1. Püha Vaim usus, elus ja töös 10,7MB 19MB
  1033vpi1986rv6su009 # Jh 14:15-17 # 41:28 # 15.10.1986
  Püha Vaimu teema kohta on ilmunud väga palju raamatuid, paljud on aga pinnapealsed.
  Püha Vaim on jõud.
  Võrdlus elektriga, lapse ülestõstmisega.
  Pühas Vaimus kasvamine ja vaimulik õnnistus ei ole üks ja sama asi.
  Õpetust ei saa rajada kogemustele, vaid vastupidi.
  Õpetus Pühast Vaimust on ainult üks, ei saa olla erinevaid õpetusi.
  Võrdlus Püha Vaimu ning valguse ja raadiolainete vahel.
  Püha Vaim on isik, nagu ka kolmainsus on isik.
  Püha Vaim ei tule inimesse osaliselt, vaid tervikuna.
  Iseküsimus on, kas tal on meelevald või on ta nurka surutud.
  Uuestisündinud usklikul juba on Püha Vaim.
  Püha Vaim tuleb inimesse nii, nagu tema tahab, mitte inimese tahtmise järgi.
  Paljudel õpetustel Püha Vaimu kohta on enne inimese õpetus, millele on otsitud kirjakohti juurde.
  Näiteks Püha Vaimu ristimise kohta on selliseid.
  Püha Vaimu võrdlus õhu ja tulega.
  Ef 1:13.
  Püha Vaimu saamiseks on vaja parandada meelt.