Veel jutluseid ja piiblitunde.

 1. Katsuge iseennast läbi! 11,4MB
  0033vpi19--ot2rk001 # 2Kr 13:5 # 49:58 # 19??
  Mida tähendab enda läbikatsumine?
  Milleks on vaja läbikatsumist?

 2. Haigused ja viletsused inimese elus 10MB
  0045vpi19--ot2rk002 # Erinevad # 43:28 # 19??
  [Väljavõtted jutlustest.]

 3. Pöördumine, et osa saada Jumala armust ja headusest 6,6MB
  0061vju19--ot2rk003 # Ap 20:18-21 # 28:47 # 19??
  [Vaimuliku Varasalve saatest nr. 57 (TPR 15.03.1998). VHS.]

 4. Küsimused ja vastused 20,5MB
  0284vpi19--ot2rk004 # - # 1:29:40 # 19??
  [Jutlustest välja võetud katkendid esitatud küsimustele.
  Alguses ja lõpus räägib Uudu Rips.]
  1 Kui maailmas on palju kurja, miks siis Jumal midagi ette ei võta?
  Viivituse kaks eesmärki.
  Jumal mõistab oma kohut.
  2 Kuidas mõista Jumala viha?
  Jumala viha on püha viha.
  Jeesus ei vihastunud omakasuks.
  3 Jumala headus ja Jumala rasked kohtud.
  Juudid ja egiptlased.
  Ps 149:18.
  4 "Jumal armastab inimest ja ei ole nii nõudlik"?
  5 Kiirest otsuste tegemisest kaasinimeste kohta.
  Me oleme kõik kord Jumala kohtu ees.
  6 Uskliku suhe rahaga.
  7 Uskliku vastutus Jumala ees.
  Am 3:2.
  8 Kelle käes on juhtimise roll kodus?
  9 Kuidas vältida nurisemist?
  Usalda Jumalat ja tunne Temast rõõmu!
  Lase Jumalal teha valik oma elus.
  Ole vait Jehoova ees ja oota teda ikka!
  Tasased pärivad maa.
  10 Mida mõista langemise all ja mida ette võtta sel puhul?
  On kiiret ja aeglast langemist.
  11 Mida tähendab "õnnis"?
  See on õnn vaimulikus mõttes, püha rõõm.
  12 Kas tõeliselt heal inimesel on vaenlasi või mitte?
  13 Miks on inimesi alati tõmmanud ebajumalateenistus, enne ja praegu?
  Iisrael ja ebajumalad.
  Pettustest.
  14 Kas Jumal juhib ajaloo käiku?
  15 Kas on mingit vahet Jumala karistuses uskmatule ja usklikule?
  Kannatuse õnnistus.
  Tasu seadus.

 5. Ristimise vaimulik tähendus 6,1MB
  0719vpi19--ot2rk005 # Rm 6:1-11 # 26:31 # 19??

 6. [Evangeelne jumalateenistus] 14,2MB
  0796vjt197-ot2rk006 # - # 1:02:11 # 197?
  [Salvestatud vanalt lindilt või kassetilt. Teedy Tüüri jutlus selle sees on 0708v.]

 7. Mida Jumal ootab inimeselt (+alguspalve +lõpupalve) 10,7MB
  1216vju1976ot2rk008 # Mi 6:1-8 # 31:11 # 29.02.1976
  [Kvaliteet vilets, tugeva kajaga, kirjakoha lugemine lindil lühendatud.]
  Tolleaegsest olukorrast.
  Usuline tüdimus ei ole meie ajale võõras.
  Usulise leiguse järkjärguline levik inimese elus.
  Usk ei ole meile huviasi, vaid elu ja surma küsimus.
  Nähtavat ebajumalat on kergem teenida kui nähtamatut Piibli Jumalat.
  Usust ei tasu otsida silmapilgu põnevust.
  Kui sa võtad kohustuse, täida seda Jumala ees.
  Oma südametunnistus sea õigeks Jeesuse Kristuse järgi.
  Uuri pidevalt oma elu Jumala Sõna valguses!
  Ära sea oma seisukohta kõrgemaks Jumala omast.
  Vana Testamendi viis suurt mäetippu:
  1. 5Ms 6:4-5 - armastus Jumala vastu.
  2. 3Ms 19:18 - armastus ligimese vastu.
  3. Am 5:24 - õiglus.
  4. Jn 4:2 - Jumala heldus.
  5. Mi 6:8.

 8. Uskliku kaks eesõigust 7,8MB
  1219vju1976ot2rk009 # Ps 134 # 22:49 # 29.02.1976
  [Kvaliteet vilets, tugeva kajaga. 1:01-1:05, 7:13 juures helitugevus nullilähedane.
  Vahepeal taustal mingi instrumentaalmuusika.]
  Siin psalmis on tegemist üleskutsega templi preestritele (1-2) ja vastusega (3).
  1Aj 9:22-33. Ilm 7:15.
  Jumal jagab oma õnnistusi koguduse kaudu.
  Usklik tohib minna Jumala trooni ette ööl ja päeval Jeesuse kaudu.
  Usklik võib jagada õnnistusi enda ümber.

 9. (Kaks jumalateenistust) 39,1MB
  1220vjt1976ot2rk010 # - # 1:53:49 # 29.02.1976
  [Sisaldab kahte teenistust, ilmselt hommikune ja õhtune, 4 jutlust selle sees on 1216v-1219v.
  Vahepeal on tunnistused ja ühislaulud.]

 10. Valikuvabadus ja patukoorem 11,1MB
  1306vju1980ot2rk011 # Js 53:6 # 24:12 # 01.03.1980
  [Legendilt: Prof. Hugo Lepnurme kantaadi "Lunastus Kristuses" juurde.]
  Mida teha oma usuelu uuenduseks?
  Sünnime siia valikuvabadusega.
  Kas sa tahad teostada Kristuse tahet?
  Vaba tahe toob kaasa vastutuse.
  Inimene valib ühe halva tee 99 hea tee kõrval.
  Näide leinamisest.
  Igaüks meist on eksinud oma teel.
  Me oleme ohus nagu eksinud lambad.
  Patu teel me ei aima, kui lähedal on hädaoht.
  Jumal on meile saatnud abi hea Karjase näol.
  Jeesus tegi vahe patu ja inimese vahel.
  Ole valmis tegema seda, mida Jeesus sinust tahab.
  Sa saad patu ära anda siis, kui see on sulle koormaks saanud.

 11. Arm, rahu ja otseühendus Jumalaga (+palve) 13,9MB
  1307vju1980ot2rk012 # Ef 1:2-3 # 30:18 # 22.06.1980
  [Legendilt: Ridala koguduse 100. aastapäev.]
  [Salvestuse auk 19:26 juures.]
  Issand on meile suuri asju teinud.
  Armu juurde tuleb jääda kogu tõsidusega.
  Sina ei ole abi väärt, see antakse armust.
  Rahu on armu tagajärg.
  Jumalale tuleb alluda tingimusteta.
  Süüdistustest teiste uskkondade aadressil.
  Patune võib minna otse Jeesuse ette.
  Rahu allikas on Jumala käes.
  Jeesus on patud kandnud, et me saaksime patust lahti ja elaksime uut elu.
  Pääste jaoks pole uusi asju vaja välja mõelda.

 12. Eralda väärtuslik tühisest! 15,2MB
  1308vpi1982ot2rk013 # Jr 15:16-20 # 33:11 # 19.06.1982
  [Legendilt: Presbüterite konverentsil "Eesti priikoguduste 100. aastapäev", 2. päev.]
  Jeremija tööle kutsumisest.
  Maailmameelsus ja patt näitavad Jumala tõotusi nagu kõverpeeglis.
  Pöördugem jälle Jumala poole, kui midagi oleme valesti teinud.
  Pidage endile meeleparandusjutlust!
  Meie oleme Jumala suu.
  Vaja on väärtuslik lahutada tühisest.
  Evangeelium on nii ühendaja kui lahutaja.
  Meie jaoks peab piir maailmaga olema selge.
  Jeesus-liikumise saatuse kohta.
  Kantslist on kohus kuulutada Jumala sõna, mitte muid asju.

 13. Kuidas Jumala kojas elada ja töötada 13,8MB
  1309vju1974ot2rk014 # 1Tm 3:14-15 # 20:17 # 12.10.1974
  [Legendilt: Konverentsi lõpuettekanne.]
  Kogudus on Jumala eluase, kardetav paik.
  Peame hoiduma võõrast sõnavarast ja vaimulaadist.
  Koguduseliikmeks vastuvõtmisest.
  Distsipliin koguduses.
  Abielurikkujad ei päri Jumala riiki.
  Alkoholi tarbimisest, kuulujuttudest.
  Piibellikust käte pealepanemisest.
  Ap 8:15-17. Lk 11:13. Hb 6:2.
  Käte pealepanemisega palvetamine jäägu pühalikuks ja väljavõtteliseks.
  1Tm 5:12. Hb 7:7.

 14. Palve AB 36,9MB
  1314vju19--ot2rk015 # Lk 11:1 # 53:46 # 19??
  [Tõenäoliselt Tartu Kolgata koguduses 1970. aastatel.]
  [Salvestuse auk 41:19 juures.]

 15. Osvald Tärgi matused
  Muusikaline osa on kirikus ülitugevalt peale jäänud ja heli osaliselt riknenud. Kassettide pealt võetud infolehtede sisu pole igal pool täpne.

Veel jutluseid ja piiblitunde (vähem töödeldud).