Joel Luhamets on Tartu Pauluse koguduse õpetaja.

 1. Seistes Jumala ees palves 4,4MB
  0002vju2002jluha001 # 1Ms 18:20-33 # 19:20 # 03.11.2002
  [Salvestatud Tartu Pereraadiost jumalateenistuse otseülekandelt.
  Kirik kui Noa laev selles maailmas.
  Sageli me ei mõista, millises olukorras oleme; võime olla valel teel.
  Et aru saada selle maailma olukorrast, tuleb seista Jumala ees.
  Mõnede asjade toimumiseks on vaja teisi inimesi.
  Olgu meil julgust palvetada suurte asjade pärast, sest Jumal täidab need!

 2. Raha ja rikkus 3,2MB
  0297vmu2004jluha002 # - # 13:46 # 17.01.2004
  [Võetud Tartu Pereraadio saatest "Teod ja teed". Intervjuu.]

 3. Armastus ja annid uskliku elus 6,6MB
  0298vju2004jluha003 # Rm 12:4-16 # 29:01 # 18.01.2004
  [Salvestatud Tartu Pereraadiost jumalateenistuse otseülekandelt.]
  On meie usk ehtne ja õige?
  Armastus ja alandlikkus.
  Andmine on kristlase tõeline tunnus.
  Erinevad annid.
  Armastuse omadused.
  Uhkusest.
  Olge püsivad palves!
  Jumal tahab kinkida teistele abi sinu kaudu.

 4. Mis on armastus? 4,4MB
  0413vju2004jluha004 # 1Jh 4:7-12 # 19:03 # 05.09.2004
  [Salvestatud Tartu Pereraadiost jumalateenistuse otseülekandelt.
  Väikeste katkestustega; raadioülekandes oligi plekine hääl.]
  Armastus on sõnades või ka mitte.
  Kas peame taotlema armastust, et tunda Jumalat?
  Peame taotlema õiget vahekorda Jumalaga.
  Armastus on tahte valdkonda kuuluv (C. S. Lewis).

 5. Oleme Jumala lapsed Jumala Vaimu juhtimisel 5MB
  0414vju2004jluha005 # Rm 8:12-17 # 21:44 # 12.09.2004
  [Salvestatud Tartu Pereraadiost jumalateenistuse otseülekandelt.]
  Kui tunneme kiusatusi ja nõrkusi, pole me veel päästmist kaotanud.
  Vaid Jumala Vaimust suudame olla kristlased.
  Peame otsima ühendust elava Jumalaga.
  Väljateenijad-usklikud.
  Probleemideaegne usklik: palgaline.
  Ori-usklikud.
  Tunnused Jumala lapse jaoks.
  Mt 18:17.
  Jumala Vaimu juhtimisest.

 6. Jumala arm ja kuradi möirgamine 5,5MB
  0415vju2004jluha006 # 1Pe 5:5c-11 # 23:58 # 19.09.2004
  [Salvestatud Tartu Pereraadiost jumalateenistuse otseülekandelt.]
  Mis on muretsemine?
  Mõnikord on vaja turvapaigast välja tulla.
  Süüdistused kristlaste vastu.
  Jumal annab alandlikele armu.
  Ei ole ennast vaja pilkamise ajal õigustada, Jumal ülendab õigel ajal.
  Kuradil ei ole meelevalda meie üle, kui seisame talle vastu kindlas usus.
  Vene ajal oli rohkem möirgamist kui ülekohut.
  Täna möirgab kurat teistmoodi.
  Kurat hirmutab meid.

 7. Päästev usk, tunnistav usk 4MB
  0419vju2004jluha007 # Rm 10:9-17 # 17:30 # 03.10.2004
  [Salvestatud Tartu Pereraadiost jumalateenistuse otseülekandelt.
  Algus puudu, u. 5-7 minutit.]
  Me peame leidma viisi tunnistamiseks.
  Usk peab meie elus nähtav olema.
  Kui palju oleme rääkinud Kristusest muude asjade kõrval?

 8. Kuidas annad sina Jumalale? 4,4MB
  0421vju2004jluha008 # 2Kr 9:6-15 # 19:17 # 10.10.2004
  [Salvestatud Tartu Pereraadiost jumalateenistuse otseülekandelt.]
  [Toimus lõikustänupühal.]
  Rahakorjandus Jeruusalemma koguduse tarvis.
  Annetamine peab olema vabatahtlik, rõõmuks annetajale ja siira usu märgiks.
  Ise ei saa kõige eest hoolt kanda.
  Kelle kätte jätad sina oma tuleviku?
  Kui sa ei anna oma elu Jumala kätte, jääb sinu elu viljatuks.
  Vaid Jumal muudab meie elu viljakandvaks.

 9. Kõlbluse, raha ja korra küsimused uskliku elus 5,7MB
  0427vju2004jluha009 # 1Ts 4:1-8 # 24:55 # 24.10.2004
  [Salvestatud Tartu Pereraadiost jumalateenistuse otseülekandelt.]
  "Püha" tähendab Jumalale eraldatust.
  Pühitsusprotsess.
  Jumala tahe on meie pühitsus.
  Luba Jumalal ennast vormida.
  Me ei julge olla Jumala muutmisprotsessis.
  Rm 1:21-27.
  Inimest hävitavad himud: seksuaalsus ja rahaahnus.
  Seksuaalelu ja raha kuulub normaalse elu juurde.
  Abikaasad peavad üksteisega arvestama ja teineteist teenima.
  Korranõudmine võib muutuda nuhtluseks ja õnnetuseks teistele.

 10. Õigekssaamise küsimus 4,8MB
  0429vju2004jluha010 # Rm 3:21-28 # 20:53 # 31.10.2004
  [Salvestatud Tartu Pereraadiost jumalateenistuse otseülekandelt.]
  [Usupuhastuspühal.]
  Erakordne kirjakoht.
  2Ms 30.
  Inimene otsib endale õigustust.
  Inimlik idee saada õigeks.
  Õigeksmõistmine ei tähenda veatuks, moraalseks tegemist.
  Me ei saa armust aru, aga saame seda vastu võtta.
  Jumala armu vastuvõtmine sünnitab väe.

 11. Me elame inimestele ja Jumalale 3,3MB
  0430vju2004jluha011 # Rm 14:6-9 # 14:14 # 07.11.2004
  [Salvestatud Tartu Pereraadiost jumalateenistuse otseülekandelt.]
  Ka meie surm on Jumala käes.
  Me oleme igas olukorras Jumala omad.

 12. Kannatused usklike elus 4,8MB
  0453vju2004jluha012 # Rm 8:18-23 # 20:57 # 14.11.2004
  [Salvestatud Tartu Pereraadiost jumalateenistuse otseülekandelt.]
  Kannatuse probleem siin maailmas.
  Kriitilisus praegusel ajal.
  Iiobi kannatuslugu.
  Kristastele omistatud süüteod.
  Kord saab avalikuks inimeste tõeline olukord.
  Kannatusel on oma koht, aga nad on Jumala auga võrreldes tühised.
  Meil pole jõudu kannatada, kui pole igavese elu lootust.

 13. Uus taevas ja uus maa 4,7MB
  0455vju2004jluha013 # Ilm 21:1-6 # 20:22 # 21.11.2004
  [Salvestatud Tartu Pereraadiost jumalateenistuse otseülekandelt.]
  Tagakiusu ajal kirjutatud sõnad.
  Kust tuli kurjus?
  Uue Jeruusalemma ilu.
  Jumala arm on suur.
  Jumal on suur siht ja eesmärk.
  Elu mõtte küsimus on suur ja raske.
  Jumal annab eluvee allikast tasuta.

 14. Jumalale tuleb anda kogu oma elu 5,3MB
  0456vju2004jluha014 # Ps 24 # 22:57 # 28.11.2004
  [Salvestatud Tartu Pereraadiost jumalateenistuse otseülekandelt.]
  Sõnad leerilastele.
  Prohvetid Jumala ees hindasid enda elu ümber.
  Usklike üle naermisest uskmatute poolt.
  Patune ei mõista Jumalat.
  Jumala suurus.
  Kas Jumala olemasolu on sulle hea või halb?
  Kas sinu väravad on nii väikesed, et Jumal ei mahu sisse?
  Jumalale tuleb anda kogu oma elu, kõik kambrid enda sees.

 15. Johannese meeleparanduse kuulutus 5,9MB
  0459vju2004jluha015 # Lk 3:1-14 # 25:41 # 12.12.2004
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse otseülekandelt Tartu Pauluse kirikus.]
  Jumal võib sinuga kõneleda igal silmapilgul, ole selleks valmis!
  Johannes algas kuulutust pattude andeksandmisega.
  Paljud arvavad, et neil ei ole pattu.
  Jumala töö algab sinu juures siis, kui sa küsid Jumala ees: mis mina pean tegema?
  Sul tuleb osa saada teiste muredest.
  Vaeste aitamisest.
  Ei ole patust ametit.
  Iga tööd saab teha hästi või halvasti.
  Teist inimest ei saa hinnata tema ameti järgi.

 16. Jumal muudab inimese elu 4MB
  0460vju2004jluha016 # Js 9:1-5 # 17:23 # 25.12.2004
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse otseülekandelt Tartu Pauluse kirikus.]
  Me ei märka mõnikord muutusi ja ei hinda neid.
  Me oleme kui jumalad ja peame üksteisesse suhtuma kui Jumalasse.
  Jumalat ei pea kartma.
  Kristlikus maailmas suhtutakse surma teistmoodi.
  Tapmine ei lahenda probleeme, vaid tekitab neid.

 17. Filippus, Naatanael ja Jeesus 6,4MB
  0463vju2005jluha017 # Jh 1:43-51 # 28:01 # 02.01.2005
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse otseülekandelt Tartu Pauluse kirikus.]
  Jeesus ütleb: "Järgne mulle!"
  Teele kutsuti Filippus.
  Naatanael (Bartolomeus) oli ka Piibli tundja.
  Jeesus on meie maa ja rahva päästja.

 18. Kogu elu peab uueks saama ja Jumalale antama 4,3MB
  0464vju2005jluha018 # Lk 17:7-10 # 18:52 # 23.01.2005
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse otseülekandelt Tartu Pauluse kirikus.]
  "Me oleme vaid tühised sulased".
  Alandlikkuse väljendused kiituse väljameelitamiseks.
  Jumal tahab meid uueks luua.
  Meid ei kutsuta tegema Jumalale meelepäraseid tegusid vaid Jumal tahab
  olla meie sees, et Jumala arm saaks kogetavaks teistele.
  Jumala kutse on, et me saaksime uueks.
  Kuidas kristlased muutuvad vaevaks kristlusele.
  Vana inimesena ei saa elada uut elu.
  Jumal tahab kogu meie elu.
  Laske Jumalal oma elu uueks muuta.

 19. Vilja kasv ja uskliku kasv 4,7MB
  0469vju2005jluha019 # Mk 4:26-29 # 20:41 # 30.01.2005
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse otseülekandelt Tartu Pauluse kirikus.]
  Igal asjal on oma aeg ja kord.
  Me külvame Jumala sõna seemet.
  Peame kogu olemusega kuulutama.
  Jumala sõna on elav.
  Jumala sõna on loodud kokku inimese hingega.
  Vilja kasvamine ei nõua erilisi tingimusi.
  Kasvamine usuelus - võrdlus viljapeaga.
  Erinevad etapid kristlikus usus ja kirikuajaloos.
  Jumal muudab meid.

 20. Marta ja Maarja, Jeesuse teenimine ja kuulamine 4,7MB
  0470vju2005jluha020 # Lk 10:38-42 # 20:33 # 06.02.2005
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse otseülekandelt Tartu Pauluse kirikus.]
  Kas on parem teenida või kuulata Jumala sõna?
  On tähtis kuulata Jeesuse kõnet, otsida Tema ligidust.
  Me peame üksteist teenima.
  Pühad toimingud võivad meid lahutada kõige tähtsamast.
  Kõik tähtsad toimingud ei ole tähtsad toimingud.
  Head teod on tegelikult halvad, kui neid teha valel ajal.
  Suhted vanemate ja abikaasaga.
  Töökus võib olla ilus, aga ka hukatuslik.

 21. Kinnitus Jumala imedest ning meeleparanduse vajadus 3,8MB
  0474vju2005jluha021 # Mt 12:38-42 # 16:38 # 20.02.2005
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse otseülekandelt Tartu Pauluse kirikus.]
  Piiblis on palju imesid olnud.
  Kes on otsinud selgust Jeesuse kohta, on selguse saanud.
  Näited Jumala imedest.
  Jumal kinnitab neid, kes tahavad saada kinnitust.
  Me igatseme Jeesust, et Temaga koos olla.
  Jeesus on õige tee.

 22. Kes seda leiba sööb ja seda verd joob 5,3MB
  0475vju2005jluha022 # Jh 6:55-65 # 22:57 # 06.03.2005
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse otseülekandelt Tartu Pauluse kirikus.]
  Zwingli ja Lutheri vaidlusest.
  Teoloogilised erinevused leiva ja veini küsimuses.
  Katoliiklik arusaam - muutumine ihuks ja vereks.
  Zwingli arusaam - tähendab ihu ja verd.
  Luther - leib ja vein ON ihu ja veri ja ühtlasi leib ja vein.
  Jeesus tuleb leiva ja veini kaudu meie juurde.
  Armulauaga on seotud terve hulk saladusi.
  Osasid asju me ei mõista, sest nii on meile hea.
  Armuandide eesmärk on ühendada meid Jumalaga.
  Me teeme mõnikord Jumalale ettekirjutusi.
  Me teeme Jumala tegusid, kui meil on osadus Jeesuse Kristusega.

 23. Sest nüüd ma tean, et sa ei keela mulle oma ainsatki poega 5,9MB
  0477vju2005jluha023 # 1Ms 22:1-13 # 25:41 # 13.03.2005
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse otseülekandelt Tartu Pauluse kirikus.]
  Oli midagi, mida Jumal ei teadnud.
  Jumal ei pea meist kõike teadma.
  Jumal on jätnud meile vabaduse.
  Jumal ei anna kõike ühekorraga teada.
  Aabraham ei öelnud Jumalast lahti.
  Meie usk on ehtne ainult siis, kui see hoiab kinni Jumalast.
  Vanemad on meile kõige tähtsamad inimesed.
  Iisak kui Jeesuse võrdkuju.
  Meie patud on veripunased.
  Jumala armastus on tõsi.

 24. Jeesus ilmus naistele 3,7MB
  0483vju2005jluha024 # Mt 28:1-10 # 15:59 # 27.03.2005
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse otseülekandelt Tartu Pauluse kirikus.]
  Naised kui sõnumitoojad, kes elasid armastuse mõjul.
  Õige suhe tekib inimesega siis, kui on olemas armastus Jumala vastu.
  Naised läksid Jeesust vaatama.
  Jumal tegutseb sageli vaikselt ja arusaamatult.
  Teinekord peab Jeesus meile tähtsaid asju meelde tuletama.

 25. Karjase suhe lammastega 4,4MB
  0485vju2005jluha025 # Hs 34:1-6,11-16,31 # 19:17 # 10.04.2005
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse otseülekandelt Tartu Pauluse kirikus.]
  Me oleme kõik kui karjased.
  Valitsejad peavad hoolitsema nõrgemate eest.
  Me oleme üksteise eest hoolitsejad.
  Jumal elab kaasa meie asjadele.
  Jumal tegeleb meiega meie pärast.
  Kogemus raamatupoe põlemisega seoses.

 26. Milline on meie usk Jeesusesse? 5,6MB
  0486vju2005jluha026 # Mt 21:15-22 # 24:35 # 24.04.2005
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse otseülekandelt Tartu Pauluse kirikus.]
  Jeesuse tulek Jeruusalemma hüüete saatel.
  Eestlaste keskmine uskumus ja uskmatus.
  Jumal otsib meilt usuvilja ja usus käitumist, mitte ainult usklikuks olemist.
  Jumala karistus võib olla selles, et sa ei muutu ja sa jääd selliseks, nagu oled.
  Inimese süü on ka oma missiooni ja ülesande täitmata jätmises.
  Kui te palute midagi uskudes, siis see sünnib teile.
  Me ei pea uskuma palvete vastamisse ja imedesse, vaid Jeesusesse.
  On võtmeküsimus: kes on Kristus minu jaoks?

 27. Mida me otsime Pühakirjast? 4,7MB
  0488vju2005jluha027 # Jh 5:39-47 # 20:31 # 29.05.2005
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse otseülekandelt Tartu Pauluse kirikus.]
  Vana Testament annab tunnistust Jeesusest Kristusest.
  Uues Testamendis on 993 viidet Vanale Testamendile.
  Vanas Testamendis on 450 ennustust Kristusest.
  1Ms 49:10.
  70 aastanädalat Taanieli raamatus.
  (Arvutused Messia tuleku kohta.)
  Meenutus Moosesest.
  Ps 22 ja Js 53 - viited Jeesusele.
  Jeesuse juurde tuleku probleem pole arusaamises, vaid otsustes.
  Sageli on meie usuelu seotud vaid meie probleemidega.
  Hindame kaasinimeste tunnustust, mitte Jumala tunnustust.
  Kui Kristus tuleb sinu südamesse, siis sa leiad elu.

 28. Jumalariigi kutse inimestele 5,2MB
  0489vju2005jluha028 # Mt 22:1-14 # 22:54 # 05.06.2005
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse otseülekandelt Tartu Pauluse kirikus.]
  Jumalariigi töö meetodiks on sõnumi saatmine ja kutsumine.
  Paljud ei taha vastata Jumalariigi kutsele.
  Usu juures on ikka kahtlusi.
  Mõnedele ei meeldi kutse, mida edastatakse usklike poolt.
  Pulmakoda ei jää tühjaks.
  Kristusega rõivastatuna oleme pulmaliste hulgas õige rüüga.
  Kutse läheb kõikidele, Jumal ei tee valikuid.

 29. Lugu isa armastusest 4,6MB
  0490vju2005jluha029 # Lk 15:1-3,11-32 # 20:13 # 12.06.2005
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse otseülekandelt Tartu Pauluse kirikus.]
  Kristlane võib olla õigel teel, aga vale hoiakuga.
  Sinu elu väärtused ja kindlused ei pruugi olla rohkem kui maantee kivi.

 30. Jumala kutse ja töö 3,9MB
  0494vju2005jluha030 # 5Ms 7:6-12 # 17:08 # 03.07.2005
  Iisraeli rahva olukord tookord.
  Miks Jumal valis Iisraeli?
  Jumal on alati tegutsenud nõrkade, kaotajate, põlatute kaudu.
  Kas kiriku töö jääb seisma?
  Jumala rahvas ei pea vaatama olukordadele, mille keskel ta on.
  Sinu osa on täita seda osa, mis Jumal on sulle andnud; Jumal teeb oma tööd.

 31. Jeesus annab meile kõik vajaliku 4,2MB
  0495vju2005jluha031 # Jh 6:30-36 # 18:22 # 10.07.2005
  Kas Jeesus on Messias? Jumal?
  Mida Jumal teeb, see ongi hea.
  Inimestel on soovid saada Jumalalt seda, mida nad ise igatsevad.
  Inimesed tahavad materiaalsete asjade kaudu saada hingelist rahu.
  Vaid Jeesus rahuldab meie hinge igatsused.
  Jeesus annab meie elule sisu ja mõtte.
  Jeesus annab meile rahu, mida teha oma eluga.

 32. Õigete ja ülekohtuste tee 3,7MB
  0497vju2005jluha032 # Ps 1 # 16:05 # 17.07.2005
  Õnnis on inimene, kellele Jumala seadused on rõõmu allikaks.
  Kas sa kulutad aega Jumala sõna rikkustest aru saamiseks?
  Tähtis on, et sul oleks pidev ühendus Jumala sõnaga.

 33. Tänu kuulugu Jeesusele 5,4MB
  0741vju2005jluha033 # Mk 1:40-45 # 23:39 # 28.08.2005
  Pidalitõvest 3Ms 13.
  Jumala ei ole kohustatud olema hea.
  Inimesi huvitab toit ja tervis.
  Palju usulist kiitlemist tuleb enda esiletoomisest.
  Tähelepanu ja tänu kuulugu Jeesusele.
  Kas tunneme Jeesuse armastust ja väge meid parandada ja uuendada?

 34. Jumala riigi nimel tuleb loobuda kõigest 3,8MB
  0742vju2005jluha034 # Lk 18:28-30 # 16:36 # 04.09.2005
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse otseülekandelt Tartu Pauluse kirikus.]
  Meil on kiusatus justkui tõestada, et usust on kasu.
  Jumal kannab hoolt meie eest.
  Loobumisest Jumala riigi heaks.
  Jumala riigi hind on "kõik", seda ei saa peenraha eest.
  Jumala riigi pärib see, kes loobub kõigest.

 35. Jumala headuse nägemisest kannatuste keskel 3,7MB
  0743vju2005jluha035 # Nl 3:22-26,31-32 # 16:08 # 11.09.2005
  Meie häda on selles, et peame häid asju normaalseks, endastmõistetavaks.
  Palju häda kannatame enda tegude tõttu.
  Jumala ootamises on õnnistus.
  Kui meil on igatsus Jumala järele, siis oleme raskustest trööstitud.

 36. Usk 4,9MB
  0744vju2005jluha036 # MK 9:16-29 # 21:24 # 18.09.2005
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse otseülekandelt Tartu Pauluse kirikus.]
  Inimesed laskuvad mõnikord vaidlema.
  Tõsise usu juures ei tule vaidlust.
  Kiriku ainus probleem on usu probleem, mitte majanduslik probleem.
  Usk ei tähenda, et inimese unistused täituvad.
  Jumala imede avalikukssaamise usk tuleb vaid Jumalalt.

 37. Rikkus taevateel 4,7MB
  0745vju2005jluha037 # Mk 10:17-27 # 20:34 # 25.09.2005
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse otseülekandelt Tartu Pauluse kirikus.]
  Meil võib olla mõnda asja liiga palju.
  Varandus võib inimeses äratada ahnust - soov saada ikka rohkem.
  Rikkus võib tekitada hoolimatust teiste suhtes.
  Jumala õnnistus matriaalsete andide näol võib olla meile ohtlik, kui hakame nende peale lootma.
  Patt ei ole siiski võtnud õndsaks saamise võimalust.

 38. Lõikustänupüha 4,5MB
  0746vju2005jluha038 # Js 58:7-12 # 19:46 # 09.10.2005
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse otseülekandelt Tartu Pauluse kirikus.]
  Kui edenemine toimub kellegi arvelt.
  Elujärje parandamiseks oleme nõus ohvreid tooma.
  Elu ei saa edendada kellegi arvelt.
  Meie annid ei pea olema kellegi arvelt, vaid kõikide kasuks.
  Abi andmine ei ole kerge.
  Abi saamine võib olla alandav.
  Abi saab anda alandamata, kui seal juures on armastus.

 39. Kristlane kui kahe maailma kodanik 5,1MB
  0747vju2005jluha039 # Jh 15:18-21 # 22:28 # 30.10.2005
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse otseülekandelt Tartu Pauluse kirikus.]
  Sinu palvetest oleneb selle paiga ja linna hea käekäik.
  Kui kogudusel pole kannatusi, siis ta ei ole oma õigel positsioonil.
  See maailm vajab ustavaid usklikke inimesi.
  Kristlasi teinekord kardetakse.
  Kriitika kristlaste suhtes ei ole objektiivne.
  Me jagame siin maailma Jeesuse saatust.
  Ei ole võimalik olla kristlane ilma pilkamise ja teotamiseta.
  Kui kannatame koos Kristusega, siis oleme ka võitjad koos Kristusega.
  Jumal tahab sinu läbi seda maailma õnnistada.

 40. Jumala käsivars meie keskel 5,5MB
  0748vju2005jluha040 # Lk 11:14-23 # 23:59 # 06.11.2005
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse otseülekandelt Tartu Pauluse kirikus.]
  Kristlane on mitmes mõttes võitlusväljal.
  Kurjus ründab meid ka umbisikuliselt: "Kõik mõtlevad ja käituvad teisiti."
  Usuõpetuse vastased argumendid maailma suus.
  Kurjuse relv: hea nimetatakse halvaks ja vastupidi.
  Tunnustähtede nõudmisest.
  On suur asi, kui suudame hakata palvetama ja Jumalat kiitma.
  Jumala tegutsemine toimub täna, vägevalt.
  Jumal on siin ja tegutseb, öelgu teised, mis tahavad.

 41. Jumala vara meie käes 3,7MB
  0749vju2005jluha041 # Lk 16:1-9 # 16:02 # 13.11.2005
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse otseülekandelt Tartu Pauluse kirikus.]
  Sinu vara on sulle Jumalalt antud.
  Sina otsustad, kuidas oma raha kasutad.

 42. Meie vastutus Jumala ees oma eluga 5,4MB
  0750vju2005jluha042 # Lk 12:42-28 # 23:38 # 20.11.2005
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse otseülekandelt Tartu Pauluse kirikus.]
  Peame aru andma ja vastutama oma elu eest, mis meile antud on.
  Jumal tahab kasutada neid, kes väikeses ustavad on, suurte ülesannete täitmisel.
  Kirikuõpetajatel on Jumala kohtus raske.
  Kas teeme Jumalikus meelsuse oma tööd?
  Kas võtame vastu ülesanded, mis vaja Jumala riigis teha?

 43. Jeesuse tulemine meie keskele 4,6MB
  0751vju2005jluha043 # Ilm 5:1-7 # 20:16 # 27.11.2005
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse otseülekandelt Tartu Pauluse kirikus.]
  Kelle kätte usaldame oma reaalse tuleviku?
  Mõnikord kannatame enda tehtud ahelate käes.

 44. Üksmeelest usklike vahel 4,6MB
  0752vju2005jluha044 # Rm 15:4-13 # 20:12 # 11.12.2005
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse otseülekandelt Tartu Pauluse kirikus.]
  Üksmeele puudumine takistab Kristuse tulekut meie ellu.
  Üksmeeleni jõudmiseks ei ole lihtsat teed.
  Mt 15:24. Jh 4:22.
  Meie ellu tuleb Jumal erilisel viisil.
  Näide Oleviste kogudusest.
  Üksmeel koguduses eeldab kannatlikkust.

 45. Kui kiitled, kiitle Kristusest! 5,2MB
  0753vju2006jluha045 # 1Kr 1:26-31 # 22:47 # 08.01.2006
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse otseülekandelt Tartu Pauluse kirikus.]
  Kiitlemise põhjuseks võib olla ka rumalus või vaesus.
  Kristus on see rikkus, millest võime kiidelda.
  Teadmatus veel ei ole rumalus.
  Jeesus on tulnud meile tooma selgust.
  Jumal on see, kes meid pühitseb.
  Jeesuse käest tulevad kõik head annid eluks.

 46. Jeesus - kodude Issand 4,5MB
  0754vju2006jluha046 # 1Kr 2:1-10 # 19:34 # 15.01.2006
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse otseülekandelt Tartu Pauluse kirikus.]
  Vajame jõudu ja väge, et elada.
  Inimese enda tarkusest ei piisa sageli.
  Arukalt elab see, kes elab Jumala Vaimust juhitult.
  Kunagi selgub, kes on elanud õigest, kes valesti.
  Jumala tõed on lihtsad tõed.

 47. Naamani paranemine 6,3MB
  0755vju2006jluha047 # 2Kn 5:1-19 # 27:39 # 22.01.2006
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse otseülekandelt Tartu Pauluse kirikus.]
  Jumala rahvas peab kuulutama Jumala halastust.
  Meie kuulutus ei pruugi leida head pinnast.
  Endistel pilkajatel on raske tulla abi otsima usklikelt.
  Kiriku ja Jumala sõna nõuanded võivad tunduda naeruväärsed.

 48. Jeesus on meie keskel 4,6MB
  0756vju2006jluha048 # Ilm 1:9-18 # 20:02 # 05.02.2006
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse otseülekandelt Tartu Pauluse kirikus.]
  Ilmutuseraamatus pole räägitud maailmasündmustest, vaid Kristusest.
  Jumal ei ole meie õndsust rajanud nägemisele, vaid kuulmisele.
  Lahendus eluprobleemidele on ainult Kristuses.

 49. Pauluse nõtrus ja Jumala vägevus 5,7MB
  0757vju2006jluha049 # 2Kr 11:23-30, 12:1-10 # 24:59 # 19.02.2006
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse otseülekandelt Tartu Pauluse kirikus.]
  2Kr 10:10.
  Jumal teeks meie juures palju rohkem tööd, kui me seda lubaksime.
  Jumal ei vaja algmaterjali meie juures töötamiseks.
  Billy Grahami näide.
  Kui meil on raskusi, siis on Jumalal oma mõtted selle taga.
  Mõnede raskuste kaudu saab Jumala õnnistus tulla.
  Ära pea Jumalat nõrgaks, kui ka kogudus on nõrk!

 50. Kohtumõistmine, umbrohi ja Jeesus 3,5MB
  0758vju2006jluha050 # Js 5:1-7 # 15:29 # 12.03.2006
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse otseülekandelt Tartu Pauluse kirikus.]
  Meil on kerge kohut mõista teiste inimeste ja maailma üle.
  "Sina oled see!"
  Jeesusest tulevad meile elustavad mahlad ja väärtuslikud viljad.
  Täna kehtib veel armuaeg.

 51. Uus elu ja vana eluviis 4,3MB
  0759vju2006jluha051 # 1Pt 1:18-21 # 18:57 # 19.03.2006
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse otseülekandelt Tartu Pauluse kirikus.]
  Jeesuse lunastussurm.
  Rahalisest rikkusest.
  Maailm pakub "sulle vajalikku asja".
  Eluviisid muutuvad.
  Kui ei ole igavikku, ei ole elul ka eesmärki.
  Elu kõrval võib ka inimene olla tühine.

 52. Kasvamine raskuste keskel 4,3MB
  0760vju2006jluha052 # 4Ms 21:4-9 # 18:48 # 02.04.2006
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse otseülekandelt Tartu Pauluse kirikus.]
  Juudid nurisesid kõrbes korduvalt.
  Meie traagika on, kui me ei oska palvetada, Jumalaga suhelda.
  Jumal ei võta meilt alati ära meie häda.
  Ära vaata probleemidele, vaid Kristusele!

 53. Jeesus ja hingerahu 4,8MB
  0761vju2006jluha053 # Js 50:4-9 # 20:47 # 09.04.2006
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse otseülekandelt Tartu Pauluse kirikus.]
  Mõnikord koormame endid ebausu elementidega.
  Hingerahu me ei saa, muutes väliseid olukordi, seesmiselt on vaja muuta.
  Kui tahame teha Jumala tahtmist, on tähtis, et me kuuleksime Jumala häält.
  Jumala rahval pole vaja karta alandamist ega hukkamõistu, sest meil on kuningas.

 54. Ülestõusnud Jeesuses on lahendus 2,8MB
  0762vju2006jluha054 # Mt 28:2-4, Jh 20:20 # # 16.04.2006
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse otseülekandelt Tartu Pauluse kirikus.]
  Kas oleme elus ette valmistatud õigete asjade jaoks?
  Lahendus pole surmas, vaid lunastuses ja andeksandmises.
  Ülestõusmise hommik võib olla ka kohutav.

 55. Jumala hoolest töötegijate kaudu 5MB
  0763vju2006jluha055 # 1Pt 5:1-4 # 21:48 # 30.04.2006
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse otseülekandelt Tartu Pauluse kirikus.]
  Jumala meetod meist hoolimisel võib toimuda teise inimese kaudu.
  Meil tuleb oma pilk hoida ainult Kristusel, mitte kaasusklikel.
  Armastust ei saa panna reeglitesse.
  Kui Kristuse tagasituleku ootus on suikunud, pole usuelu ehtne.
  Kogudusevanema ülesanne on hoolitseda Jumala karja eest.

 56. Palvetage! 4,6MB
  0764vju2006jluha056 # Kl 4:2-4 # 20:04 # 21.05.2006
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse otseülekandelt Tartu Pauluse kirikus.]
  Palvetamine on usklikuks olemise praktiline väljendusviis.
  Kristlaseks saab olla "konkreetselt, mitte põhimõtteliselt".
  Hingevaenlane sõdib palvetamise vastu.
  "Tubli inimene peab lõpmatus kiirustamises ja tegevuses olema."
  Kiirustamise keskel kaotame ära oma elu.
  Jumala rikkusteni ei jõua kiirustades, selleks peab olema aega.
  Hoolitse selle eest, et palveelu ei jääks hooletusse.
  Palvel on eriline jõud, ärge seda unustage ära!
  Palvetada tuleb ka Jumala sõna kuulutajate pärast.
  Jumala armastus on saladus.
  Uue elu kindlus ja selgus ei tule ilma palveta.

 57. Püha Vaimu tööst meie juures 3,9MB
  0765vju2006jluha057 # 1Kr 2:12-16 # 17:03 # 04.06.2006
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse otseülekandelt Tartu Pauluse kirikus.]
  Jumala Vaimuga täitmise ilmingud ei ole eesmärk omaette.
  Millist armu Jumal meile kingib?
  Jh 1:17.
  Inimeses on mõtteid, mida keegi teine ei tea.
  Jumal on andnud oma Vaimu, et võiksime tunda tema mõtteid.
  Vaimu omaja mõistab Vaimu mitteomajat, vastupidi aga mitte.
  Fi 2:5.
  Jumala Vaim viib meid üksteise juurde, mitte ei tõsta teistest kõrgemaks.

 58. Prohvetid, patt ja ühiskond 4,8MB
  0766vju2006jluha058 # Jr 23:16-29 # 21:12 # 18.06.2006
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse otseülekandelt Tartu Pauluse kirikus.]
  Jumala sõna on nagu tuli, nagu vasar, mis purustab kalju.
  On prohveteid, kes allutavad Jumala sõna endale, mitte vastupidi.
  Inimesed võivad solvuda Jumala sõna kuulutaja peale.
  Kõlvatusi ja roppusi tehakse kunsti nime all.
  Kui me patust ei loobu ja Jumalat ei otsi, läheme hukka.
  Kui rahva seas pole meeleparandust, tulevad hädad varem või hiljem.
  Paranda meelt, otsi armu ja abi õigel ajal!

 59. Jumala valgus 3,6MB
  0767vju2006jluha059 # 1Jh 1:5-2:3 # 15:39 # 02.07.2006
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse otseülekandelt Tartu Pauluse kirikus.]
  Valgus on olemas siis, kui on näha teist inimest.
  Jumala valgus liidab Jumala rahva eriliselt kokku.
  Mida rohkem on Jumala valgust, seda rohkem tulevad nad kogudusse.
  Jumala valgus näitab meile, et oleme pattu teinud.
  Kristuse veri puhastab meid tõeliselt.

 60. Ustav majapidaja 3,6MB
  0768vju2006jluha060 # Jr 1:4-10 # 15:49 # 13.08.2006
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Jumal on meie elule andnud mingi mõtte.
  Jumal räägib selgelt nagu mees mehega ka tänapäeval.

 61. Uus osadus Jumalaga 3,8MB
  0769vju2006jluha061 # Ga 2:16-21 # 16:44 # 27.08.2006
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Paulus pidi noomima ka Peetrust.
  Püüdlikkuses võib saada silmakirjalikuks, kritiseerijaks, põlgajaks.
  Oma heade tegudega ei saa õndsaks.
  On vaja osadust inimestega ja Jumalaga.
  Osaduse Jumalaga saab anda vaid Jeesus.

 62. Kulda ja hõbedat mul ei ole 4,3MB
  0770vju2006jluha062 # Ap 3:1-10 # 18:40 # 03.09.2006
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus. Kahjuks esimesed 10:30 salvestati laemikrofonidega, st. kajab väga tugevalt.]
  Kes käivad regulaarselt kirikus, saavad õnnistatud.
  Vajame palju enamat kui selle maailma heaolu.
  Mida teeme tervete käte ja jalgadega?

 63. Tänulikkusest 5,5MB
  0771vju2006jluha063 # 1Ts 1:2-10 # 24:03 # 17.09.2006
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Sageli me ei oska olla tänulikud.
  Me ei oska olla tänulikud koguduse eest.
  Mõned väikesed probleemid võivad meilt tänulikkust röövida.
  Tänulikkus on ohver.
  Tänulikkus avab koguduse õnnistuse ja rikkuse.
  Armastuses saavad teiste mured meie muredeks, teiste rõõmud meie rõõmudeks.
  Jumala rahvas käib oma teed rõõmuga.
  Meie usul on suur mõju.

 64. Ole ustav palves! 3,9MB
  0772vju2006jluha064 # Ap 12:1-11 # 17:07 # 01.10.2006
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Jumala sõnal on vägi, mis võib muuta paljut.
  Jumal kingib oma rahvale rahu raskuste keskel.
  Palvel on suur vägi, palve suudab palju.
  Jumal on vägevam kui me suudame uskuda.

 65. Seemne külvamine ja vilja küpsemine 4,5MB
  0773vju2006jluha065 # Mk 4:26-29 # 19:37 # 08.10.2006
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Ka inimese elu on nagu küpsemas vili Jumala aitade jaoks.
  Inimese osa pole külvamisel väga suur, aga on väga tähtis.
  Seeme kasvab aeglaselt.
  Peame külvama seemet, milles on elu.
  Evangeeliumis on elu.

 66. Haigused, tervis ja inimesed koguduses 5,2MB
  0774vju2006jluha066 # Jk 5:13-16 # 22:37 # 22.10.2006
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Tihti oleme löödud, et asjad läksid oodatust teisiti, olgugi et hästi.
  Erinevad olukorrad juhatagu meid osadusse Issandaga palves.
  Heaolu ja õnnetus võivad meid teistest eraldada.
  Kui sa jääd haigeks, siis vaata, et säiliks kontakt kogudusega.
  Jumala koguduse keskel paranevad ka haiged - nagu alguses oli.
  Jumal tahab meid õnnistada teise inimese ja koguduse kaudu.

 67. Juutide vangipõlv 4,8MB
  0775vju2006jluha067 # Jr 29:1,4-7,10-14 # 20:55 # 04.11.2006
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Kui Jumal tahab anda sõnumi, annab ta selle koguduse kaudu.
  Raskes olukorras võime rõõmustada, sest Jumal annab meile lootust.
  Palveta selles olukorras, kus sa oled, ja Jumal kuuleb sind.
  Võrdlus juutide ja eestlaste ajaloo vahel.

 68. Uskliku inimese raskused elus ja eesmärk tulevikus 4,9MB
  0776vju2006jluha068 # Ilm 2:8-11 # 21:23 # 19.11.2006
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Mõnikord ei taha me kuulata karmi sõnumit Piiblist.
  Raskustel on koht meie elus.
  Jumala rahvas peab olema valmis rasketeks aegadeks.
  "Elada maksab selle nimel, mille nimel maksab surra."
  Kes ei koge Jumalast uussündi, nende jaoks on hukatus;
  kes kogeb uussündi, teist sündi, nende jaoks ei ole hukatust.
  Kui teame, kuhu minna tahame, siis see määrab meie teekonna.
  Meil on Jumalast seatud eesmärk.

 69. Orjus ja vabadus 3,9MB
  0777vju2006jluha069 # Jh 8:31-36 # 16:48 # 31.12.2006
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  "Vabaabielu" tegelikult orjastab, abielu kindlustab.
  Jeesus on tõde ja tõde teeb meid vabaks!

 70. Rõõm Jumalast kristlase elus 4,2MB
  0778vju2007jluha070 # Mk 2:18-22 # 18:10 # 14.01.2007
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Inimesed hindavad usklikke oma leige usu seisukohast.
  Kristlust surutakse oma ettekujutluste raami.
  Ristiusu sisu pole söömine ega joomine, vaid rõõm Pühas Vaimus.
  Kristluse olemus on rõõm ja sellest lähtub kristlase käitumine.
  Jumalast tulenev rõõm on püsiv ja jääv.
  Jumal on meile lähedal!

 71. Jumala valgus 4,3MB
  0779vju2007jluha071 # Jh 12:34-42 # 18:54 # 28.01.2007
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Juudid ei suutnud uskuda Jeesust kui Messiat.
  Inimesed tahavad endast kinni hoida.
  Jeesus on valguskiir, mida võime järgida.
  Kui inimene ei kasuta valgust, võetakse talt võimalus uskuda.
  Jeesust võib olla raske tunnistada.

 72. Otsi Jumalat ja käi koos temaga! 4MB
  0780vju2007jluha072 # Js 55:6-12 # 17:19 # 11.02.2007
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Olukorra ajalooline taust.
  Headel aegadel on raske kuulda Jumala häält.
  Jumala tahtesse kirjutatakse sageli sisse enda plaane.
  Pole kerge loobuda oma mõtetest ja teedest.
  Jumala teedel võime käia vaid osaduses Jumalaga.
  Jumalat on võimalik leida tema sõnas.
  Enda teed viivad pankrotti.

 73. Jumala rahva pimedus ja nägemine 3,9MB
  0781vju2007jluha073 # Lk 18:31-43 # 17:04 # 18.02.2007
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Jumalarahva probleem on, kui hakkavad tekkima liiga suured selgused, mis meid pimestavad.
  Tuleb aeg, kui mõistame Jumala tegusid, aga praegu peame käima Jumalat usaldades.
  Jeesus ei saanud jüngritele oma surmast täie selgusega rääkida.
  On aeg, kui me ei saa aru, aga on aeg, kui meie silmad avatakse.

 74. Peetruse salgamine 5,1MB
  0782vju2007jluha074 # Lk 22:31-34 # 22:22 # 25.02.2007
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Kas on meil olemas tõeline tuum?
  Armastus ei ole ära seletatav.
  Usk on väärtus, mis kannab meid ja millele me toetume.
  Langemine võib meile tulla kiiremini kui arvame.

 75. Suhtumisest igaviku asjadesse 3,5MB
  0783vju2007jluha075 # Jh 6:47-51 # 15:02 # 18.03.2007
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Maailm tunneb rõõmu vaid andidest, mida saab kaasinimese käest, mitte inimesest endast.
  Juutide tänamatust põhjustas võrdlus ideaalpiltidega.
  Tavaelus saavad suured asjad väikeseks ja väikesed asjad suureks.

 76. Jeesuse hukkamõistmine 4,6MB
  0784vju2007jluha076 # Jh 11:47-53 # 19:54 # 25.03.2007
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Inimestel on hirm, et Jumal võtab midagi ära.
  Kurjuse ülesanne on hirmu külvata.
  Uskmatuses ei ole loogikat - B. Psacal.
  Küüditatute süüdistamisest.
  Suured eesmärgid on, mille nimel hukatakse inimesi ja tehakse kõike.
  Kaifase "prohvetlikud" sõnad olid pilge.
  Jh 18:6, 12:23-32.

 77. Jeesuse ülempreesterlik palve 3,6MB
  0785vju2007jluha077 # Jh 17:1-8 # 15:37 # 01.04.2007
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Palved näitavad meie inimlikku sisu.
  Jeesuse ülempreesterlikus palves avaldub Jeesuse olemus.
  Ükskord avaldub kõigile, kui suure armu osalised me oleme.
  Jumala tundmine on rikkus.
  Piibli sõnumiks on: Jeesus on Jumal.

 78. Jeesus on üles tõusnud 4,3MB
  0786vju2007jluha078 # Jh 20:11-18 # 18:40 # 08.04.2007
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus. Ülestõusmispühade jutlus.]
  Inimene leiab palju põhjendusi, miks mõni asi tegemata jätta.
  Armastus on jõud, mis ületab hirmu ja kannab meid läbi kriitiliste hetkede.
  Peame küsima endalt, miks me nutame, kui nutame.
  Maarja teadis, miks ta nuttis.
  Kui keegi kahtleb, kas Jumal on olemas, sellele Jumal kingib lahenduse või ilmutuse.
  Jeesust saab ära tunda usus.
  Kogemus Kristusega juhatab meid teiste inimeste juurde neid lohutama, trööstima ja aitama.

 79. Uskmatusest ja tunnustähtedest 4,5MB
  0787vju2007jluha079 # Mk 16:9-20 # 19:45 # 15.04.2007
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Kivi uskmatuse uksel on palju vägevam ja raskem kui Jeesuse haua kivi.
  Uskmatus võib väljendada üliusklikkuses, mõni on usklikum kui Jumal ise.
  Uskmatus on takistuseks sellele, et Jumal saaks tööd teha meie elus.
  Jumalal on oma kord, sellest ei tasu mööda hiilida.
  Tunnustähed on usu kinnituseks.
  Paljudest tunnustähtedest ei saa avalikult rääkida, pigem on need uskliku kinnituseks.

 80. Siimon, kas sa armastad mind? 4,8MB
  0788vju2007jluha080 # Jh 21:15-19 # 20:48 # 22.04.2007
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Kandke hoolt üksteise eest!
  Jumala rahva tugevus pole temas eneses ja tema põhimõtetes, vaid Jumalas.
  Vahel tuleb käia kaotuste ja ebaõnnestumiste teed, et saada kindlust.
  Jeesuse tingimus jumalariigi töötegijale: "Kas sa armastad mind?"
  Armastus Jumala vastu annab õige suhtumise meie kaasinimesse.

 81. Jumal lõi maailma 5MB
  0789vju2007jluha081 # 1Ms 1:1-4,26-31a, 2:1-3 # 21:51 # 29.04.2007
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Maailma loomisel on oma mõte.
  Evolutsiooniteooria uskumisel on kohutavad tagajärjed.
  Darwini teooria arengust ja mõjust.
  Jumal loob midagi mittemillestki.
  Jumal toob olematuid asju esile kui olevaid.
  Tahame mõelda, et meie rikutus on paratamatu.
  Me ei pea mõõtma Jumalat tema loodud kategooriates.
  Kes kõik oma elu annab Jumalale, sellest saab Jumal midagi uut luua.
  Täna loob Jumal südameid uueks.
  Puhkus on see, mis annab töötegemisele väärtuse.
  Kui pole aega pühapäeva pühitseda, pole mõtet ka muul ajal tööd teha.
  Hingamispäeva kohta pole öeldud, et sellel oleks olnud õhtu.

 82. Palvetamisest 5,5MB
  0790vju2007jluha082 # Mt 6:9-13 # 23:51 # 13.05.2007
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Palvetamine on üks olulisemaid asju.
  Tänulikkusest laste juures.
  Kas me palvetame?
  Palvetamine on inimlikkuse mõõt.
  Palvetamist võib inimene valesti kasutada.
  Palve on enda avamine, et Jumala teod hakkaksid meie elus toimuma.
  Kui Jumal on püha meie jaoks, on meil kerge ennast anda tema kätte.
  Jumala tahe sünnib ainult seal, kus Jumalat otsitakse.
  Pattude andeks saamiseks tuleb palvetada.

 83. Kas elu koos Jumala Vaimuga või ilma 4,4MB
  0791vju2007jluha083 # 4Ms 11:11-12,14-17,24-29 # 19:19 # 27.05.2007
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Alati tahame me midagi muud kui seda, mis meil juba on.
  Nurin võib olla märgiks sellest, et puudub Jumala Vaim.
  Mõnikord on suurtest asjadest kergem üle saada kui väikestest.
  Meid väsitavad tühised asjad.
  Kui Jumala Vaim meilt puudub, oleme väga armetus ja lootusetus olukorras, me ei näe tulevikku ega lahendusi.
  Kui meil on Jumala Vaim, ei võitle me ise, vaid usaldame selle kätte, kes meie eest võitleb.
  Vaim, mis meile antakse, on üks kindel veendumuse Vaim.
  Kui on takistus, et meid täidetaks Vaimuga, on see takistus meis, mitte Jumalas.

 84. Õnnistussõnad 4,7MB
  0792vju2007jluha084 # 4Ms 6:22-27 # 20:22 # 03.06.2007
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Õnnistamissõnadega anname õnnistatava Kolmainu Jumala hoolde.
  Õnnistus pole ainult hea soov, vaid sellele järgneb midagi.
  Jumal paneb meie ette õnnistuse ja needuse.
  Õnnistamine on Jumalaga osadusse viimine.
  Jumala õnnistus on tervik, sealt on raske osasid noppida.
  Kas vajame armu Jumalalt?
  Jumal tahab sinu elu uuendada ja patud puhtaks pesta.

 85. Mine ja ära tee enam pattu! 4MB
  0793vju2007jluha085 # Jh 8:3-11 # 17:26 # 01.07.2007
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Jeesuse sõnast püüdmise katse.
  Meil on keeruline hinnata oma usu sügavust.
  Meie moraal võib tõusta kõrgemale teisest inimesest.
  On ohtlik, kui korralikkust peetakse tähtsamaks sellest, kelle jaoks korralikkust vaja on.
  Moraal ilma armastuseta võib olla moraalituse kõrgemaid vorme.
  Mõnikord tuntakse rohkem huvi selle vastu, mis on jäänud ütlemata kui selle vastu, mis selgelt sai välja öeldud.
  Jr 17:30. 2Ms 23:1.
  Hirmuga tihti põgeneme Jumala eest.

 86. Võitlus ja Jumala riik 4,7MB
  0794vju2007jluha086 # Lk 14:25-30 # 20:32 # 08.07.2007
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Jumala riik on avatud kõigile, aga inimene peab otsustama, kas ta sinna sisse astub.
  Ei saa poolikult tulla Jumala riiki.
  Ei saa elada korraga vaba inimese elu ja abielus inimese elu.
  Jumala riigi eest tuleb anda kõik.
  Jumal võtab enne asjad inimeselt ära, ja siis hakkab andma.
  Kui lähed sõtta, on võitlus sinu jaoks kohustuseks.

 87. 5000 mehe söötmine 6MB
  0795vju2007jluha087 # Lk 9:10-17 # 26:00 # 22.07.2007
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Meil tuleb otsustada: kes on Jeesus?
  Kui me hoolitseme üksteise eest, saame rohkem toidetud, kui lihtsalt kõht täis.
  Jeesuse ülesanne jüngritele oli ülejõu käiv.
  See, mis sinu kätte on antud, on antud jagamiseks.

 88. Jeesuse tundmisest ja isiklikust suhtest Jumalaga 4,8MB
  0797vju2007jluha088 # Mk 8:22-26 # 20:44 # 26.08.2007
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Kas me tunneme Jeesust?
  Kui me tunneksime ära Jumala meie elus, muutuks palju.
  Kui keegi saab usklikuks, siis keegi on ikkagi, kes teda sellele teele toob.
  Usk jääb virelema, kui see jääb mõnest inimesest sõltuvaks.
  On vaja isiklikku suhet Jumalaga.
  Jumal avaldab oma rikkusi nendele, kes ennast tema kätte usaldavad.

 89. Heateod ja armastus 4,3MB
  0798vju2007jluha089 # Mt 6:1-4 # 18:35 # 02.09.2007
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Inimeste erinevad suhtumised heategemisse ja sellest rääkimisse.
  Mõnikord ollakse nii vagad, et tegelikult jäetakse hea ka tegemata.
  Meil on vaja olla Jumala sõna valguses - siis soojendame teisi iseenesest.
  Head teod on need, mida keegi ei märka.
  Kui sa teed head, tee seda nii, et sa ise ka ei tea, et head teed.
  Head teod on need, milles Jumal saab suureks.
  Väga palju Jumala rikkusi on kuskil salajas peidus.
  Kui küsida, miks ma armastan? - siis on seal armastuse lõpp.
  Armastus ei sea tingimusi; kui on tingimused, siis pole armastust.

 90. Kasvata meie usku! 5,2MB
  0799vju2007jluha090 # Lk 17:5-6 # 22:37 # 16.09.2007
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Kusagil on piir, kus meie usk otsa lõpeb.
  Mõnede usklike usk pole seotud Jumalaga, vaid millegi muuga.
  Mõned usklikud usuvad omaenda usku.
  Jumal tegutseb seal, kus inimlikud võimalused on lõppenud.
  Kui sul on alles üks sinepiseeme, siis sünnivad imed.

 91. Suur lohutaja Jeesus 4,9MB
  0800vju2007jluha091 # Lk 7:11-16 # 21:12 # 23.09.2007
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Nagu siin maailmas on surm, on ka Jeesus tulnud elu tooma.
  Jeesus tahab meile elu jagada.
  Jumal tahab meile anda tröösti ja rahu raskuste keskel.

 92. Jumala arm ja kaitse on tema seaduste läbi meie üle 5,5MB
  0801vju2007jluha092 # 2Ms 20:1-17 # 23:47 # 07.10.2007
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Me arvame, et vabadus on igasuguste reeglite ja piirangute puudumises.
  Riik on vaba siis, kui tal on kindlad piirid maas.
  Me peame jälgima kehtivaid reegleid.
  On väga raskeid olukord, kus tuleb teha raskeid otsuseid.
  Käsk juhatab meid Jumala armu juurde.

 93. Maine ja taevane varandus 5,3MB
  0802vju2007jluha093 # Mt 6:19-23 # 23:13 # 14.10.2007
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  On suur õnnetus, kui näeme ande, mitte andide andjat.
  Tagavaradega on palju muret ja rahutust.
  Varandus võib pimestada inimese mõistuse.
  Kuld kaotab oma väärtuse, kui leiba ei ole.
  Tähtis on see, mille küljes on meie süda.
  Kui me tähelepanu keskendub varandusele, siis maailm muutub teistsuguseks.
  Kui maine vara meid pimestab, siis see varjutab ära Kristuse kui Lunastaja.
  Usaldus Jumala vastu on garantii selles maailmas.

 94. Jumala õigus ja halastus 3,3MB
  0803vju2007jluha094 # Mi 6:6-8 # 14:11 # 04.11.2007
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus. Algus puudu.]
  Paljud mõtlevad, et just neile ollakse võlgu, ja nemad pole kellelegi võlgu.
  Jumal on andnud teada, mis on hea.
  Jumala õigus on täis armu ja halastust.

 95. Mõtlemine, kannatused ja lootus 5,1MB
  0804vju2007jluha095 # Lk 18:1-8 # 22:05 # 11.11.2007
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Võivad tulla olukorrad, kus ei paista olevat lootust.
  Mõtlemine ei ole nii kerge, sest ühiskond surub oma arvamuse meile peale.
  Kui mõtleme asjade üle lõpuni, võime jõuda olukorrani, kus väljapääsu pole.
  Me ise peame armastama, mitte laskma teisi seda meie eest teha.
  Ilma kannatusteta maailm on üks ohtlik unistus.
  Kannatus on osa inimese elust.
  Kaotades kannatuse, võime kaotada ka rõõmu.

 96. Jumala tahte järgi elamisest 4,5MB
  0805vju2008jluha096 # Js 58:1-9 # 19:38 # 03.02.2008
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Vangistused ja ülekohus võivad meie moraali kõigutada.
  Erinevad konfessioonid võivad oma vagadust edendada hoopis riiuks teiste suhtes.
  Kui Jumala tahtmise järgi oleks võimalik elada, ei oleks Jeesuse ristisurma vajagi.
  Jumala meele järgi elamine on see, et sa satud igasugustesse keerulistesse olukordadesse.

 97. Läbikatsumine ja kiusatused 3,5MB
  0806vju2008jluha097 # Jk 1:12-15 # 15:05 # 10.02.2008
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  [Algus puudu.]
  Me ei teagi, kui nõrgad oleme, kui tulevad muutused.
  Kui me teeme pattu, oleme süüdi ise, mitte Jumal.
  Kui kuradi käitumine saab meie käitumiseks, oleme tema vastu jõuetud.
  Me vastutame oma tegude ja himude eest.
  Üks kiusatus on: me ei pea Jumal antavatat piisavalt heaks, tahame veel paremat.
  Sinu uueksloomine on Jumala esimene tegu sinus.

 98. Jumal viib oma töö lõpule raskustele vaatamata 5MB
  0807vju2008jluha098 # 1Kn 19:1-13 # 22:00 # 24.02.2008
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Me peame võitlema oma vabaduse eest, ka hinge puhtuse eest.
  Jumal tuletab meile meelde asju, mida ta kord on juba teinud.
  Jumala töö on selles, mida ta teeb sinu südames vaikselt.
  On erinevaid aegu, aga Jumal ei jäta oma tööd pooleli.

 99. Jumala trööst oma rahvale 3,5MB
  0808vju2008jluha099 # Js 54:7-10 # 15:24 # 02.03.2008
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Kui Jumal silmapilguks hoolitsemise lõpetab, oleks tagajärjed kohutavad.
  Jumala hoolitsust peetakse inimõiguseks - Jumalal on kohus inimest aidata ja hoida.
  Jumalal on midagi öelda neile, kes otsivad armulist Jumalat.
  Kui me teeme pattu, siis me laename kuradi käest - õigust petmisel, varandust varastamisel, aga kurat tahab tagasi meie hinge.
  Kes pattu teeb, kuulub kuradile.
  Vaid Jumalas on meil elu mõte ja eesmärk.

 100. Jeesuse ohvrisurm toob meile uue elu 4,4MB
  0809vju2008jluha100 # Hb 13:12-14 # 19:11 # 09.03.2008
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Ohvrilooma ohverdamisest.
  Jeesus toob meile täiesti uue elu, mitte ei tee vana ilusamaks.
  Jumala armuõnnistust ei saa ilma senisele elule selga pööramata.
  Kristlased ei leia lugupidamist, vaid saavad osa Kristuse teotusest.
  Õigustamine ja unustamine annab rahu vaid viivuks, Kristus igaveseks.
  Kristuse annist osa saamiseks tuleb sellele maailmale pöörata selg.
  See, kes Kristusega ennast veidikene kaunistab, ei suuda sellele maailmale midagi anda.

 101. Usus käies vaata Jeesusele! 7,6MB
  0810vju2008jluha101 # Hb 12:1-3 # 22:13 # 16.03.2008
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Jumala rahva eesmärk on suurem kui maine elu.
  Meid on kutsutud teele, mida me võime käia usus.
  Hb 12:12, 10:32,25.
  Pauluse kiriku usus ehitamisest minevikus.
  Jumala rahva võidujooksu tuleb joosta, võitlust võidelda.
  Kristlaseks olemine ei ole askees.
  Meil tuleb maha jätta see, mis meid takistab edasi minemast - see on paast.
  Meile annab jõudu, kui vaatame Jeesusele, mitte endale või teistele.

 102. Jumal trööstib oma rahvast 5,3MB
  0811vju2008jluha102 # Js 40:25-31 # 15:31 # 30.03.2008
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Kui mured meid muserdavad, on meil võimalus vaadata taevasse.
  Jumal teeb jõuetute kaudu suuri asju.
  Kergeusklikkus tuleb kergelt, usklikkus raskelt.
  Raskused kannavad meid tiibadega üles nagu kotkaid.

 103. Oma elu andmisest Jumalale 5,7MB
  0812vju2008jluha103 # Hb 13:20-21 # 16:37 # 06.04.2008
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Jumal tegutseb heade asjade läbi.
  Inimene ei ole üksiolija.
  Inimestena tahame olla sõltumatud.
  Js 63:11.
  Jumala tee pole meie ideaalide täitumine.
  Me vajame ühendust Jumalaga, mitte oma soovide täitmist.
  Jumala kätte elu andes me jõuame ellu.

 104. Jumal ja inimese mõistus 6,8MB
  0813vju2008jluha104 # Ap 17:22-34 # 19:49 # 13.04.2008
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  On õnnetu olukord, kus elame vanades mälestustes ja peame ennast targaks.
  Jumal ei mahu inimese mõistuse raamidesse.
  Jumala headust ja armu võib tunda, aga mitte lõpuni ära seletada.
  Mõnikord lükatakse tõde eemale, sest seda on raske taluda.

 105. Jumal on suur 8MB
  0814vju2008jluha105 # Ilm 15:2-4 # 23:22 # 20.04.2008
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Klaasmeri, algkogudus, metsalise arv.
  Jumal hoiab ja kaitseb meid.
  Jumal on suur ja teda tuleb karta.

 106. Jumala armust ja Vaimust 6,5MB
  0815vju2008jluha106 # Rm 8:1-11 # 19:02 # 11.05.2008
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Meid kannab õndsusele vaid Jumala Elu Vaimu seadus.
  Armu järgi õndsaks saamine pole kergem käsu tegude alusel õndsaks saamisest, vaid see on ainus viis.
  Kristlased sageli ei tunne, et Jumala Vaim elab nende sees.

 107. Jumala kandev arm 6,9MB
  0816vju2008jluha107 # Hs 47:1-5 # 19:56 # 18.05.2008
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Jumala õnnistus imbub igale poole.
  Jumala töö toimub vastupidi inimese loogikale.
  Jumal tegutseb ka seal, kus inimlikud võimalused on lõppenud.
  Aja möödudes kogevad usklikud, et Jumala arm, mille kätte nad on ennast andnud, kannab neid.

 108. Jäägu Jumala sõnad meie südamesse! 7,3MB
  0817vju2008jluha108 # 5Ms 6:9-4 # 21:07 # 25.05.2008
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Jumal on andnud meile erilised annid - nägemise ja kuulmise.
  Elus on olulisi asju, mida tuleb kuulda ja näha.
  Jumal on ainus Jumal.
  Armasta oma ligimest nagu iseennast!
  Meie elu muutub sealt, kui meil on armastus Jumala vastu.
  Kui palju sa mõtled enda peale ja kui palju Jumala peale?
  Armastus Jumala vastu ei tule lihtsalt.
  Armastus inimeste vahel pole tunde asi, vaid otsus, korraldus.
  Räägi Jumalast ja Piiblist oma lastele, siis kasvad ka ise selle sisse.
  Me saame korraldada neid asju, mis annavad meie mõtetele toitu.
  Kriitilistes hetkedes tuleb välja see, kuhu ja millele meie süda kuulub.

 109. Jumal on kutsunud meid oma teenistusse 8,3MB
  0818vju2008jluha109 # 2Ts 3:1-5 # 24:04 # 22.06.2008
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Jumala sõna hakkab levima siis, kui see muutub auasjaks.
  Jumalariigi töö ja sõna kuulutus on sõltuv ka inimestest.
  Kõikidel pole usku, neil pole kõrvu, nad ei kuule ja nad käituvad vastavalt.
  Kui me palvetada ei viitsi, siis miks Jumalgi peaks vaeva nägema imedega.
  Kui hoiame pilku Jumala armastusel ja Kristuse kannatlikkusel, siis saame õige meelsuse Jumalariigi töö tegemiseks.

 110. Jumal kannab hoolt meie eest 7,8MB
  0820vju2008jluha110 # 2Ms 16:2-3,11-24 # 22:47 # 06.07.2008
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Jumala rahvas on teel olev rahvas.
  Sel teel on üks vaenlane: majanduslikud mured.
  Jumal kannab hoolt meie eest, katab puudujäägid ja lunastab hukatusest.

 111. Patt ja pühitsus uskliku elus 6,6MB
  0825vju2008jluha111 # Rm 6:19-23 # 19:03 # 13.07.2008
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Kuidas suhtuvad patu tegemisse uskmatud ja usklikud.
  Väikesed pahad teod võivad kasvada suurteks pahategudeks.
  Väikesed head teod võivad kasvada suurteks heategudeks.
  Kristlased võiks elada uues elus, aga nad teevad seda, mida ennegi.
  Seksuaalpatust tänapäeval.
  Me loobume kergesti võitlusest oma tungidega.
  Me võime anda ennast Jumalale kasutada.
  Anna oma ihu Jumala teenistusse ja ela Jumala väes!

 112. Koguduse elu ja armastus 7,5MB
  0828vju2008jluha112 # 1Pt 4:7-11 # 21:53 # 20.07.2008
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus. Jutlus kogudusega liitujatele.]
  Koguduse keskel ei tohi olla rivaalitsemist - see teeb koguduse kergesti rünnatavaks.
  Armastus katab kinni pattude hulga.
  Armastuse puhul ei teki põhjendamise vajadust, et miks, armastus lihtsalt on.

 113. Ei tohi jätta Jumala sõna kõrvale toidulaudade pärast 7,7MB
  0830vju2008jluha113 # Ap 6:1-7 # 22:28 # 17.08.2008
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus. Tugeva müraeemaldusega.]
  Meie kõik unistused ei pruugi olla omavahel kooskõlas.
  Nurisemiseks leiame alati põhjuse, ükskõik kui hea meil ka poleks.
  Kui on elav kogudus, siis on loomulik, et on ka probleeme ja erimeelsusi.
  Ka Jeesuse ümber oli probleeme, aga need ei ole takistuseks.

 114. Kuidas me suhtume kaasinimesse, olukordadesse ja Jumala sõna kuulutusse? 7,1MB
  0834vju2008jluha114 # 1Ts 5:14-24 # 20:32 # 24.08.2008
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Jumala riigis on igaühel ülesanne ja töö.
  Noomimine on väga suur kunst.
  Tuleb olla tänulik igas olukorras.
  Püha Vaim kirgastab meile Kristust.
  Mis on prohvetlik kõne?
  Prohvetlik kõne tuleb läbi katsuda.
  Kust me saame õiged hoiakud?
  Pühitsus on Jumala töö, meil tuleb lasta Jumalal seda enda juures teha.

 115. Jumal tegi inimese 6,8MB
  0837vju2008jluha115 # 1Ms 2:4-15 # 19:55 # 31.08.2008
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Inimene on kõige keskmes ja maailm on tehtud inimese jaoks.
  Jumal andis midagi endast meisse ja see teeb meid eriliseks.
  Töö on inimese jaoks algselt õnnistus.
  Jumala anne on meie jaoks ülesanne.
  Palju hädasid toome siia maailma ise.

 116. Pidage Vaimu antud ühtsust! 5,9MB
  0840vju2008jluha116 # Ef 4:1-6 # 17:13 # 14.09.2008
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Tänapäeva probleem on jumalarahva killustatus, aga ka kiriku ja usu jõu ja mõju kahanemine.
  Religioon, mida ise oleme valinud, ei kanna meid.
  Kes hakkavad ise kogudusi valima, need jäävadki valima.
  Meid liidab kokku Jumal, mitte ühised omadused.
  Mis teeb kristlasest kristlase?
  Lihtsalt hea käitumine ei tee inimesest kristlast.

 117. Tasub otsida Jumala südant ja armastust 6,4MB
  0845vju2008jluha117 # 2Ms 34:4-10 # 18:39 # 28.09.2008
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Meil on vaja tunda Jumala olemust.
  Jumala esimene olemus on halastus ja heldus.
  Ka lapsevanema esimene omadus on oma last armastada ja hoida, alles viimasena karistada.
  Jumala armastuse äratundmisel on meid parandav vägi.
  Tasub otsida Jumala armastavat südant.
  Jumal on seal, kus tullakse tema nimel kokku.

 118. Meie vastutus 7,6MB
  0846vju2008jluha118 # 2Kr 3:1-9 # 22:07 # 05.10.2008
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.
  Sisaldab tavapärasest rohkem moonutusi.]
  2Kr 11:22.
  Isekus on moodne ja seda enam ei häbeneta.
  Erinevast käitumisest tänu saades.
  Iga kristlane ja kogudus on Kristuse kiri.
  Käskude määramine on nagu surma ja hukkamõistu teenistus.
  Me peame olema avatud Jumala Vaimu vastuvõtmiseks pidevalt.
  Kui Jeesus saab meie südames kuju, siis pole muudel riivatutel asjadel seal enam kohta.
  Mäejutlus pole käsk, vaid pilt inimese elust, kelle südames on Jeesus saanud kuju.

 119. Tänulikkusest 5,2MB
  0850vju2008jluha119 # Hb 13:15-16 # 14:59 # 12.10.2008
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Lõikustänupüha ütleb, et me oleme kellestki sõltuvad.
  Inimene kõigub ülbuse ja meeleheite vahel.
  Tänulikkus on midagi enamat kui lihtsalt kaup, see on üks eluviis, vastus Jumala kogemisele.
  Jumala kiitmine on Vaimu toime meis.
  Js 57:18.
  Tänu läte pole inimeses, vaid Jumalas.
  Tänu on Jumala Jumalaks tunnistamine.
  Tänumeeleta pole inimeses sisemist tasakaalu.

 120. Elagem Jeesuse tagasituleku ootuses! 7,6MB
  0858vju2008jluha120 # 1Ts 5:1-11 # 22:01 # 09.11.2008
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Mõned ei jõua enam elada Jeesuse tagasituleku ootuses.
  Mida meie siin maailmas ootame?
  Kui oleme Kristuses, oleme valguses ja vaatame maailmale teisiti.

 121. Meie motiivid saavad Jumala ees avalikuks 8,1MB
  0860vju2008jluha121 # 2Kr 4:16-5:10 # 23:39 # 16.11.2008
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Paulus vaatas asju igaviku perspektiivist.
  Jumala aujärje ees kaovad ära kõik katted ja õigustused.
  Kui varjatud rikutus saab avalikuks, võib see olla kohutav silmapilk.
  Jumala aujärje ees saavad avalikuks meie motiivid.
  Me ei saa olla põgenikud põrgu ees ja taevariiki sel põhjusel taga ajada.
  Kas taotleme heaolu igavikuks või tahame elada Jumala osaduses?

 122. Võib juhtuda, et kaotame Jeesuse 8,2MB
  0864vju2009jluha122 # Lk 2:41-52 # 23:45 # 04.01.2009
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.
  Taustal nõrgalt venekeelne tekst.]
  Kui sa käid Jumala kojas harva, siis ei pruugi sa olla kohal, kui Jumal oma õnnistuse valab.
  On suur õnnistus, kui oskame hoida meie kätte antud väärtusi.
  Elus on aegu, kui pole muud toetuspunkti kui usk.
  Kui läheme teele ilma Jeesuseta, siis pole mõtet oodata, et ta kuskil tee peal äkki on.
  Võib juhtuda, et ühel päeval avastad, et oled Jeesuse kaotanud.
  Tark pole see, kes oskab asjad ära seletada, vaid kes oskavad õieti küsida.
  Jeesuse omamine tähendab ka Jumala armu ja õnnistuste omamist.

 123. Kõikidele rahvastele ilmunud Õnnistegija 6,7MB
  0866vju2009jluha123 # Mt 8:5-13 # 19:24 # 25.01.2009
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus. Kvaliteet vilets - eemaldatud palju katkestusi või elektrilisi praginaid.]
  Me ei mõista, et see, mis meil on, on väärtuslik.
  Usklikel on oht pidada ennast millestki osasaanuks, kui tegelikult ei ole.
  Kõik kiriklikud kombed või pühakud on vaid teenäitajad Jumala poole, mitte kummardamisobjektid ise.
  Meie usk Jumalasse väljendub eelkõige selleks, et teise inimese mure saab meie mureks.
  Kui sageli oleme solvunud, et meisse pole küllalt tähelepanelikult suhtutud!

 124. Jumala Sõna seemnel on elujõud 8MB
  0867vju2009jluha124 # Lk 8:4-15 # 23:12 # 15.02.2009
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus. Taustal mingi muusika.]
  Jumala riik on külv.
  Jumala sõnal on elujõud ja see kannab head vilja.
  Me elame nagu vaikuses, mille on tekitanud suur müra.
  Informatsiooniküllus võib tekitada informatsioonipuudust.
  Mõned on vastuvõtlikud kõigele.
  Jumala sõna muutub su südames mitmekordseks ja kogutakse taeva aitadesse.

 125. Mida tähendab olla Kristuse teenistuses? 7,3MB
  0868vju2009jluha125 # Mk 8:31-38 # 21:11 # 22.02.2009
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Kes on Jeesus?
  Jumala põhiolemus on armastus, mitte vägevus.
  Kannatav Kristus on nagu ebasobiv meie maailma ja meie ümber.
  Kiriku tugevus ongi tema nõrkus.
  Kui sa tahad olla Kristuse järgija, siis tuleb sul ennat ära salata.
  Need, kelle eesmärgiks on enda teenimine, ei või olla Kristuse järglased.
  Meil ei ole millegagi hinge hinda võrrelda.
  Kristlane ei ole see, kes kurdab kogu aeg.
  Kelle ees ja mida me peaksime häbenema?
  Mida on meil häbeneda Jeesuse tegudest?

 126. Kui tulevad kiusatused 7,6MB
  0869vju2009jluha126 # Mt 4:1-11 # 22:05 # 01.03.2009
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus. Taustal mingi tekst ja muusika.]
  Jumala töö meie juures algab meeleparanduse ja patutundmisega.
  Meie tõeline olemus selgub kriitilistel aegadel.
  Jumal proovib meid mõnes meie olukorras.
  Tihtipeale on kurjus meid vallanud meie tugeva külje pealt.
  Kiusatuses Jumal näitab meile meie patusust.
  Sa oled kiusatuses allajääja, aga seda mõistes saab Kristus sinu võiduks.
  Nii, nagu saime patuseks Aadama kaudu, saame õigeks Kristuse kaudu.

 127. Kellele me elame? 8,1MB
  0870vju2009jluha127 # Mk 12:1-12 # 23:43 # 08.03.2009
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus. Taustal mingi tekst.]
  Me teeme suure vea, kui hakkame oma elu pidama enda omaks, nii et ei pea vastutust andma kellegi ees.
  Jumala sulased on alati olnud tülikad.
  Jumala sulaseid on alati püütud neutraliseerida, et elada endale meelepärast elu.
  Jumal võib olla pikameelne, aga ta ei anna järele patule.
  Me teame, et Jeesus on Jumal, aga elame ikka nii, nagu kuuluksime endale ja võiksime teha, mida tahame.
  Jumala kartus on inimesele toeks ja kannab teda kõikidel aegadel.
  See maailm ja inimkond ei püsi püsti, kui puudub Kristus!

 128. Vastutus, kohustused ja õnnistus 6,2MB
  0871vju2009jluha128 # Lk 9:57-62 # 18:06 # 15.03.2009
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Jumala riigi õnnistusest saab osa see, kes ennast täielikult Jumala kätte annab.
  On asju, millest tahaksime hoiduda, kui käime koos Jeesusega.
  Me ei taha võtta kõike, mida abielu annab, aga õnnistuserikas on see siis, kui võtame kõik.
  Me tahame mõnikord elu pühi ülesandeid täita ilma Jeesuseta.
  Jumala vastuvõtmine tähendab teatud loobumisi elus.
  Pilk Õnnistegijal tuleb hoida tingimusteta.

 129. Mis on tähtis ja mis mitte? 6,3MB
  0872vju2009jluha129 # Jh 12:20-26 # 18:11 # 22.03.2009
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Kõik religioossed rituaalid on vaid teenäitajad Jeesuse juurde.
  Me tuleme mõnikord Jumala juurde oma ettepanekute ja kavatsustega.
  Jh 7:35.
  Maailm kavatseb minna heaolu juurde ilma kannatusteta.
  Kui maailmast kaob mure ja kannatus, kaob ka inimlikkus.
  Miks me nii vähe palvetame? - Võib-olla sellepärast, et meil on nii vähe kannatusi.
  Inimene võib olla õnnelik andes ja jagades.
  Tähtis pole, mida teeme, vaid miks teeme.
  On neid, kes järgivad Kristust, ja neid, kes imetlevad Kristust.

 130. Kristus on üles tõusnud! 6,7MB
  0874vju2009jluha130 # Mk 16:1-8 # 19:33 # 12.04.2009
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Meid kannab armastuse suhe Jumalaga.
  Uskuda ülestõusmist saab see, kes on kogenud, et teda armastatakse (Jumala poolt).
  Tõeline armastus ajab kartuse välja.

 131. Püha Vaim ja tunnistamine 7,5MB
  0879vju2009jluha131 # Jh 15:26-16:4a # 21:55 # 24.05.2009
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Püha Vaim on usklike trööstija ja advokaat.
  Jumala Püha Vaim on Tõe Vaim ja ta juhatab meid kõige tõe sisse.
  Püha Vaim ja tunnistajad teevad tööd käsikäes.
  Tunnistamine on ääretult oluline.
  Kui sa oled kogenud Jumala armu, siis on sinu kohus olla tunnistaja.
  Kui me ei arvesta Püha vaimu abiga, siis me võime ka kergesti loobuda.

 132. Kellele ilmub Jeesus ja mis on usk? 5,8MB
  0880vju2009jluha132 # Jh 14:23-27 # 16:56 # 31.05.2009
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Jeesus ilmutab ennast nendele, kes teda armastavad, mitte teistele.
  Jumala tõelisuse kogemiseks on vaja õiget meelsust.
  Usu juures on alati kahtlusi.
  Kui on soov, et Jumal on olemas, soov teda armastada, siis see ongi usk.
  Mis asi on armastus Jumala vastu?
  Jumala Vaim annab meile märku, mis on oluline.
  Palju sõdu on peetud rahu nimel.

 133. Tähendamissõna kahest pojast 7,5MB
  0883vju2009jluha133 # Lk 15:1-3,11-32 # 21:53 # 28.06.2009
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Kristluse sisu on armastus Jumala ja kaasinimese vastu.
  Inimese traagika on selles, et ta mõtleb iseendale, mitte Jumalale.
  Me võime Jumalalt saadud annid enda jaoks ära raisata.
  Kui me elame endale, siis me raiskame selle ära.
  Kui me läheme Jumalast eemale, siis me oleme nagu loomad.

 134. Õigus ja halastus 8,5MB
  0884vju2009jluha134 # Lk 6:36-42 # 24:38 # 05.07.2009
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Jumal on armuline.
  Kui meie mõistame kohut, siis teeme seda kindlati valesti.
  Meil tuleb tundma õppida taevast isa.
  Jumala rahva osa on õppida Jumalat tundma.
  Headusel on suurem vägi kui halval.
  Kui armu hakatakse ära kasutama, siis on asjad halvasti.
  Patust Püha Vaimu vastu.

 135. Issanda teenistuses 6,6MB
  0885vju2009jluha135 # Lk 5:1-11 # 19:17 # 12.07.2009
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Jeesus annab mõnikord ülesande, mis tundub mõttetu.
  Kui Jumal õnnistab, siis saavad sellest osa ka teised.
  Jeesuse juures me ei pea enam midagi näitama, vaid me võime olal nii, nagu me oleme.
  Jumala viis ei ole oma tööd teha pühakute kaudu, vaid patuste inimeste kaudu.
  Töö inimestega ei saa olla enesekindlate ja uhkustajate osa.

 136. Jumala rahvas on teel Jumala hoole all 7,8MB
  0886vju2009jluha136 # 2Ms 16:2-3,11-24 # 22:34 # 26.07.2009
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Jumala rahvas on teel olev rahvas.
  Jumala rahvas ei näe eesmärki, vaid majanduslikke muresid.
  Põhjused, miks inimesed ei taha minna kirikusse.
  Ilusad asjad toovad meie ellu teatavad raskused.
  Mis on manna?
  Me peame üksteise eest hoolt kandma.
  Jumal hoolitseb meie eest Jeesuse Kristuse kaudu.
  Ära muretse teel käimise pärast!

 137. Teie olete maa sool ja maailma valgus 6,6MB
  0887vju2009jluha137 # Mt 5:13-16 # 19:12 # 02.08.2009
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Jeesus ei öelnud, et püüdke olla maailma valgus, vaid et me oleme maailma valgus.
  Kui olete osaduses elava Jumalaga, siis olete ka valguseks.
  Jumal on kutsunud elama siin maailmas soolana.

 138. Hea või halb sulane? 8,5MB
  0888vju2009jluha138 # Mt 25:14-30 # 24:39 # 09.08.2009
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Jumal on andnud meile kõigile annid ja ootab, et me neid kasutaksime.
  Meie elu ei ole meie enda asi, see on Jumala asi.
  Töö Jumala riigis on seotud suure riskiga.
  Jumal kutsub sind oma ande kasutama usaldades, riskeerides.
  Me võime oma laiskuse varjata Jumala kritiseerimise taha.
  Argus paneb meid elus tegema suuri rumalusi.

 139. Mida tähendab ligimese ja Jumala armastamine? 7MB
  0895vju2009jluha139 # Lk 10:25-37 # 20:24 # 06.09.2009
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Olgem Jumala ees siirad ja kasvõi kohtlase südamega, mitte Jumalat kiusates.
  Mida tähendab Jumala armastamine?
  Kes on sinu ligimene?
  Jh 8:48.

 140. Muretsemise vastand on Jumala usaldamine 8,1MB
  0900vju2009jluha140 # Mt 6:25-34 # 23:35 # 20.09.2009
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Me oleme teinekord murede vangis.
  Peale murest lähtuvat tegusid võivad sul kõik asjad olemas olla, aga õnne ei ole ja elu mõte on kadunud.
  Meie Jumalaks on see, kelle või mille peale me loodame.
  Jumal on meid jätnud teineteise hoolde.
  Muretsemine kaob ära, kui teeme selgeks, mis on meie elu eesmärk.
  Kui meil on eesmärk teada, siis meie mured muutuvad teistsuguseks.
  Kurb, kui annid, mida saame, muutuvad tähtsamaks kui andja.
  Mure vastand on usaldus Jumala vastu.
  Pane kogu oma lootus Jumala peale!

 141. Jeesus annab elu 6MB
  0902vju2009jluha141 # Jh 11:1,3,17-27,41-44 # 27:21 # 27.09.2009
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.
  Raadiosalvestus oli liiga katkendlik ja u. 2,5 minutit on keskelt välja lõigatud (9:48 juures).]
  Mis on meie elu mõte?
  Surm on siinse elu suurim traagika.
  Pattu me alati ei näe, aga surma kui tagajärge kogeme.
  Paljud meie eluolukorrad sõltuvad sellest, kas Jeesus on meie lähedal.
  Meie usul on vaja praktilisi tegusid lisaks usule ja Jumala kõikvõimsusele.

 142. Rikkuse ohud ja ahnus 5,7MB
  0907vju2009jluha142 # Lk 12:13-25 # 16:38 # 11.10.2009
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Õigus pole mitte alati see kõige tähtsam asi.
  Jumal on armuline ja suuremeelne.
  Head suhted ja armastus ja osadus on väärtuslikumad kui õigus.
  Õigusenõudmine võib olla kattevari meie ahnusele.
  See, mida Jumal meile annab, on meile kohustus ja ülesanne.
  Kui alustame oma mõtlemist surmast, siis oskame oma asju õigesti seada.
  On rumalus minna oma eluga vales suunas, kogudes vaid varandust.
  Rikkusega võib meil mõistus peast ära minna.
  Me peame oma andide taga nägema Jumalat ja oma vastutust Jumala ees.

 143. Jeesus parandab halvatu 7,7MB
  0908vju2009jluha143 # Mk 2:1-12 # 22:18 # 18.10.2009
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  [Taustal mingi muusika.]
  Meil tuleb oma leidlikkust kasutada Jumala juurde tulekuks, mitte halvaks.
  Mitmed eluraskused on ületatavad hea tahte ja leidlikkusega.
  Teatud hulk inimesi tahavad olla haiged, et nad ei peaks täitma kohustusi.

 144. Jumala arm ja vaenlase armastamine 7,3MB
  0910vju2009jluha144 # Mt 5:38-48 # 21:12 # 01.11.2009
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Vaid Jumala arm on see, mis avab meile taeva ukse.
  See, kes kannab endas pahameelt ja viha, kannatab kõige rohkem.
  Armastage neid, kes teile halba teevad.
  Meid puudutav armastus lähtub Jumalast.
  Kunagi saame me selle kuju, mille Jumal meile loomisel tahtis anda.

 145. Targad ja rumalad neitsid 7,3MB
  0911vju2009jluha145 # Mt 25:1-13 # 20:27 # 22.11.2009
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.
  Taustal venekeelne kristlik tekst. Surnutepühal.]
  Jumala rahval on üks hingamisaeg ees.
  Meie praegustel valikutel on kauges tulevikus tagajärjed.
  Välistel asjadel on oma tähtsus, nad hoiavad koos sisu.
  Inimlik usuline aktiivsus ei kesta pikalt, sest väsitakse ära.
  Neid, kes on andnud ennast Jumala armu hoolde, kannab Jumal arm siis, kui nad ise enam ei jõua.
  On asju, milles me saame teineteist aidata, aga mõnda teist asja ei saa.
  Inimene võib Jumala ja inimeste ees nii palju muutuda, et teda ei tunta enam ära.
  Praegu veel on armuaeg.

 146. Jeesus on Jumal ja tema kaudu tuleb meile elu 8,5MB
  0916vju2010jluha146 # 1Jh 5:11-13 # 24:52 # 03.01.2010
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.
  Taustal venekeelne raadio. Sisaldab kellahelinat ja mälestusseisakut Vabadussõjas langenutele.]
  Kui palju on Jeesus Jumal ja kui palju inimene?
  Jeesusele ei taheta tänapäeval anda kohta, mis talle tegelikult kuulub.
  Inimestel on raske uskuda, et armulaual on Jeesuse ihu ja veri, pigem arvatakse sümbolismi jms.
  Mis on elu?
  Kui teiste rõõm ja mure pole sinu mure, oled sa surnud.
  Igavikust.

 147. See aare on meil saviastjates 7,7MB
  0917vju2010jluha147 # 2Kr 4:6-10 # 22:20 # 24.01.2010
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.
  Taustal venekeelne raadio.]
  Jeesuses Kristuse au ja kirkus.
  Jeesuse ilmumises on vägi ja jõud.
  Miks Jumal peitis kõige suurema anni nii tagasihoidlikkusse pakendisse?
  Jumal teeb sageli tööd ka tagasihoidlikute inimeste kaudu.

 148. Jumala sõna tegutseb 7,8MB
  0921vju2010jluha148 # Hb 4:11-13 # 22:49 # 07.02.2010
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.
  Originaalsalvestus viletsa kvaliteediga.]
  Meie elu üheks määravamaks asjaks on Jumala sõna.
  Me ei räägi Jumala sõnast, vaid Jumala sõna räägib meiega.
  Jumala sõna kuulutamine on seemnete külvamine.
  Jumala sõna üle naljatlejatel ja teistelgi tuleb Jumala sõna ees aru anda.
  Ps 139.
  See, mida valime, hindab meid.

 149. Jumala armastuse ohvritee 7,6MB
  0922vju2010jluha149 # 1Kr 13 # 21:58 # 14.02.2010
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.
  Taustal venekeelne raadio.]
  Armastusel on oma tee.
  Kaasinimese koorma kandmine on kannatus.
  Kannatuste eest põgenemine ei ole armastuse tee.
  Kõik Jumala annid saavad väärtuse siis, kui need on tehtud armastuses.
  Head teod võivad olla ilma sisuta.
  Usk ilma armastuseta tekitab pigem kahju.
  Kui minu usk liidab mind kaasinimesega, siis see on see usk, mis teeb mind õndsaks.
  Armastus on see, mis veab meid kokku.
  Praegu me elame Jumala rahvana teatud mõttes poolikuna.
  Armastus on vabatahtlik, seda ei saa kunagi peale sundida.
  Armastus soojendab meid ja sünnitab meis armastuse.

 150. Palve ja usk 6MB
  0923vju2010jluha150 # Rm 5:1-5 # 17:33 # 28.02.2010
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Mõnikord oleme Jumala suurte asjade sees nii, et me ei tajugi neid.
  Viletsusel ja raskusel võib olla meie jaoks suur õnnistus.

 151. Enne te olite pimedus, nüüd valgus 5,9MB
  0924vju2010jluha151 # Ef 5:1-8 # 17:02 # 07.03.2010
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Elu koos Kristusega ja ilma on kaks erinevat maailma.
  Kui kaob ligimesearmastus, siis inimühiskond laguneb.
  Armastuse puuduse põhjuseks on ka seksuaalne lodevus.
  Me oleme seksuaalse käitumise mõttes astunud umbes 2500 aastat tagasi.
  Hooramine on kogu inimsuhete hävitamine.
  Kogudus, käi Jumala valguses, et sa võiksid pärida Jumala riigi!

 152. Olgu teil samasugune meel, nagu Kristusel Jeesusel! 6,9MB
  0942vju2010jluha152 # Fl 2:5-11 # 20:10 # 28.03.2010
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.
  Kvaliteet vilets (raadiokanal ununes stereo peale). Peetud palmipuude pühal.]
  Kristusega tuleb siia maailma täiesti teistsugune elutunnetus.
  Meil on raske kirjeldada tõelist alandlikkust.
  Enesekesksus on meie eludes haiglane nähtus.
  Jumal on, kes alandab ja ülendab.
  Jeesuse alanduses säras tema suurus.
  Jumala rahva alanduses on tema suurus.

 153. Jeesus on üles tõusnud! 7,8MB
  0944vju2010jluha153 # Jh 20:11-18 # 22:42 # 04.04.2010
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus. Toimus ülestõusmispühal.]
  Meil on põhjust pisaraid valada, sest me ei taha, et kõik lihtsalt kaob.
  Hb 1:14.
  Me usume inglite teenimisse ja teenistusse.
  Jeesus on usu objekt, selliselt saab teda ära tunda.
  Õndsaks tegev usk on see, mis seob meid kaasinimestega.
  Kõikidel aegadel on olnud oht, et kristlik sõnum võib moonduda, sest see on suurem kui meie oleme.
  Jeesus sureb kõikide poolt põlatuna ristil - seda on raske uskuda.
  Surma ahelad on katki murtud, meile on kingitud igavik.

 154. Hinge õndsus ja usk 7,2MB
  0946vju2010jluha154 # 1Pt 1:3-9 # 20:54 # 11.04.2010
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Keeruline on siis, kui kaob lootus elujärjele saada.
  Raskused võivad mõnikord tugevamaks kasvamise asemel valmistada kibedust ja pettumust.
  Mitmetest vanadest asjades kaob nende väärtus lihtsalt ära.
  Hinge õndsus on pääsemine patust, rikutusest, surma käest.
  1Pt 1:15.
  Me sirutume Jumalast seatud eesmärgi poole.
  Usk on see reaalsus, mis toob vaimsed asjad reaalseks meie ellu.

 155. Jumal on armastus 8,4MB
  0999vju2010jluha155 # 1Jh 4:16-21 # 24:23 # 06.06.2010
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Jumala tegevus on olnud kantud armastusest.
  5Ms 7:7-8.
  Me armastame teist inimest, mitte tema omadusi.
  Armastus on seletamatu asi.
  Johannes ei ütle, et armastus oleks Jumal.
  Vaadakem Jumalale, kes on armastus, mitte armastusele.
  Armastus on see, mis annab meile julguse kohtupäeval.
  Kui jääme patu sisse, siis see patt hävitab meid.
  Võib-olla tuleks elu elada, mitte tegeleda elu hoidmisega.
  Hirm ei ole elus hea saatja.
  Armastus on see, mis annab arukuse elada selles maailmas.
  Armastus on vägi, reaalne jõud, mis midagi muudab.
  Kas sa näed Laatsarust? Kui ei, pead minema arsti juurde, kes aitab.

 156. Jumal võtab vastu ka meist natuke erinevad inimesed 7,8MB
  1000vju2010jluha156 # Rm 14:1-13 # 22:42 # 27.06.2010
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Probleem tekib, kui mõned hakkavad ennast teistest paremaks pidama.
  Jumala omad on nii teatud reeglite pidajad kui ka mittepidajad.
  Pisiprobleemid abielus - väikeste asjadega saab teha palju pahandust ja tüli.
  Me oleme pisiasjades erinevad.
  Kui me hakkame üksteise kallal närima, siis jääme õnnistusest ilma.
  Selles on vägi, kui me võtame teineteist vastu nii, nagu ta on.
  Küll Jumal teeb oma töö, et inimesed tahavad ise ennast muuta.

 157. Jääme apostlite õpetusse, leivamurdmisse ja palvetesse! 7,4MB
  1002vju2010jluha157 # Ap 2:41-47 # 21:39 # 18.07.2010
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Meie ümber on palju imesid, aga kas me märkame neid?
  Algkogudus ei olnud teistsugune kui tänapäeva kogudus.
  Kas sa tahad, et Jumal hoolitseb sinu eest ja korraldab su asjad?
  Kui jah, siis jää apostlite õpetusse, koguduse osadusse, leivamurdmisesse, ühispalvetesse!
  Ärge öelge lastele: "Valige ise, mida siit maailmast tahate!"
  Vaga inimene ei näe teiste vigu.
  Ühine palve on seda maailma ja meid endid hoidev vägi.

 158. Oleme armu saanud patused 5,2MB
  1020vju2010jluha158 # Ef 5:8-14 # 15:15 # 25.07.2010
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Hingevaenlane hakkab teile ütlema: te pole õiged Jumala lapsed.
  Me teame, et oleme patused.
  Jumalarahvas võib südamerahuga tunda, et on patune, sest selles valguses särab meile Kristus.
  Me oleme ekslikud, aga oleme armu saanud.
  Kristus võtab häbi enese peale, ta hoolitseb meie eest.
  Arm, mis meile paistab, katab kinni meie puudujäägid.
  Meie ülesanne pole mitte teha pattu, vaid teha head.
  Küll on suur arm, kui pattu tehes kohe vahele jäädakse.
  "Kirikuõpetaja kodu seinad on klaasist."
  Kui on armastust, siis on soov teha teiste tahtmise järgi.

 159. Leigus ja heaolu 8,7MB
  1021vju2010jluha159 # Ilm 3:1-6 # 25:16 # 08.08.2010
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Sardese linna ajaloost.
  Võib juhtuda, et heades olukordades me sureme vaimselt.
  Rahu võib meid sandistada enam kui sõda.
  Maailm meie ümber muutub, me kohandume selle järgi.
  Ühel päeval võime olla arenenud ja moodsad kristlased, aga surnud.
  Ümbruse leigus pole põhjuseks, et sina peaksid selline olema.

 160. Me saame õigeks usu läbi 9,2MB
  1022vju2010jluha160 # Rm 3:21-28 # 26:48 # 15.08.2010
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Õigeksmõistmise küsimus on üks tähtsamaid.
  2Ms 32.
  Inimesed õigustavad oma eluviise.
  Variseri ja patuse erinev suhtumine.
  Jumala jaoks on patu probleem ääretult tõsine probleem.
  Armu on võimalik vastu võtta, aga mitte alati mõista.
  2Kr 4:7-9. Jk 2:18.
  Usk vormib meid, Jumala rahvast.

 161. Jumal tegutseb teiste inimeste kaudu 7,9MB
  1023vju2010jluha161 # Ap 9:1-20 # 23:06 # 22.08.2010
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Tegemist on erakordse looga.
  Jumal tegeleb meiega meid kutsudes.
  Meid on jäetud üksteise kätte.
  Jumal tahab inimesi aidata ka arstide kaudu.
  Üksinda uskudes ei saa meist iialgi neid usklikke, kes on valmis kannatama Kristuse kannatusi.
  Üksinda uskuja otsib oma mugavusi, temast ei saa Jumala tööriista.

 162. Meie ligimene 7,1MB
  1024vju2010jluha162 # 1Jh 4:7-12 # 20:41 # 29.08.2010
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Armastus on jumalik.
  Armastus teeb õigeid valikuid.
  Mida kõike teeb enesearmastus?
  Jumal on armastus ja tema armastus ei sõltu meist, meie headusest ega vagadusest.
  Jumal armastab kõiki ühesuguse armastusega.
  Ka meie peame üksteist armastama.
  Kristlik armastus on tahte ja otsuse valdkond.
  Armastus sünnitab armastust.

 163. Tarkus, armastus, tänulikkus 5,9MB
  1025vju2010jluha163 # Ef 5:15-20 # 17:16 # 05.09.2010
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Jumala lunastustöö Jeesuses pole inimlikult kergesti mõistetav.
  Selle mõistmiseks on vaja tarkust Jumalalt.
  Tarkust on vaja ka igapäevase elu elamiseks.
  Vaba aeg on üks ohtlikumaid aegu üldse, mis meil on.
  Jumalat armastades otsime, mida Jumal tahab, mis talle rõõmu valmistab.
  Jumal ootab meie tänulikkust.
  Tänulikkus loob ühe sideme meie ja hea tegija vahele.

 164. Jumala Vaim on väe Vaim 7,9MB
  1028vju2010jluha164 # 2Tm 1:7-10 # 22:52 # 19.09.2010
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  [5:43 juures salvestuse auk.]
  Pauluse olukord ja kirja kirjutamise põhjused.
  Neid probleeme on küllaga, mille keskele kutsutakse tänaseid töötegijaid.
  Jumala riigi asjad ei sõltu välistest tingimustest.
  Jumala Vaim on väe Vaim, mis avaldub evangeeliumi kuulutuse kaudu.
  Praegu on sobiv aeg!
  Jumala riigi jaoks on alati sobiv aeg.
  Jumala Vaim teeb suuremat, kui oskame ette kujutada.
  Jumala Vaim on ka mõistliku meele, arukuse Vaim.

 165. Koguduses olev hea on tähtsam kui halb 7,5MB
  1031vju2010jluha165 # 1Kr 1:4-9 # 21:40 # 03.10.2010
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Paulusel oli üks eriline võime näha head - see oli jumalik and.
  Hea nägemine näitab seda, millisest vaimust me oleme kantud.
  Iga kiitus ja laitus pole alati hea.
  Meie hinnang teistele näitab meie enda olemust.
  Kogudus võib olla vigadega, puudustega, aga Jumal teeb tööd ja viib selle ühel päeval lõpule.
  On head ja halba, aga hea on tähtsam.

 166. Tänulikkus ja annetamine olgu omavahel seoses 6,8MB
  1032vju2010jluha166 # 2Kr 9:1-2a,5-15 # 19:52 # 10.10.2010
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus. Toimus tänupühal.]
  Tänulikkus ja annetamine käivad käsikäes.
  Tänulikkus ja annetamine muudavad üksteist suuremaks.
  Ei saa anda eesmärgiga Jumalalt (rohkem) tagasi saada.
  Abi ei tohi anda kasusaamise eesmärgil.
  Veel Piibli näiteid andmisest.

 167. Kurjus, võitlus ja Jumala sõna 9,9MB
  1036vju2010jluha167 # Ef 6:10-17 # 28:46 # 24.10.2010
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Ei ole olemas muretut kristlust.
  Igaühel on teha oma töö.
  Kurjuse vastu võime seista vaid Jumala väes, ilma selleta kaotame.
  Kurat võitleb ikka õigluse, headuse, võrdsuse eest.
  Kurjus pöörab kõik sõnad kuidagi tagurpidi ja eksitab inimesi.
  Meil on vaja võidelda, et püsima jääda, hoida kinni sellest, mis meil on.
  Ei saa pidada silmas vaid armastust, vaid on ka teisi asju.
  Patustajad loovad peagi teooria, mille järgi on patustamine õigustatud ja isegi õilis.
  Võtke kätte Jumala õigus, mis tuleb usu kaudu!
  Me peame olema osaduses Jumalaga, et meil oleks õigel ajal öelda sõna.
  Kuulutada tuleb õigel hetkel, mille Jumal sulle annab.
  Tänapäeval öeldakse pattude kohta, et need on kaasa sündinud.
  Me arvame, et me teame Jumala sõna, aga tegelikult ei tea.
  Kui palju me räägime lastele Jumala sõna?

 168. Jumala rahva müürid ja Kristuse vägi 7,6MB
  1037vju2010jluha168 # Js 62:6-7,10-12 # 22:03 # 31.10.2010
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Juudi rahva olukord Paabeli vangipõlves.
  Vaba rahvast ei saa kasvatada orjuses.
  Kui Jumala rahvas on koos, siis Jumal tahab oma rahvast üles ehitada ja vormida.
  Mis on Jumala rahva müürid? - Selge õpetus Jumala päästvast tööst.
  Me peame olema pidevalt Jumala sõna kuulutuse keskel.
  Põle heleda leegiga, siis süttivad ka teised!
  Js 11:10.
  Ainus vägi, mille vastu keegi ei saa, on Kristus.
  Me vaatame mõnikord Kristusest mööda.

 169. Kristuse tagasituleku ootus 7MB
  1040vju2010jluha169 # 2Pt 3:3-14 # 20:29 # 14.11.2010
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Ajad ja olukorrad meie ümber muutuvad.
  Jumala juures on üks päev nagu tuhat aastat.
  Jeesuse tulek on viibinud, sest Jumal on meie vastu pikameelne.
  Me kuulutame seda, mida Jeesus on teinud, et kuuljatel oleks võimalus seda vastu võtta.
  Me ei ristiususta kedagi vägisi.
  Jumala juures tähendab vabatahtlikkus kõige olulisem, mitte ebaoluline.
  Vabatahtlikkus näitab ära meie hoiakud, väärtused, igatsused.
  Kas me igatseme Kristuse riiki, õigust ja armu?

 170. Õndsuse sisuks on Kristus 6,3MB
  1041vju2010jluha170 # 2Ts 1:3-10 # 18:19 # 21.11.2010
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Mt 24:12.
  Miks tuleb Jumalat karta.
  Rm 1:18-21.
  Jumala päästest loobumine on inimesele hävinguks.

 171. Jeesus kutsub meid ennast järgima 8,3MB
  1188vju2011jluha171 # Jh 1:43-51 # 24:06 # 02.01.2011
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Filippus oli arvatavasti kaalutlev mees.
  Sõna uurimisest on vähe kasu, kui see ei vii meid Jeesuseni.
  Võta vastu Jeesuse kutse teda järgida!

 172. Inimkonna suurim probleem on patt 6,2MB
  1210vju2011jluha172 # Jh 1:29-34 # 17:53 # 09.01.2011
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Patu teemat ei võeta tõsiselt.
  Meil on vaja pääseda patu käest.
  Jeesus on tulnud, et kanda maailma patt.
  Kui usuõpetus ei räägi Jeesusest kui patust päästjast, siis ei räägi ta Jeesusest suurt midagi.
  Maailma lõpust Ilmutuseraamatus.

 173. Kus on Jumal ja kuidas ta tuleb? 5,9MB
  1211vju2011jluha173 # Jh 4:39-42 # 17:06 # 23.01.2011
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Jeesuse äratundmine on ka enda äratundmine.
  Ei ole võimalik tunda armu, kui ei tunne oma pattu, hukkaminemist, elu haprust.
  Kui Jumal sulle läheneb, siis ta küsib sult midagi.
  On suur vahe, kas rääkida Jumalast või Jumalaga.
  Kui sa palud, et Jumal tuleks su ellu, siis ta tuleb.
  Jumal on seal, kus talle uks avatakse.
  Jeesus on igavik meie ajalikkuse keskel.
  Ava oma südame uksed Jeesusele, ja ta tuleb!

 174. Jumalikest mõõdupuudest 6,7MB
  1212vju2011jluha174 # Mk 9:33-41 # 19:22 # 06.02.2011
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Jumala rahva tunnuseks peaks olema alandlikkus ja teenimine.
  Tehes inimlikult Jumala riigi tööd, võime teha väravad liiga laiaks või liiga kitsaks.
  Suur oht on, kui tekib sallimatuse hoiak.
  Südame hoiak on see, mis paljusid asju määrab.

 175. Viimastest aegadest 8,6MB
  1214vju2011jluha175 # Mt 24:1-14 # 25:02 # 13.02.2011
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Aegade lõpp ei ole rõõmuks nendele, kes pole armu osalised.
  Valekristuste tuleku etteennustus.

 176. Eesmärgid, külv ja lõikus 6,2MB
  1215vju2011jluha176 # Jh 4:31-38 # 18:06 # 27.02.2011
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Kui meie elul ja tegevustel pole eesmärki, on see nagu poolik ja tühi.
  Külvajad jäävad sageli tähelepanematuks, nad unustatakse ära.
  Jumala sõnas on jõud ja vägi, mis kannab meie sees vilja.

 177. Inimese hingest, isekusest ja häbitundest 8,7MB
  1222vju2011jluha177 # Mk 8:31-38 # 25:25 # 06.03.2011
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Hing ei kuulu materiaalsete väärtuste hulka.
  Mis asi hing ei ole?
  Hinge pärast käib võitlus.
  Jeesus ei kutsunud enda järel käima meelitavate sõnadega.
  Me võime oma hinge kaotada, kui meie elu eesmärgiks on meie enda mina.
  Mõnikord on häbitunne riknenud - häbeneme häid asju, aga uhkustame halbade üle.

 178. Jeesus andis meie eest kõik 5,7MB
  1223vju2011jluha178 # Mk 12:41-44 # 16:31 # 27.03.2011
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Jumala lunastustöö taga on ainult armastus.
  Armastust ei saa seletada, seda saab kogeda ja vastu võtta.

 179. Me vajame vaid Jeesust - eluleiba 7,4MB
  1224vju2011jluha179 # Jh 6:24-35 # 21:36 # 03.04.2011
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  On usklikkust, kus on tegemist vaid inimese enda soovide ja himude rahuldamisega.
  Me vajame Jumalat.
  Kui meil ei teki vaimulikku nälga Jumala järgi, siis on meie usuelu pinnapealne.
  Võib palju leiva kohta teada, aga nälga surra, kui seda ei söö.
  Jeesus tuleb ise usus vastu võtta, seda ei saa teiste eest teha.
  Süüa tuleb mitu korda päevas.

 180. Arukad teod või väärtuslikud teod? 7,7MB
  1225vju2011jluha180 # Mk 14:3-9 # 22:17 # 17.04.2011
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Mitmed Jeesuse ümberkaudsed mõistsid, et Jeesuses oli elu.
  Me võime teha suuri tegusid nii, et kõigil on ebameeldiv, aga ka nii, et kõigil on meeldiv.
  See on meie meelest arukas, kes enne mõtleb endale ja annab Jumalakesele ka näpuga.
  Elus on nii templiväärtusi kui turuväärtusi.
  Need, kes vaatavad maailma turuväärtusega, näevad maailma üsna kahvatus valguses.
  Elus on asju, mis on tähtsamad arukatest ja kaalutletud tegudest.

 181. Jeesus on üles tõusnud! 6,2MB
  1226vju2011jluha181 # Jh 20:1-10 # 18:02 # 24.04.2011
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.
  Ülestõusmispüha jutlus. Kvaliteet vilets, vist salvestatud laemikrofonidega.]
  Suuri asju võtavad ette need, kelle südames on armastus.
  Jeesusega seotud sündmustest teadis kogu linn.
  Ap 23:6.
  Mõnikord võtavad uskmatud kinni sellest, mida usklikud öelnud on ja saavad julgust oma uskmatuks elu
  Kes otsib, see ka leiab, et Jumal on olemas.
  Uskumine vormib kogu meie käitumise.

 182. Kas sa armastad Jumalat üle kõige? 7,9MB
  1227vju2011jluha182 # Jh 21:15-19 # 22:53 # 08.05.2011
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus. Emadepäeva jutlus.]
  Jumal on meid jätnud üksteise hooleks.
  Tähtsamad ülesanded annab Jumal üksikutele inimestele.
  Vastutus kasvab siis, kui vastutajaid on vähem.
  Kui on vaja vastutust nõrgendada, antakse asi komisjoni kätte.
  Kui antakse laps, siis on mõlemal vanemal täisvastutus.
  Armastus võtab vastususe.
  Jünger peab maha jätma kõik, mis teda seob.
  Laste vaimulik toitmine ei ole vähem tähtis kui leivaga toitmine.

 183. Jumala rahvas jäägu Jeesusesse 5,9MB
  1228vju2011jluha183 # Jh 17:6-10 # 17:10 # 22.05.2011
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.
  Kvaliteet vilets, vist salvestatud laemikrofonidega, paljud pausid on välja lõigatud seal olnud müra tõttu.]
  Jeesus võis selle palve ka laulda.
  Inimese olemus tuleb palves esile.
  Kõik juhtumised ei ole Jumala tahtmises.
  Jeesuse osa on ilmutada meile Jumalat.
  Kui me jääme sõnasse, siis me tunnetame tõe.
  Jumal teeb, Jeesus ilmutab Jumala nime ja meie jääme Jumala sõnasse.
  Jeesus palvetab Jumala rahva eest, Jumala rahvas aga maailma eest.
  Jeesuse kirkus ja au saab avalikuks Jumala rahvas.

 184. Meie Isa palve 11,3MB
  1231vju2011jluha184 # Mt 6:5-13 # 32:59 # 29.05.2011
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Palve on nagu naeratus, see saadab midagi korda.
  Võib palvetada ka silmakirjalikult teistele näitamiseks.
  Me vastame mõnikord palvele, et inimesest lahti saada.
  Palvetades ärge pressige välja oma soove, vaid andke ennast Jumala kätte.
  See usk, mis ei liida meid kokku, ei ole päästev usk.
  Palves peaks vaimulikel väärtustel olema esimene koht.
  Vähemalt pool palvest olgu pühendatud vaimulike väärtuste peale.
  Me oleme usuliselt tugevad, kui Jumal on meie jaoks suur ja keda me ei häbene.
  Jumal peaks olema meile nii loomulik ja tähtis, et me teda kellegi ees ei häbene.
  Jumala tahtmine sündigu.
  Andeks saab patud siis, kui palutakse.
  Peame elam andeksandva meelega.
  Me oleme saajad nii palju, kui palju me seda edasi anname.
  Me võime kurjast saada jagu vaid siis, kui palume ennast Jumala kätte.
  Ise me kurjast võitu ei saa, kurjaga ei saa mängida.
  On vaja tegeleda oluliste asjadega, mitte ebaolulistega.
  On neid inimesi, kes ei usugi Jumalat.
  Ära kunagi unusta palvetamast.

 185. Jumala Vaimu töö 5MB
  1234vju2011jluha185 # Jh 14:15-21 # 14:25 # 12.06.2011
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus. Nelipühal.]
  Jumala lapsed pole organisatsiooni liikmed, vaid need, keda Jumala Vaim juhib.
  Siin maailmas ei suuda Jumala rahvas ennast ise kaitsta, Jumal kaitseb meid.
  Need, kes Jumalat armastavad, need tunnevad ta ära.
  Millest me peaksime tundma, et Jumala Vaim tegutseb meie juures?
  Ehtsa armastuse puhul tahetakse teha teise tahtmist.

 186. Jumal otsib meid 6,8MB
  1237vju2011jluha186 # Mt 13:44-46 # 19:48 # 26.06.2011
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Taevariik on olemas.
  Meie osa on otsida Jumala riiki.
  Otsimine on mõnikord ilusam kui leidmine.
  Jumala riiki võib otsida julgusega, see pole kaduv ja pettumust valmistav asi.
  Jumalik aare on peidetud Jumala rahva osadusse.
  Taevariik on asi, mille saab, kui kõik annad ära.

 187. Teda kuulake! 6,2MB
  1240vju2011jluha187 # - # 17:53 # 07.08.2011
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.
  Algus puudu. 1:21 juures salvestuses auk (osa puudu).]
  Jumal tuleb tihtipeale meie juurde alanduses.
  On ülevaid hetki ja läbielamisi, aga peale seda tuleb argipäev.
  Elu erinevates olukordades tuleb kuulata Jeesust!

 188. Kitsas ja lai tee 7,5MB
  1241vju2011jluha188 # Mt 7:13-14 # 21:48 # 14.08.2011
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Maailm tahab elada ilma piiranguteta - see on lai ja hukatuse tee.
  Mitmed usklikud valivad tee kitsa ja laia tee vahel.
  Kui Jumal on Jumal, siis tuleb temasse vastavalt suhtuda.
  Üld-kristlus ei päästa ega aita, sellest tuleb klantspilt, aga mitte tõeline elu.
  Meil tuleb isiklikult teha otsus Jeesuse ees.
  Taevariigi väraval ei põle reklaamtulukest.
  Kitsas tee hoiab meid eksimuste eest.
  Kitsal teel ei ole väga palju käijaid.
  Kitsas tee viib meid eesmärgile, Jumala riiki.
  Kitsal teel käijad ei lõpe.

 189. Ainus kindlus ja lootus on Jeesuses 6,9MB
  1255vju2011jluha189 # Mt 21:28-32 # 19:55 # 04.09.2011
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Jh 1:47.
  Kavaluse, osavuse ja kõige äraseletamise vaim elab meis edasi.
  Jh 3:8.
  Uskmatus on Jumalaga mittearvestamine, see tuleb meile süüks.
  Miks oli nõukogude võim ateistlik?
  Jäägu Jeesus võitjaks võitluses hinge eest!

 190. Armastage vaenlasi! 8,1MB
  1256vju2011jluha190 # Mt 5:43-48 # 23:35 # 18.09.2011
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Ükskõiksus ongi varjatud vihkamine.
  Armastus suudab olukordi lahendada palju osavamalt.
  Viha ei näe halva sõna laastavat mõju.
  Armastus näeb kaugemale, sel on selgem pilk.
  Tark on see, kes suudab arvestada igavikuga.
  Kui me näeksime seda suurt aaret teises inimeses, käituksime teisiti.
  Armastage oma vaenlasi, et te saaksite taevase isa sarnaseks!
  "Halvad on nemad, head oleme meie."
  Kui me saame mittemillekski, siis alles saab Jumal meist hakata midagi tegema,
  sest Jumala printsiip on luua midagi mittemillestki - M. Luther.
  On inimesi, kellel on kõik naabrid halvad, ja neid, kellel on kõik naabrid halvad.
  Tõelised armastuse teod on sellised, millest me ise aru ei saa.

 191. Jumal tahab, et me leiaksime elu temas 8,4MB
  1258vju2011jluha191 # 1Kn 17:8-16 # 24:21 # 02.10.2011
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Jumal hoolitseb meie väliste vajaduste eest, aga ka meie hinge pärast.
  Sarepta naine pidi korraldama oma vahekorra Jumalaga.
  Jumal tahab, et me leiaksime elu temas.
  Jumal kõneleb olukordade kaudu.
  Ilm 16:10-11.
  Keerulised olukorrad õpetavad meid palvetama.

 192. Milleks on Kristus meid vabastanud? 7,7MB
  1259vju2011jluha192 # Mk 2:18-22 # 22:30 # 16.10.2011
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Jeesus on tulnud tooma uut elu, mitte vana elu paikama.
  Hingamispäeva pidamise probleemidest tänapäeval.
  Jumalateenistus on Jumala rahva pidu.
  Misjon on pulbitsev rõõm Jumalast, mis ei püsi hinges.
  Kui Jumalast meid midagi lahutab, siis tuleb paastuda, nutta ja kaevelda.
  Kui arm voolab meie üle, siis laulame kiituselaulu.
  Ristiusk on vabadus.
  Kristus on meid vabastanud juudiusu reeglitest.
  Kuniks oleme patu all, on meile vaja reegleid.
  Kristuse vabadus ei tähenda kõikelubavust.
  Meid on vabastatud Jumala tahte kohaseks eluks.
  Kui meie südames elab armastus, siis meile reegleid ei ole.
  Kristus on loonud meid uueks mitte reeglite täitmiseks, vaid armastuses kooseluks.

 193. Usk ja uskmatus 8,1MB
  1260vju2011jluha193 # Jh 9:24-38 # 23:42 # 30.10.2011
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Uskmatus ründab meid.
  Näiteid olukordadest, kuidas Jeesust on Piiblis usaldatud.
  Aus olla on ju imelihtne, aga siiski antakse selle eest mõnikord auraha.
  Kui me ei suuda uskuda, on viga meis, mitte mujal.

 194. Jumal tuleb meie ellu 7,7MB
  1261vju2011jluha194 # Lk 1:67-79 # 22:24 # 27.11.2011
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Jumala nimi kaob kusagile ära.
  Me oleme kahjuks tummaks jäänud ja Jumala nimi ei mahu enam meie suhu.
  Tõeliselt vaga inimene on see, kelle kõrval on kerge Jumalasse uskuda.
  Me oleme püüdnud surma elust välistada.

 195. Jumala leping ja lepingu märgid 9,5MB
  1262vju2012jluha195 # 1Ms 9:12-16 # 27:30 # 08.01.2012
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Jumal on inimesega teinud erinevad lepingud.
  Jumal tahab, et elaksime temaga osaduses ja armulepingus.
  Praegu elame armulepingus.
  Aabrahami ja Saara proovilepanek.
  Jumal hakkab mõnikord tegutsema siis, kui inimese jaoks on olukord võimatu.
  Me pääseme üksnes Jumala armust.
  Ümberlõikamise märgist.
  Ristimise kaudu võime saada Jumala armu ja tegude osaliseks, astume Jumalaga lepingusse.

 196. Jumal tegutseb väikeste asjade kaudu 5,8MB
  1263vju2012jluha196 # 2Kn 5:1-14 # 16:54 # 22.01.2012
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Naaman tundis Jumala armastust iisraeli tüdruku abi kaudu.
  Me ei märka, kuidas Jumal tuleb alanduses meid teenima.
  Jumal puhastab meid kõigest patust (mitte natuke).

 197. Kõik on Jumala käes 7,4MB
  1264vju2012jluha197 # 1Ms 8:13-22 # 21:34 # 01.01.2012
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Elus on ka vaikseid aegu, kus ei sünni suurt midagi.
  2Kn 18:4.
  Inimesed kummardavad Jumala ande, loodu on saanud tähtsamaks kui Looja.
  Hb 10:14.
  Ohverdamisel on Jumal meile juba andnud, mida ohverdada.
  Ohverdamata jätmine on Jumala tagant varastamine.
  Rm 12:1.
  Meie Maa saab toimida vaid teatud suhtes Päikesega.
  Nii püsib ka elu suhtes Jumalaga.
  Hoidku meid Jumal uuel aastal!

 198. Jumal annab võimaluse pöörduda patust 5,9MB
  1265vju2012jluha198 # Hs 18:2-3,28,30,32 # 17:07 # 19.02.2012
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Prohvet kutsus rahvast meeleparandusele.
  Vastutus Jumala ees on isiklik.
  Hingevaenlase töö on, kui arvatakse, et Jumal on pahatahtlik.
  Jumal ei vaata meie tegusid, vaid seda, kuhu poole me liigume.
  Patt tahab öelda, et kui oled kord patune, siis seda enam muuta ei saa.
  Jumal annab võimaluse tagasipöördumiseks ja lahtisaamiseks patust.
  Kui palud andestust Jumalalt, siis ta loob sind uueks!

 199. Väikeseks saamine Jumala ees 8,7MB
  1266vju2012jluha199 # 1Ms 32:23-33 # 25:23 # 04.03.2012
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Mõnikord on Jumala juurde tulekul takistuseks inimese enda võimekus ja edukus.
  Lepituse otsimine tundub vahel väga võimatu, kergem on põgeneda.
  Jaakob püüab jätkuvalt asju lahendada oma jõuga.
  Mitmed meie probleemid inimestega on hoopis meie probleem Jumalaga.
  Enne ei saa me kätte õnnistus ja tõotusi, kui oleme Jaakobi võitluse võidelnud,
  kui oleme muutunud väikesteks ja võtame vastu Jumala käest kõik armust.
  Tõotatud maale saame vaid siis, kui selle armust vastu võtame.
  Tihtipeale Jumal alandab meid, et võiksime suureks saada.
  Jumala õnnistuse võidame endale lapseliku usuga.

 200. Jumal kutsub sind 8,1MB
  1267vju2012jluha200 # Js 55:1-3 # 23:38 # 18.03.2012
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Jumala juurde tulekuks on kõik võimalused avatud.
  Meie osa on ära tunda õige kuulutus.
  Meie eest on makstud ülisuur hind, mida me tasuda ei saa.
  Vett ei saa millegi muuga asendada.
  Leib ja vein altaril on tõsine asi.

 201. Kannatused inimese ja riigi arengus 6,2MB
  1268vju2012jluha201 # 1Sm 2:1-2,6-8a # 18:09 # 25.03.2012
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Eesti rahvas on kannatanud.
  1Sm 1:6-7.
  Vaimsed ja füüsilised kannatused.
  Jumal ülendab ja alandab.
  Jumalal on kontroll ka ülekohtu üle.
  Kõik asjad tulevad avalikuks, miski ei jää varjatuks.
  Kannatustel on oma mõte.

 202. Rõõm Jeesuse ülestõusmisest 5,9MB
  1269vju2012jluha202 # Js 25:6-10a # 17:05 # 08.04.2012
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  [Ülestõusmispühade jutlus.]
  Mitmed ei tahtnud uskuda Jeesuse ülestõusmist.
  Kristus on meie elu muutnud.
  Kristlastelt oodatakse paremat eluviisi.
  Surm ei ole lahendus neile, kes maailmas sõdivad.
  Jumala rahvast ootab ees üks suur rõõmupidu Jeesuse ülestõusmise läbi.

 203. Jumal annab andeks oma rahva patud 6,2MB
  1270vju2012jluha203 # Mi 7:14-20 # 17:58 # 22.04.2012
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Jeruusalemm oli pattu langenud.
  Patu tagajärg: viia inimene enda teed, teha järjest uusi ja hullemaid asju.
  Kogemus KGB-ga.
  Jumala karistus on meile arm, ei midagi muud.
  Peame jääma patuga Jumala ette, tema karistab ja mõistab ka õigeks.
  Jumala käsi on kõige armulisem käsi.
  Andestus on võimas jõud.
  Andeksandmine pole süü kergelt võtmine, leppimine ülekohtuga ega käega löömine.
  Andeksandmises on vägi luua meid uueks.

 204. Jumal hoolitseb meie eest raskuste, Jeesuse Kristuse ja oma sõna kaudu 8MB
  1271vju2012jluha204 # Js 4:2-6 # 23:08 # 06.05.2012
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Juhtub sageli, et kui Jumal annab, mida tahetakse, siis pole andjat enam vaja.
  Iisraeli valitsesid poisid ja naised, see tuli nuhtluseks.
  Pattu hakati pidama normaalseks.
  Nõukogude Eesti ajal jäid kirikusse need, kellele Jumal oli kõigest muust olulisem.
  Jumal hoiab meid oma sõna kaudu.

 205. Armastuse omand 6,2MB
  1272vju2012jluha205 # 2Ms 19:3-6 # 17:54 # 20.05.2012
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  [Leerilastele.]
  Inimese kõige suuremaks rikkuseks ja varanduseks on Jumal.
  Te olete Jumala varandus!
  Armastus ei ole üks suur eesõigus.
  Armastus on teenimine, üksteise eest hoolitsemine, koormate kandmine.
  Jumal lõi inimese teadmisega, et inimene läheb talle kalliks maksma.
  Kui me Jumalat armastame, siis me oleme tema omad.

 206. Kaduvad ja kadumatud väärtused 5,2MB
  1273vju2012jluha206 # Õp 30:7-9 # 14:58 # 10.06.2012
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Mille pärast tunneme meie muret?
  Kas on esimesel kohal see, et ma Jumalat ei unustaks?
  Kas sa muretsed oma tervise pärast või selle pärast, et palvetada ei oska?
  Kust meie loodame oma õndsust saada?
  Me arvame, et Jumalast eemale viivad meid mingisugused vaimsed jõud.
  Sageli viiakse meid Jumalast eemale hoopis praktiliste ja igapäevaste asjadega.
  Igaviku jaoks olgu plaan olemas, hing päästetud!

 207. Jumal tegutseb inimeste keskel, märka seda! 7,5MB
  1274vju2012jluha207 # Lk 1:57-80 # 21:51 # 24.06.2012
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Jumal oli korraga sekkunud inimtegevusse.
  Jumala Vaimu tegevuse üks märk on üksmeel.
  Uskliku tunnuseks on rõõm, mis väljendub Jumala ülistamises.
  Me oleme meistrid hädade väljamõtlemiseks ja kurtmiseks.
  Meie päralt on kõik, me oleme Jumala lapsed!
  Meie vaenlased hoiavad meid eemale usust, Jumala rahvast, kogudusest.
  Patu vastu mõõgaga võidelda ei saa.

 208. Pauluse üleskutse palvele 6,1MB
  1275vju2012jluha208 # 2Ts 3:1-5 # 17:37 # 08.07.2012
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Jeesus palvetas (Jh 13:31-Jh 17).
  Kuulutustöö sõltub sellest, kui palju palvetame selle eest.
  Jeesus palub meie eest ka praegu.
  Jeesus palvetab üksinda ja ka rahva kuuldes.
  Üks vaimuliku elu oht on kannatamatus.
  Jumal ehitab meid üles, ka peale korduvat eksimist.

 209. Jumala arm selgub tagantjärele 7,6MB
  1276vju2012jluha209 # 2Ms 33:18-23 # 22:10 # 22.07.2012
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Vaimulikult ei tohi seisma jääda.
  Me tahaksime olla usklikud, aga natuke hirm on ka usklik olla.
  Oleme enda arvele lugenud asju, mis on meile tegelikult antud Jumalalt.
  Jumala tegusid on võimalik hinnata tagantjärele.
  Jumala teed on paremad kui meie teed.
  Ühel päeval me mõistame Jumala tegude suurust.

 210. Jõukus, alandlikkus ja uhkus 5,8MB
  1277vju2012jluha210 # Js 2:12-18 # 16:55 # 19.08.2012
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Heaolu ja jõukuse ajal unustati Jumal rahva poolt.
  Usk Jumalasse on reaalsuse tunnetus, kelle käes on meelevald.
  Alandlikkus on Jumala suuruse äratundmine.
  Alandlikkuse jaoks on vaja iseend ära unustada.
  Solvub meie uhkus, mitte meie ise.

 211. Armastus on üle kõige 5,6MB
  1278vju2012jluha211 # Rt 1:8-18 # 16:17 # 02.09.2012
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Armastus on seletamatu.
  Ankurdame oma armastuse Jumalasse, mitte maapealsesse objekti.
  1Kr 13.
  Armastus ei hävi iialgi.
  Armastus võidab, mitte seadused ja reeglid.

 212. Jumala hoolitsus 7,7MB
  1279vju2012jluha212 # 2Ms 16:2-3,11-19,31,35 # 22:25 # 16.09.2012
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Ikka muretseme oma homse pärast.
  Rasked olukorrad panevad meid küsima elu tõeliste väärtuste järele.
  Rahaahnuse tõttu on mitmed eksinud.
  Jumal hoolisteb ka täna meie eest.

 213. Kõik on Jumala and 6,8MB
  1280vju2012jluha213 # 5Ms 26:1-11 # 19:43 # 14.10.2012
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Mõnikord tahame Jumalale viia ande enne pärale jõudmist ja sellest, mis meil endal on.
  Järgitehtud heateod ei pruugi inimese hinge toita.
  Meie esimene asi on vaimulik kasvamine, Jumalas elu leidmine.
  Kui sa oled Kristuses, siis see paistab välja.
  Kõik, mis meil on, on Jumala and.
  Meie elu on Jumala käes.

 214. Andke üksteisele andeks! 9,1MB
  1281vju2012jluha214 # 2Ms 32:1-20 # 26:33 # 04.11.2012
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Andeksandmine on teise süü enda omaks võtmine.
  Andeksandmine on tõsine tegu.
  Mõnikord muutuvad sümbolid tähtsamaks kui Jumal ise.
  Need kombed-vasikad muutuvad meile tähtsamaks Jumalast.
  Seksuaalsus on saanud mõõdupuuks paljudes asjades.
  Jumala andeksand paneb meid tegema head üksteise vastu.

 215. Miski pole salajas, Jumal näeb kõike 6,3MB
  1282vju2012jluha215 # Ps 94:8-15 # 18:20 # 18.11.2012
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Kristus tuleb tagasi.
  Jumal on meiega ka raskuste sees.

 216. Jeesus tuleb meie ellu 6,7MB
  1283vju2012jluha216 # Mt 21:1-10 # 19:25 # 02.12.2012
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Jumal tegutseb omal algatusel.
  Jumal kasutab oma tööks inimesi.
  Kui Jumal meilt midagi võtab, siis ta annab varsti tagasi, ja rohkem veel.
  Jumal tuleb su ellu tasane ja vaikselt.
  Kes tuleb kära, mõõga või tulega - see pole Jumal.

 217. Jumala rikkus igaühele 7,8MB
  1284vju2013jluha217 # Js 60:1-6 # 22:43 # 06.01.2013
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Kolmekuningapäev on Jumaliku rikkuse avastamise päev.
  Me oleme rikkad.
  Koguduse kohal särab Issanda valgus.
  Issand tahab sind õnnistada, et teised saaksid õnnistatuks.

 218. Tee seda, mida Jeesus on ütelnud! 8,5MB
  1285vju2013jluha218 # Jh 2:1-11 # 24:48 # 20.01.2013
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Jeesus on meie keskel.
  Esimene koht, kus Jumal tahab ennast ilmutada, on kodu ja perekond.
  Vanemate usk on kodus selgelt nähtav.
  Vaenlane tahab lõhkuda perekonda.
  Kui kodus puudub usaldus ja armastus, pole lastel ka usku taevasesse armastusse.
  Perekonna tähtsus muudetakse järjest väiksemaks.
  Ärme paneme pahaks, kui inimesed ka formaalselt oma elu Jumalaga seovad.
  Jumal teeb oma asjad õigel ajal, pole vaja muretseda.
  Jumala au saab avalikuks siis, kui me teeme Jumala sõna järgi.
  Jeesus kui Messias on tunnetatav usus.
  Kui sa teed, nagu Jumala Sõna ütleb, siis sa märkad, et Jeesus on tõesti Jumal.
  Tee, nagu Jumala Sõna ütleb, usalda seda rohkem kui ühiskondlikku hinnangut või enda arvamist.
  Jumala Sõnaga tuleb üle rehitseda tänapäeva arusaamad ja tõekspidamised.

 219. Viljakandmise ime 9,1MB
  1286vju2013jluha219 # Lk 8:4-15 # 26:27 # 02.02.2013
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Jumala riigi töö põhimõtteks on ikka sõna kuulutamine.
  Jumalariik on külvamise sarnane, külvata tuleb alati.
  Kes ei külva, see ei lõika iialgi.
  Sõna kuuljal on vastutus.
  Vilja küpsemiseni läheb aega, vahepeal on erinevaid protsesse.
  Tänapäeval teame nii palju, aga mitte seda, mida vaja on.
  Infoküllusega tekitatakse infopuudus.
  Kui annad enda Jumala kätte, teeb Jumal sinuga imet.
  Jumala Sõna teeb meie elu väärtuslikuks.

 220. Valvake alati! 8,9MB
  1287vju2011jluha220 # Mk 13:31-37 # 25:53 # 13.11.2011
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Me peame valvama, et keegi meid ei eksitaks.
  Jumala rahval tuleb läbi minna pimedatest aegadest.
  Usk tuleb hoida lõpuni.
  Me hakkame kõikuma alati, kui hakkame toetuma selle maailma asjade peale.
  Humanistliku kristluse nõrk koht: maailm on muutunud ja peame Jumala Sõna mõistma teisiti.
  Maailm on alati muutunud, aga see, mis püsima jääb, on Jumala Sõna.
  Me ei tohiks Jumala Sõna muuta enda järgi, vaid peaksime ennast muutma Jumala Sõna järgi.
  Jumala Sõna jääb meid kandma ka surmas.
  Surm on kõige oodatum külaline: see on ainus kindel asi, mis toimub.
  Teadmatus näitab meie tegelikke hoiakuid, see on nagu peegel.
  Jumala silmad näevad südame hoiakuid.
  Valvamine on oma ülesannete ja töö tegemine.
  Teadmatus ahvatleb meid tegelema mängurlusega: ehk läheb hästi.
  Ära tegele õnnemänguga, vaid tee tööd.
  Jumala rahva esmane ülesanne on kuulutada evangeeliumi.

 221. Jumal tegutseb ka vaiksel ajal 8,4MB
  1288vju2011jluha221 # Js 63:15-64:3 # 24:27 # 04.12.2011
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Tuleb aeg, kui kirikud on täis, nii et rahvas ei mahu ära, vaja on laiendada enne seda.
  Me ootame Jumala sekkumist meie ellu.
  Misjoni jõud kaob, kui ei nähta Jumala tegutsemist oma rahva juures.
  Jumal õnnistab oma rahvast ka vaiksetel aegadel.
  Jumal ei ole jäänud tukkuma ega ole jäänud eemale.

 222. Inimene näeb, mis on silma ees, aga Jumal näeb, mis on südames 7,7MB
  1289vju2012jluha222 # 1Sm 16:1-13 # 22:25 # 05.02.2012
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Jumala süsteem valikute tegemisel ei lange kokku inimeste süsteemiga.
  Jumala Vaimu töö on tihtipeale seletamatu nagu tuul, samas tekib ka tuul loodusseaduste järgi.
  Jumal vaatab ka meie ustavuse peale, kui kergest me järele anname.
  Taavetil oli eriline side Jumalaga.
  Ps 62:2a.
  Ps 51.

 223. Siis viis Vaim Jeesuse kõrbesse kuradi kiusata 8,5MB
  1290vju2013jluha223 # Mt 4:1-11 # 24:43 # 17.02.2013
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Paljud õnnistused algavad suurte õnnistuste keskelt.
  Jeesus oli ka tavaline inimene ja samamoodi kiusatud.
  Jumal laseb meid mõnikord läbi käia eluraskustest, et näha meie usku.
  Headel päevadel võime uskuda ükskõik, mida.
  Elus on olukordi, mida pole võimalik mõistusega lahendada.
  Iiob katsuti läbi ja ta jäi ustavaks.
  Meie asi pole Jumalat proovida, vaid Jumal proovib meid.
  Meil on kiusatus ära tõestada, et Jumal on olemas.
  Jumal võib ka vaikida.
  Laseme Jumala sõnal ennast läbi katsuda ja kaaluda!
  Me seame mõnikord õigluse, ideaali või hingerahu kõrgemaks Jumalast.
  Me mõnikord arvame, et Jumal peab andma head.
  Jeesus on toonud suure ohvri ja võitnud kiusatused.
  Jeesus võib meid aidata suurte raskuste keskel.

 224. Jumal on kurjusest vägevam 6,6MB
  1291vju2013jluha224 # Lk 11:14-26 # 19:07 # 03.03.2013
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Usklikuks saamise järel hakkab pihta vaimulik võitlus.
  Kiusatused jäävad kestma ka küpsematele usklikele.
  Paljud nõuavad tunnustähte ja tõestusi kiusates.
  Kurja kõige põhilisem töömeetod on vale.
  1Jh 6:19.
  See maailm on kurja käes, see tegutseb üksmeeles.
  Kurja ei ole võimalik võita hea jutu, diplomaatia või tolerantsusega, vaid Jumala väega.
  Kui päästetud inimene teeb koostööd kurjusega, siis ta olukord läheb hullemaks kui enne.

 225. Jeesus on tulnud päästma patuseid 5,8MB
  1292vju2013jluha225 # Jh 12:12-24 # 16:48 # 24.03.2013
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Inimestel on omad soovid, mida nad Jumalalt ootavad.
  Inimesed otsivad endale sobivad kirjakohad ja väldivad oma patu kohta käivaid kirjakohti.

 226. Jeesus meie keskel 9,9MB
  1293vju2013jluha226 # Jh 20:19-29 # 28:43 # 14.04.2013
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Hirmutada võib neid, kes kardavad.
  Üsna palju meie käitumisest on põhjustatud hirmust.
  Issandat nähes oli jüngritel küsimused kadunud.
  Jeesuse ohvritöö on see, mis räägib temast.
  Jumalat ei ole võimalik ära tunda teda uurides.
  Ilma Jumala Püha Vaimu tööta ei saa me olla usklikud.
  Kui Jumala Vaim meid elusaks teeb, siis ta annab meile ülesande.
  Meile antakse suuremad ülesanded, kui meie suudame teha, sest me peame Tema tegusid tegema.
  Jeesus on tulnud patuseid päästma.
  Inglid ei tule seda kuulutama.
  Kui inimene evangeeliumi vastu ei võta, siis ta otsustab enda hukka mõista.

 227. Jüngrid, kannatused ja üürike aeg 8MB
  1294vju2013jluha227 # Jh 16:16-22 # 23:10 # 21.04.2013
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Mõnikord luuakse arutamisel komiteesid, aga see võib ka tähendada, et lahendust ei loodetagi leida.
  Jüngrite olukorrast Jeesuse kinnivõtmisel.
  Jüngrite olukorrast peale Jeesuse ülestõusmist.
  Kannatus kestab vaid piiratud aja.
  Jumal avab meile armurikkuse ja armutaeva läbi meie ristivaeva.
  Jumalarahval on kahesuguseid muresid.
  Mõned mured kisuvad meid alla ja hukutavad, aga teised aitavad ja tõstavad üles.
  Taevasse on vaid üks tee, mitte palju.
  Kas on meil veel hingede kahjuvalu?
  Siin maailmas on kõik ajad üürikesed ajad.
  Siinsed kannatused kestavad vaid üürikese aja.

 228. Jeesuse nimel palumine ja rõõm Jumalast 6,8MB
  1295vju2013jluha228 # Jh 16:23b-27 # 19:46 # 05.05.2013
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Kui Jumala Vaim puudutab meid, siis tunneme ja teame, mis on armastus.
  Jeesuse nimel palutud palve juhatab meid osadusse Jumalaga.
  Elu osaduses Jumalaga on püsiva rõõmuga elu.
  Jeesuse nimel palumine tähendab paluda Tema tahtmise järgi.
  Kui sul on rõõm selle maailma asjadest, siis sul pole rõõmu Issandast.
  Jeesus on tulnud meid päästma pattudest.
  Jumala Püha Vaim toob meie ellu jäädava rõõmu.

 229. Jumal annab rahu neile, kes teda armastavad 5,7MB
  1296vju2013jluha229 # Jh 14:22-29 # 16:32 # 19.05.2013
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Usklikutel ja uskmatutel on mingi vahe.
  Oma lähedastes ei ole kerge mõista Jumala suuri asju.
  Need, kes Jumalat armastavad, need kuulevad Jumala sõnu ja peavad neid.
  Abielu õnn on selles, et teha seda, mida teine tahab.
  Kui me armastame Jumalat, siis me uurime Tema Sõna.
  Elu olukordades Jumala Sõna kannab meid.
  Jumala rahu kannab siis, kui me ise ei suuda ennast kanda.
  Jumal võib anda rahu, mida alles teised märkavad.

 230. Jumal päästab meid, mitte meie ise 8,6MB
  1297vju2013jluha230 # Jh 3:1-15 # 25:05 # 26.05.2013
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Jumal räägib meile ka isiklikke asju.
  Jumalaga saab rääkida, kui Teda tunnistatakse Jumalaks.
  Õndsuse küsimus on tõsine küsimus.
  Mõnikord peab tulema elus kriitiline hetk, et küsida oma õndsuse kohta.
  Inimene peab uuesti sündima, mitte remonditud saama.
  Nii ristimine kui Jumala Vaimu töö peavad koos olema.
  Iseennast ei saa ristida nagu ka mitte sünnitada: abi peab tulema väljastpoolt.
  Me ei mõtle ennast taevasse, vaid Jumal peab meid sinna päästma.
  Me peame oma elus märkama, et Jumal tegutseb meie elus.
  Kui Jumal sünnitab meid uueks, siis tulevad ka selle viljad.
  Jumala Sõna muutub armsaks ja ka arusaadavaks.
  Vahepeal võivad usulised rituaalid või vahendid muutuda ise ebajumalaiks.

 231. Halastus ja andeksand 6,8MB
  1298vju2013jluha231 # Lk 6:36-42 # 19:42 # 23.06.2013
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Armuline tuleks olla nii, nagu Jumal on armuline.
  Jumala halastus ei ole kõikelubav ega tee patu tegemist ebaoluliseks.
  Jumala halastus tegutseb, et keegi pääseks.
  Jumal halastab meie peale Kristuses.
  Jumala halastus on meie koorma enda peale võtmine.
  Patu tagajärg on surm.
  Halastus saab alguse sellest, et me tunneme oma patusust.
  Jumalat ei ole võimalik ära osta.
  Meil peab samuti olema andeksandev meel.

 232. Uus ja vana inimene 6,7MB
  1299vju2013jluha232 # Mt 5:20-30 # 19:25 # 07.07.2013
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  vanal ei ole võimalik elada uues kvaliteedis.
  Surnutel pole võimalik elada Jumala tahte kohast elu.
  Rm 8:7.
  Uus inimene otsib lahendusi, mitte süüdlasi.
  Kui leiame, et Jeesuse sõnade järgi ei saa elada, siis on see märk meie patususest.
  Jäsemeid ära raiudes me ei saa lahti kiusatustest, need tulevad südamest.

 233. Jeesuse äratundmine 7,4MB
  1300vju2013jluha233 # Mt 17:1-8 # 21:31 # 14.07.2013
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Jeesus on meie Õnnistegija ja meie Issand.
  Pühapäev on nagu mägi, kuhu võime minna.
  Me tihtipeale pahandume Jumala sõna peale, peame kurvalt ära minema.
  Jumala Sõna on ainus, mis meile õnnistuse toob ja päästab.
  Jumala rahvast on olnud vaja üles äratada.

 234. Lugu targast mõisavalitsejast 6,9MB
  1301vju2013jluha234 # Lk 16:1-9 # 19:55 # 28.07.2013
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Kadunud poja lugu eelnes sellele loole.
  Jumala kartus on tarkuse algus.
  Majanduslike asjade kohta teame sageli kohe, kuidas käituda.

 235. Uhkus, moraalsus ja alandlikkus 7,9MB
  1302vju2013jluha235 # Lk 18:9-14 # 22:59 # 11.08.2013
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Luuka evangeeliumit peetakse palve evangeeliumiks.
  On asju, mis saavad meile selgeks palvetades.
  Mõnikord selgub, et me tahame neid samu asju, mida ka ilmalikud inimesed.
  Variseride ja tölnerite kirjeldus.
  Me vahel alahindame patu mõju.
  Ei ole võimalik hakata moraalseks.
  Hea elu suudab meie eest varjata meie puudusi.
  Me ei märka, kuidas meie hoiakud teiste inimeste suhtes muutuvad.
  Korralik inimene võib muutuda teiste jaoks häirivaks.
  Arvatakse, et kui midagi tehakse hästi, siis inimene on kõikides asjades tubli.
  Paljud probleemid koguduses on seotud üksmeele kadumisega.
  Need asjad, milles me peame teisest paremaks, võivad olla väga tühised.
  Tänapäeval mõistetakse hukka sallimatuid, neid sallitakse kõige vähem.
  Palves selguvad meie hoiakud ja ohud.
  Alandlikkusel on eriline koht jumalarahva elus, see hoiab meid ühtsuses.

 236. Jumala ja kaasinimese armastamine 6,5MB
  1303vju2013jluha236 # Lk 10:25-37 # 18:56 # 25.08.2013
  [Tartu Pereraadio jumalateenistuse salvestuselt Tartu Pauluse kirikus.]
  Jumala ja kaasinimese armastamine peavad mõlemad olemas olema.
  Aitamine pole kerge ja ligimese aitamine on kulukas asi.
  Jeesus on meid aidanud nagu halastaja Saamarlane.