Jaan Reisalu oli Tallinna Kalju koguduse liige, kõned peetud seal; tema salvestas Osvald Tärgi jutlusi.

 1. Milline on sinu elu Jumala ees? 5,8MB 5,8MB
  0431vju196-jreis001 # Tn 5 # 25:06 # 196?
  Kuninga nurjunud elu lõpp.
  Inimesed ei õpi oma minevikust.
  Inimeste segane elu.
  Ps 2:10, 8:5.
  Arvesta Jumala seadusi ja printsiipe.
  Kaks viisi elu elamiseks.
  Taevaste huvide tähtsamaks pidamine ja kuulekus.
  Kuldsetest inimestest on ikka puudus.

 2. Olge rõõmsad lootuses, kannatlikud ahastuses! 6,4MB 6,4MB
  0433vju1969jreis003 # Rm 12:12 # 28:07 # 16.11.1969
  Uskliku päralt on Jumala tõotused ja igavik.
  Võtta lootust tähendab võtta elu.
  Maailmainimeste rõõm.
  Uskmatu inimese lootuse ebakindlad alused.
  Jumala õnnistuste saamise tingimus.
  Uskliku kasvamine lootuses.
  Kui tuleb ahastus.
  Iiobi lugu.
  Kannatlikkus ja ahastus teevad meis head tööd.
  On traagika, kui ilusad tunnid pole meil Issanda käest.

 3. Jumala kohus ja armuandmine 6,4MB 6,4MB
  0434vju1974jreis004 # Jn 1-3 # 28:05 # 18.08.1974
  Täpne loetud kirjakoht: Jn 1:1-7,10-12,15-2:2,11, 3.]
  Kala küsimus teaduslikust küljest.
  Kelle mõõt Jumala ees täis saab, ei tea seda ise.
  Joona lugu.

 4. Ustavuse küsimus 7,1MB 7,1MB
  0435vju1970jreis005 # Mt 25:14-30 # 31:07 # 11.10.1970
  Tuleb aeg, kui ustavus on väga hinnatud.
  Maailmas on vähe ustavust.
  Usaldus on inimloomuse vajadus.
  Pettus majandusliku kasu tarvis.
  Õnnetused ustavuse puuduse läbi.
  Ebaustavus usklike keskel.
  Juudase tõe rääkimine oli talle süüks.

 5. Jeesuse sünd Petlemmas 4,9MB 4,9MB
  0436vju1970jreis006 # Lk 2:1-4 # 21:32 # 26.12.1970
  Meist sõltuvad ja sõltumatud sündmused meie elus.
  Rahvaloenduse käik.
  Kas tähtsam on rahvaloendus või Jeesuse sünd?

 6. Seepärast valvake, sest te ei tea päeva ega tundi! 5,9MB 5,9MB
  0437vju1975jreis007 # Mt 25:1-13 # 25:41 # 16.03.1975
  Valvuritest.
  Kuna on valveaeg?
  See, mis on teistele lubatud, on valvurile keelatud.
  Valvamine on väga pingutav ja tõsine tegevus.
  Jumal on suurim ja püsivaim valvur.
  Valvaja saab õnnistatud ka sellest, millest teised ei saa.
  Valvaja juures toimub pühitsemine nagu iseenesest.

 7. Võit Talle vere, tunnistuse sõna ja oma elu mittearmastamise läbi 7,6MB 7,6MB
  0439vju1976jreis009 # Ilm 12:7-17 # 33:01 # 18.01.1976
  Milleks on Jumal meile andnud meie ajad?
  Inimene on loodud võitjaks, hoolimata tema puudlikkusest.
  Inimene on elus enamasti kaotaja.
  Saatan petab inimesi ikka ja jälle.
  Inimesed ei õpi oma eksitustest.
  Tigeda võitmine on taeva ees kõige tähtsam.
  Patu võitmisest.
  Tõeline tunnistaja ei räägi kuulujutte.
  Tunnistaja elu ei ole alati rahva ees.
  Jeesuse tunnistaja ei salga Jeesust vaenlase ees.
  Mida tähendab, et oma elu ei armastata surmani?

 8. Jeesuse sünd ja selle asjaolud 8,2MB 8,2MB
  0440vju1977jreis010 # Mt 2:1-17 # 35:35 # 09.01.1977
  Piiblikriitkast.
  Kolme targa lugu.
  Heroodese plaan.
  Jumala plaanid on vastaste omadest suuremad.
  Heroodese tegevus.
  Meil on vaja hädasti leida Issanda jälgi.

 9. Usk, lootus ja armastus usuelus 7,9MB 7,9MB
  0441vju1977jreis011 # 1Kr 13:8-13 # 34:22 # 13.02.1977
  On väga hea, kui oma töös selja taga saab tunda koguduse läkitust.
  Usk.
  Jeesus ei saanud aidata neid, kellel polnud usku Temasse.
  Paljud inimesed mööduvad Kristusest käepuute kauguselt.
  Inimene usub seda, millest abi ei saa.
  Usu läbi toimuvad suured imed.
  Lootuse kadumine inimese elus.
  Usklike suur eelis on omada purunematut lootust.
  Lootus peab olema kindlal alusel.
  Armastus Kristuse vastu.

 10. Issanda antud võimaluste suurus ja ohtlikkus 5,9MB 5,9MB
  0442vju1977jreis012 # 2Pe 3:1-13 # 25:38 # 20.03.1977
  Peetrus ei mänginud maha oma elu suuri võimalusi.
  Meie võimalus ära rikkuda Issanda antud võimalusi.
  Jüngrid ja Peetrus Jeesuse juures.
  Universum ei püsi tasakaalus, vaid Jumala kohtute vahepeal.

 11. Inimese olemuse avanemine Jumala ees 6,8MB 6,8MB
  0443vju1977jreis013 # Mt 20:1-16 # 29:40 # 17.04.1977
  Edasikasvamine usuteel.
  Jeesuse vastu võtmisest.
  Jeruusalemma saatus.
  Läbikatsumise ajal olgu silmad näha ja kõrvad kuulda,
  mida Vaim kogudusele ütleb!
  Erinevad töötajad viinamäel.
  Viinamäe probleemid ja raskused.
  Jumala arm viinamäe tööliste hulgas.
  "Kui iseloom ei muutu "uueks saades", siis mis üldse muutub?"
  Meie pöördumine nooruses ei ole meie teene Jumalale, vaid vastupidi.

 12. Piibel inimese langemisest ja rikutusest 5,2MB 5,2MB
  0444vju1978jreis014 # 1Ms 1:26-31a # 22:38 # 20.04.1978
  [Täpne loetud kirjakoht jutluse jooksul:
  1Ms 1:26-31a, 3:1-7,17-19, 4:3-8,10-11, 6:5-6, 18:17-21]
  Inimese langemine on üks kohutavaim peatükk universumi ajaloos.
  Inimese algne rikkus ja meelevald.
  Maa erilisus inimese tarvis.
  Inimese põhjalik rikutus põhjustab seda, et vähesed saavad päästetud.
  Tn 7:9-10. Ilm 20:11-15. (2Pe 3:10,12.)

 13. Inimese traagilised valikuvõimalused 7,2MB 7,2MB
  0445vju1979jreis015 # 1Sm 16:1-3, 1Aj 12:24,33,39 # 31:18 # 08.01.1979
  Jumala kogudust ja maailma eraldab selge piir.
  Kõik ei käi oma teed lõpuni.
  Oht mitte mõista õigesti Jumala teotsemist antud hetkel.
  EKBLiidu probleem hetkel.
  Kui Vaim oli lahkunud, tegi Saul head ja kurja korraga.
  Jumala rahvas peab õigesti orienteeruma aegades.
  Jumal määrab ise valitsejad.
  On kohutav, kui me Jumala teed ära ei tunne.
  Ühe-talendi-sulase suur eksitus.
  Püha Vaim hoiatab.
  Määrav on Tema tahe, mitte meile meeldimine.

 14. Tema visklabidas on Tema käes 6,5MB 6,5MB
  0446vju1979jreis016 # Mt 3:1-12 # 28:27 # 07.02.1979
  Ristija Johannes.
  Jeesuse teine tulemine.
  Jumal on andnud inimesele valikuvabaduse.
  Aganad lähevad ikka tuulega kergesti kaasa.
  Jumalariigi ajutised inimesed, kelledes pole nisutera raskust.
  Jumal ei aseta üksteist mittearmastavaid usklikke eraldi kohtadesse.
  Armuaeg.

 15. Igavese eluhoone ehitamine 6,8MB 6,8MB
  0450vju1985jreis020 # Lk 6:46-49 # 29:36 # 14.07.1985
  Jumal on igaviku arhitekt.
  Jeesuse tuleku põhjus.
  Jeesus on aluskalju.
  Me ei avasta Jumala sõna kandetugevust ühe korraga.
  Me peame tahtma kaevata Jumala sõnas.
  Tunnetele ei saa rajada.
  Ära kuula vana petist.
  Jeesuse kaljut ei saa laiendada.
  Kalju õõnestajad.
  Eksitustest.
  Peame käima täpselt Jumala õpetuse järgi.