täis tühje mõtteid.
  Tänapäeva inimesed tahavad Jeesuse dekoratsiooni, see aga ei aita.
  Võime vaimulikud asjad teha võrratult kauniks, aga see ei aita.
  Oikumeeniast.
  Tänapäeval tehakse palju ebavajalikke asju.
  Jumala Vaim ei saa seda sõna elavaks teha, mida sa pole lugenud.
  Läbimurre on alati toimunud seal, kus Jumala vägi saab ennast ilmutada.

 68. Jeesuse teine tulemine (+lõpupalve) 12,4MB
  0899vju1998ttyyr076 # Mt 24:1-2 # 36:17 # 13.12.1998
  [Kärdlas salvestanud Erik Lõoväli. Salvestusmüraga. Tehtud tugev müraeemaldus.
  Sissejuhatuse ja kõne vahel salvestuse auk (2:31 juures).
  Kasseti poole vahetusest tekkinud salvestuse auk 6:08 juures.]
  Jeesus tagasitulemise aeg on raske aeg.
  Nähke asjadest läbi!
  Osad kristlased on muutumas väga tolerantseks.
  Kui sa eksid, siis Jumal ei karista, vaid korrigeerib, karistuse toob kangekaelsus.
  Ei saa korraga käia elu- ja surmateel.
  Ilm 21:1-7, 22:13-14,16-17.
  Kas oled sina see, kes on kogenud Jeesuse vere väärtust?

 69. Usk ja Jumala sõna 17,7MB
  0905vju1994ttyyr077 # Hb 11:1-12:2a # 51:39 # 13.11.1994
  [Erik Lõoväli kassetilt. Tugeva müraeemaldusega. Toimus EKNK Tallinna koguduses.]
  Püha Vaim ei ole uskmatuse või kahtluse allikas.
  Püha Vaim annab meile usu.
  Osadus tähendab jagamist.
  Jumala sõna tuleb võtta muutumatu tarkusena.
  Jumala teed pidi minemine on maailmaga vastassuunas minemine.
  Tänapäeva mentaliteet on see, et läheme sinna, kust on võimalik kõige rohkem saada.
  Usutee on ohvrite tee.
  Mõnede Jumala juurde tulnud inimeste elu muutub alguses hoopis raskemaks.
  Jumala sõnast tuleb usk.
  Piiblis on kirjas Jumala mõtted ja sõnad.
  Mida sa iial Jumalalt palud, usu, siis sa saad selle.
  Ei ole võimalik olla usklik ja mitte palveinimene.
  Rm 12:9-21.

 70. Päästmine 14,9MB
  0906vju1994ttyyr078 # Hb 12:1-2a, Jh 1:12, 4:10 # 43:17 # 13.11.1994
  [Erik Lõoväli kassettidelt. Tugeva müraeemaldusega.]
  Jeesusel ei saa olla tee peal ees, tema murrab läbi!
  Jeesus soovis, et inimesed kogeksid ülevaltsündi.
  Kui oled päästetud, siis on kõik patud andeks antud, mitte vaid osa.
  Kui saad vanu arveid hingevaenlaselt, saada need talle tagasi, sest Jeesus on need arved maksnud.
  Kui oled saanud patud andeks, kas siis laod endiselt teiste õlgadele koormaid ja ei andesta?
  Ära süüdista teist oma eksimuses.
  Näide ingli abist.
  Koos Jeesusega õnnestub sul kindlasti!

 71. Jumala õnnistus 17,1MB
  0912vju1994ttyyr079 # 4Ms 6:22-27, 5Ms 28:1-14, Lk 24:50-51 # 49:46 # 16.10.1994
  [Erik Lõoväli kassetilt. Toimus EKNK Tallinna koguduses.]
  Kommentaar K. Hagini õpetuse kohta.
  Jumala õnnistus kuulub sulle.
  Kristlased kannavad kaasas Jumala õnnistust ka argipäevas.
  Issand varjab meid ja saadab vajadusel inglid appi.

 72. Palve 12,1MB
  0913vju1994ttyyr080 # Lk 11:1-2,5-10 # 35:12 # 16.10.1994
  [Erik Lõoväli kassetilt. Lõpp puudu.]
  Meil on kokkupuude suurte pimedusejõudusega.
  Kes ei anna andeks, ei saa minna ka Jumala trooni ette.
  Palve on sügavaim kunst, tarkus, tegevus, armsaim kontakt, kaugeleulatuvaim jõud.
  Palvetöö võib kesta kaua.

 73. Elavast usust ja Aabrahamist (+palve +laul +õnnistussõnad) 20,3MB
  1029vju1987ttyyr081 # Hb 11:8-19 # 58:58 # 1987
  [Kassett: Evi Anni 3.]
  [Legendilt: 1987.a. suvi.]
  [Helikvaliteet vilets, algmaterjal väga tugeva kahina ja ebaühtlase helitugevusega.
  29:27 kasseti pööramise koht. Toimus Oleviste kirikus.]
  Kas tahad kuulata Jumala sõna või kuulata ja kritiseerida? - Teisel juhul lahkud tühjalt!
  (Meenutused Soome reisist.)
  Aabraham ja Saara olid tavalised inimesed, aga neil oli suur Jumal.
  (Ühe mehe pöördumine Soomes.)
  Jumal kutsub sind, astu välja tema suunas!
  Ära nõua Jumalalt oma uudishimu rahuldamist!
  Jumal on hea Jumal.
  Usk pole mineviku küsimus, vaid tuleviku asi.
  Kas sa armastad Jumalat?
  Kui sinu usus ei ole armastust, on see kuradi usk.
  Sinu usk tegeleb tulevikuga.
  Sa oled tuleviku inimene, kui sa oled tõeline usklik.
  Ei saa nõustuda, et meil on usk, aga pole imesid.
  Kui me ei koge uuendamist, siis muutume muuseumiks.

 74. Tarkadest ja rumalatest neitsidest (+lõpupalve) 17,5MB
  1030vju1983ttyyr082 # Mt 25:1-13 # 50:56 # 12.12.1983
  [Kassett: Evi Anni 15.]
  [Hääletooni on madaldatud koos kõne pikendamisega 12%. Kvaliteet vilets, algmaterjal suure kahinaga.
  27.-30. minutil heli vead. 30. minutil salvestuse auk.]
  Kui sa oled kuulnud Elu Sõna, aga pole seda vastu võtnud, oled kaotanud kõik.
  Jeesuse tagasituleku ootus on asetatud Püha Vaimuga täidetud usklike südamesse.
  Meie kodu on üleval.
  Kas on Jeesus sinu päästja ja sinu hinge peigmees?
  Jumal ei ole määranud mitte kedagi mahajääjaks, kui toimub koguduse ülestõmbamine.
  Sinust oleneb, mis sinust saab.
  Rumalate neitside nägemine on piiratud, nad ei vaata kaugemale.
  Rumalate neitside andumus oli piiratud.
  Kui sina Jumalale ei andu, siis Jumal sulle ei anna.
  Rm 12:1-2.
  Meil on liiga vähe inimesi kogudustes, kes on ennast täiesti andnud Jumalale.
  Näide Niilo Yli-Vainiost.
  Sul pole vaja teist inimest, kes sind mõistab, vaid Jeesust, kes sind mõistab.
  Me peaksime kõik põlvitama ja paluma, et Jumal oma Püha Vaimu välja valaks.
  Rumalad neitsid arvavad, et neil juba on, neil piisab.
  Rumalad neitsid ei talu kriitilisel hetkel korrigeerimist.
  Erinevus algsete ja tänapäevaste koosolekute vahel.
  Kas oled sa rumal neitsi, kes aina laenab?
  Meenutus oma päästmisest.
  Ef 6:11,13.
  Rumalate neitside elus jääb midagi ebareaalseks.
  Kas koged sa reaalselt oma elus Kristust?
  Kurjus ei saa sind kinni pidada, sest sa oled Jumala riigi territooriumil.

 75. Jumal tahab muuta inimest! (+lõpupalve) 14,1MB
  1038vju1995ttyyr083 # - # 41:00 # 29.01.1995
  [Kassett: Erik Lõoväli 181.]
  [Lõpupalvet alustab Ago Lilleorg.]
  Martin Lutheri reformatsioon pole veel tänapäevalgi lõpuni toimunud.
  Jeesusel on huvi rikutud inimeste vastu.
  Püha Vaim töötab koos usklikuga ja vastupidi.
  Kui Jeesus tuleb südamesse, pole kuradil seal enam kohta.
  Me oleme protsessis teel täiuslikkusele.
  Jumala perekonnast langevad välja need, kes ei taha patust loobuda.
  Päästmine on ühekordne sündmus, tõe tundmine aga pikk protsess.
  Püha Vaim muudab, kui inimene tahab muutuda.

 76. Meile on kingitud Jumala armastus (+lõpupalve) 7,9MB
  1039vju1995ttyyr084 # 1Jh 3:1-3 # 23:05 # 29.01.1995
  [Kassett: Erik Lõoväli 181.]
  [Lühikese algussõna ütleb Ago Lilleorg. 5:50 juures salvestuse katkestus.]
  Järgida Kristust ei ole kerge.
  Jeesus on antud meie elu sisuks ja eesmärgiks.
  Ainult Kristust tundes tunneme, millised me tegelikult oleme.
  Jumala lapsed puhastavad ennast pidevalt.

 77. Kogudus 18,5MB
  1099vju1984ttyyr085 # - # 53:46 # 1984
  [Kassett: Evi Anni 18.]
  [20. ja 51. minutil seinakella löögid. Salvestuse auk 26:18, 30:52, helitugevuse kõikumine 39. ja 40. minutil.
  Kõne jääb poolikuks.]
  Kas Jumala sõna on näinud ette koguduse olemuse muutuse?
  Maailm ei suhtu kogudusse tõsiselt.
  Mitmed vaimulikud töötegijad kardavad, et kogudus on midagi kaotamas, aga sellest ei juleta rääkida.
  Kas sihitu ja eesmärgitu kokkutulemine on kogudus?
  Uues Testamendis ei ole seda, et usklik on ilma koguduseta.
  Kogudus ei olnud Uues Testamendis nähtamatu, vaid nähtav.
  Kogudus ei ole ega saa olema maine organisatsioon.
  Koguduse moodustavad maailmast välja kutsutud inimesed.
  Mis olid koguduse väärtused?
  Esimesel kogudusel oli elav Püha Vaimu läbi sünnitatud usk.
  1Kr 2:1-3.
  Tänapäeva kõnede-jutluste ülesehitusest ja selle puudustest.
  Rm 10:14-15.
  Mida esimene kogudus elavalt uskus?
  Ei saa olla nelipühilane või baptist, vaid pigem Jeesuse Kristuse usklik.
  Erinevad õpetused ja kirikud vaatavad maailma läbi makaroni, see on liiga kitsas usk.
  Heategemine võib tähendada suurt koormat teise inimene heaks.
  Esimese koguduse usk oli üleloomulik.
  Usklikuks saanud inimene peab kogema tõelist Püha Vaimuga täitumist.
  Tänapäeval on koguduse osadus rohkem sotsiaalne-religioosne.
  Koorilaulust ja muusikatööst tänapäeva kogudustes.

 78. Jumala Sõna (+kellegi palve +ühislaul) 21,2MB
  1100vju1991ttyyr086 # Jh 1:1-4,18, Rm 10:8,14-17, Hb 4:11-12 # 1:01:43 # 1991
  [Kassett: Erik Lõoväli 4.]
  [Algmaterjal väga tugeva kahinaga. Toimus talvel, arvatavasti Kärdlas. 31:13 juures salvestuse auk.]
  Ei saa kuulutada, kui pole ilmutust ja ülesannet.
  Inimeste meelsust ei saa inimlikult hinnata, seda saab hinnata vaid Jumala Sõna.
  Jumala Sõna on elav.
  Jumala Sõna ei ole nagu pehme vatijope.
  Jeesus oli lõpmata terav eneseõigete inimestega.
  Kuidas peaksime lugema Jumala sõna?
  Kuidas me peaksime tarvitama Jumala Sõna?
  Jumal ei vasta kunagi palvele: anna mulle usku! - see tuleb kuulmise läbi.
  Moosese eeskuju.
  Loeme Piiblit selleks, et õppida tundma Jumala tahet.
  Jumala tahe on päästa kogu maailm.
  Kahtlused Jumala suhtes võivad tulla sellest, et sa ei loe Jumala Sõna ega näe teda ajaloos ega enda elus.
  Näide tervenemisest palve peale.
  Jumala Sõna on parim vaimulik toit, mida lugeda ja vastu võtta.
  Jumala Sõnast saab vaimulikku tarkust.

 79. Elava veega templi jõgi 17,3MB
  1213vju19--ttyyr087 # Hs 47:1-9,11-12 # 50:23 # 19??
  [Kassett: Erik Lõoväli.]
  [Kvaliteet vilets, tugeva müraeemaldusega.]
  Kas meie vaimulik elu kulgeb veeta kõrbes või kogeme, et Jumala veesooned on täis vett?
  Tühjus ja kuivus on põhjustatud sellest, et oleme sattunud Jumala teedelt kõrvale.
  Miks me elame kõrbes, kui tema jõed on täis vett?
  On vahe, kas on tegemist surnuaia rahu või Jumala rahuga.
  Jumala rahu ja Jumala rõõm töötavad koos.
  Tõuse üles, kus sa viibid ja mine tagasi Jumala eluaseme juurde!
  Ära mõtle, et teatud koguduse nime all voolab Jumala jõgi.
  Kui sinu janu Jumala järgi on kadunud, on midagi tulnud sinu ja Jumala vahele.
  Walesi ärkamise algusest.
  Sa pead kohtuma enne Jeesusega, kui sa tõeliselt võid kohtuda Jumala Püha Vaimu täiusega.
  Jumala plaan ei ole see, et mingi liikumine jääb seisma.
  Jumal on näinud ette, et me jõuame suuremate õnnistusteni.
  Usklikud ehitavad vastastikku üksteist.
  Surnud kalad lähevad pärivoolu, elavad vastuvoolu.

 80. Jeesus Kristus on Jumala valgus (+lõpupalve) 7,5MB
  1232vju197-ttyyr088 # Ap 26:12-18, 1Kr 1:23-25, 2:9-10,12-14a, Jh 1:11-13 # 21:43 # 197?
  [Erik Lõoväli kassetilt nr. 60.]
  [Kvaliteet väga vilets, salvestatud eemalt mikrofoniga, tehtud tugev müraeemaldus.
  Evangeelne jutlus.]
  Tunnistus Jeesusest Kristusest ei tohi olla teoreetiline.
  Püha Vaim kutsub ennast järgima neid, kes on nõus oma elu ohverdama.

 81. Jumal armastab sind 9,3MB
  1233vju1974ttyyr089 # Hb 12:1-3 # 26:59 # 1974
  [Erik Lõoväli kassetilt nr. 60.]
  [Legendilt: I 1974.]
  [Kvaliteet väga vilets, salvestatud eemalt mikrofoniga, suurelt lindilt kassetile,
  tehtud tugev müraeemaldus. Võimalik, et toimus jaanuaris ("I" legendil). Evangeelne jutlus.]
  Parim on hea vaenlane.
  Jumal annab meile konkreetselt, mitte ebamääraselt.
  Sa võid kogeda ka täna Jumala päästet, ära viivita!
  Miks me sageli ei koge Jumalat?
  Mida enam on Jeesus sinu elu tsentrumis, seda loomulikum on sinu usuelu.
  Jeesus on surnud kõigi pattude eest, mitte vaid osade eest.

 82. Kas sa armastad mind? 7,2MB
  1235vju197-ttyyr090 # Jh 21:15-22 # 20:48 # 197?
  [Erik Lõoväli kassetilt nr. 60.]
  [Kvaliteet väga vilets, salvestatud suurelt lindilt kassetile. Võimalik, et toimus 1974.
  Tehtud tugev müraeemaldus. Evangeelne jutlus.]
  Jeesus on kõigile.
  Meil on nii kiire, et kohustuste pärast on hakanud suhe Jumalaga kannatama.
  Sa oled oma esimese armastuse maha jätnud.
  Jeesus otsib selliseid töötegijaid, kes armastavad Jeesust.
  Milline on õige tee ja õige õpetus?

 83. Palve on kristlase elus hädavajalik! 18,3MB
  1238vju1984ttyyr091 # - # 53:22 # 14.05.1984
  [Erik Lõoväli kassetilt, algmaterjal suure kahina ja viletsa kvaliteediga.
  37:11 ja 48:30 juures salvestuse auk või kasseti viga.]
  Palve on Piiblis asetatud palju olulisemale kohale, kui me seda tavaliselt arvame.
  Tervise eest palvetamisest.
  Palve kaudu tõstetakse sind Jumala mõtete ja tunnete tasemele.
  Kuidas meie võime teada Jumala tahet?
  Vajame palveaega, et sisemine vaimulik inimene võiks kasvada.
  Olles palves Jumala ees, muudab sind Jumal.
  Kui öeldakse, et pole aega palvetada, siis ei peeta Jumalast midagi.
  On usklikke, kes vagatsevad ja näitavad oma alandlikkust.
  On vajadus puhtuse ja pühitsuse järgi.
  Hindame Jumala lastena palvet nii vähe.
  Inimene, kes ei palveta, hakkab ka pattu tegema.
  Palve kaudu saame praktiliselt kätte taevased rikkused.
  Vaja on püsivat palvet!
  Kristus on meie uks - me ei pea ootama midagi inimestelt.

 84. Kolm palvelaadi 12,1MB
  1239vju1984ttyyr092 # Mt 7:7-11 # 35:18 # 21.05.1984
  [Erik Lõoväli kassetilt, algmaterjal suure kahina ja viletsa kvaliteediga.
  31:23 juures salvestuse auk. Lõpp puudu.]
  Meil kõigil on kogemusi, kuidas Jumal on meie palvetele vastanud.
  Meie suur vajadus on olla osaduses Jumalaga, palvetada rohkem.
  Esimene palvelaad - palve konkreetse olukorra pärast.
  Näide palvevastusest.
  Palu, ja sa oled saaja; harjuta seda oma elus!
  Jumal ei ütle meie palve peale: "Oota" või "Ei" või "Vastan teisel viisil"!
  Meie Jumalal on vägi!
  Teine palvelaad - otsige, siis te leiate!

Veel jutluseid ja piiblitunde.