Kõik siinsed kõned on toimunud EKB Valga koguduses.

 1. Vang, kes oli teistele õnnistuseks 7,4MB
  0819vju1978ikatv001 # Ap 27:22-26 # 21:35 # 12.11.1978
  Meie Jumal on lootuse Jumal.
  On väga kurb, kui Jumala inimene ei tee, mida lubab, ta tõmbab uskliku inimese autoriteedi maha.
  Jumala inimesel on teeniv loomus.
  Meile olgu tähtis, mis Jumal meie kohta ütleb, mitte inimesed.
  Heateo tasumisest maailma inimestele.
  Kuidas kuulutada evangeeliumi maailmale.

 2. Kuidas me oma südameid puhastame? 7,7MB
  0847vju1977ikatv002 # Mt 5:8 # 22:20 # 03.01.1977
  Jumal tahab meile ennast ilmutada.
  Jumal annab meile jõu olla patust vaba.
  Õndsus on see, kui me oleme Jumala lähedal.
  Mitmed halvad iseloomujooned on vaid ühe suurema umbrohutaime ladvad.
  On halb, kui levitatakse jutte, mida teised on isiklikult üles tunnistanud.
  Me jääme kord-korralt tuhmimaks, kui me vabandame oma pattu.
  "Ma tegin, aga enam ei tee" - see "palve" ei tööta, sest meie käes ei ole patust hoidumine.
  Ap 15:8-9.
  Kui oleme pääste vastu võtme, saame Jumalas ka aidatud.
  Kõik, mis meile on antud, on Jumala Pojas antud.

 3. Kas Kristus elab meis? 12,9MB
  0848vju1977ikatv003 # 1Jh 2:28 # 37:42 # 08.01.1977
  Kui meie usk ei hinga sellel, et Kristus elab mu sees Jumaliku täiusega, siis on vähe meie püüdluste
  Me võime olla iseenestes - siis arvestame ainult iseenesega.
  Milline on taevariigi tee?
  1Kr 1:30.
  Me oleme pühitsetud, seda tuleb usus vastu võtta ja Jumalt tänada selle eest.
  Valvake tänupalves!
  Ära lange enesehalisemisse, vaid usu, et sa oled uueks saanud Kristuses!
  Jumal viib meid kokku inimestega, kelle kaudu ilmnevad meie raskused.
  Ef 1:16-23.
  Me oleme Isast sündinud ega oma enam vana iseloomu.
  Kõik, mis me iial vajame, same Jeesuses olles.
  Kui on olukord tunnistamiseks, siis küsi Jumalalt, mida tunnistada.
  Me peaksime rohkem rõõmsad olema, sest rõõm Issandas on meie ramm.
  Kui me oleme vähe rõõmsad, siis oleme vähe Issandalt võtnud.
  Me saame väge Issandalt selleks, milleks meil vaja on.

 4. Jumala töö inimese juures 9,9MB
  0849vju1977ikatv004 # Js 28:23-29 # 28:53 # 09.01.1977
  Jumal teab, kellele mida anda ja kuidas mõõta.
  Iiobi olukord.
  Me saame Jumalale ligemale kannatuste kaudu.

 5. Jumala tegevus Joona elus 11,6MB
  0853vju1973ikatv005 # Jn # 34:03 # 03.01.1973
  Me kõik oleme tunnistajad.
  Jumal võib soo ümber muuta - teha patusest soost õige soo.
  Jumal tahab, et teda austataks.
  Jumal vaatas järgi Joona südamesse.
  Nii kurjus kui palved tõusevad Jumala juurde üles.
  Jumal valitseb kogu looduse ja loomade üle.
  Ärme jääme teiste vigade peale vaatama.
  Tunnistus Jumala juhtimisest.

 6. Üks Kristuses 6MB
  0859vju1975ikatv006 # Jh 17:20-23 # 17:21 # 09.01.1975
  Millal meie oleme üks?
  1Kr 6:19.
  Erinevad liikmed on kokku ühendatud.
  Kui me üks oleme, siis usuks maailm.
  Kui me ei usu, et oleme Kristuses, siis oleme iseenda sees ja tulevad lõhed.

 7. Hiskija elu 7,6MB
  0863vju1973ikatv007 # 2Aj 32, 2Kn 20, Js 38 # 22:09 # 04.01.1973
  Päikese liikumise tunnustäht.
  Jumal jättis Hiskija maha, et teada saada, mis Hiskija südames on.
  Jumal kuuleb alati palveid.
  Meie kohus pole maailma kurjust kuulutada, kui omavahel räägime.
  Jumal katsub meid läbi.
  Kui Issand meie ligi on, siis meie jumalakartus kasvab ja meie süda on puhas.

 8. Tee läbi vaheteki 9,9MB
  0865vju1973ikatv008 # Hb 10:19-23 # 28:50 # 02.01.1973
  Kasutagem alles jäänud aega palve ja isikliku usuelu edasimineku jaoks.
  Vana inimene on meie sees risti löödud, elab uus inimene.
  Jumal on meile ligi, aga kui me teda ei otsi, siis me ei taju seda.
  Jumal lõi enne inimese loomist põõsad, marjad ja viljad - toidulaua inimesele.
  Kui oleme Kristusega ehitud ja Püha Vaimu tulega ristitud, siis oleme alanduses, madaluses ja jumala
  Kui Jumala elu on meie sees, siis see on tunnus, et meil on õige suhe Jumalaga.
  Kui on läbielamised ja nägemused, aga pole armastust ja ohvrimeelt, pole see õige asi.
  Me vajame Jeesuse iseloomu, et võiksime tões ja armastuses teistele evangeeliumi kuulutada.
  Üksmeel pole veel see, kui teise inimese vastu midagi pole.
  Kui sa ütled, et pole sa surnud midagi ja tulevad ikka vanad asjad, siis on see töö katki kuniks sa
  (Nägemus Saaremaalt.)

 9. Jeesuse usk 9,4MB
  0876vju1976ikatv009 # Rm 3:22,26, Ilm 14:12,2:13, Ga 2:15, Fl 3:9 # 27:21 # 10.01.1976
  [Legendilt: Usklikele. 5.]
  Usu läbi saavad meile osaks Jumala tõotused.
  Toomase ja röövli usust.
  Jumal tahab, et me oma usku rohkem praktiseeriksime.
  Pole õige, kui kogudusevanem palub kellegi tervise pärast, aga kogudus vaatab uudishimuga pealt.
  Näited kahest paranemisest palve peale.

 10. Jumala austamisest ja tänamisest 14,2MB
  0878vju1977ikatv010 # Ef 1:3-6,12 # 41:28 # 09.01.1977
  [Legendilt: Usklikele. 5.]
  [Salvestuse probleemid 8:57 ja 36:02 juures.]
  Jumal tahaks rohkem austust oma lastelt.
  Esineb halbu põhjusi, miks me ei saa tänulikud olla.
  Selle põhjuse juur tuleb välja katkuda, miks me ei täna.
  Me ei ole üks, kui meil lihtsalt pole üksteise vastu vaenu või tüli.
  On loomulik, et kui me jääme Kristuse sisse, siis kasvavad ka viljad.
  Jd 3,18-19.
  Jumal tahab meid panna sõjaväelase seisusesse ja meid oma vaimuliku väega ehitada.
  Miks võtame enne käsud kui tõotused? Kui võtaksime enne tõotused, saavad ka käsud täidetud.
  Enne tuleb uskuda, siis saad, mitte vastupidi.
  Armastust ei kaeva me enda seest ega päri vanematelt, vaid Vaimu väljavalamise läbi, kui oleme Krist
  Jumala heldus kutsub meid meeleparandusele, mitte piits.

 11. Pime sai terveks 3,5MB
  0889vly1976ikatv011 # Mk 8:22-25 # 10:08 # 08.01.1975
  [Legendilt: Univers.]
  Jeesus on ustav ja aitab lõpuni.
  Mk 6:56.

 12. Puhastamine surnud tegudest 11,5MB
  0898vju1975ikatv012 # Tt 2:11-14 # 33:38 # 09.01.1975
  [Legendilt: 5.]
  Kui oleme puhastatud, siis on meie kuulutustööl ka kasu.
  Kui meil on puhas süda, siis Jumala armastus hingab meis.
  Jumal tahab kõigis asjus meis oma poega näha.
  Ei kõlba, et kellelegi usaldatud patutunnistus jagatakse laiali.
  Puhtas südames on rõõm, aga vastasel juhul on süda nagu vangis.
  Ei tohiks pahaks panna, kui keegi Jumala tarkust üles konspekteerib.
  Puhtas südametunnistuses elab usk.
  Elava vee jooksmisest enda seest.

 13. Koguduse töö Jeesuse läbi 12,2MB
  0904vju1976ikatv013 # Ef 4:11, 1Kr 12:27-28 # 35:36 # 12.01.1976
  [Legendilt: Uskl. 5+.]
  Rm 12:3.
  Noa laevast.
  Jumal ei jätnud kedagi nälga Noa laevas, ei jäta ka koguduses.
  Käime koguduses tasa, et me ei teeks kellegi elu kitsaks, me oleme erineva tasemega.
  Jumala täiusest.
  Ef 3:14-19. Kl 2:9-10.
  Mida teha, kui pole hingedekahju, armastust, andeksandmise meelt?

 14. Jumala õnnistused Jeesuse läbi 12,4MB
  0915vju1976ikatv014 # Ef 1:3-4 # 36:05 # 08.01.1976
  [Legendilt: 5+.]
  [Originaalsalvestuse auk 20:23 juures.]
  Meie edasiminek usus sõltub sellest, kuidas õpime kõike meile antut tundma.
  Peale uussündi on meil vastikustunne patu vastu ja me igatseme hoopis paremat.
  Jumala rahu on meis ka siis, kui meilt kõik ära võetakse.
  Saatan lükkab meid sellesse, et me arvestaksime kõiges vaid iseenesega.
  Näide Jumala rahva teenimisest ja palvest selle käigus.
  (Mitu näidet Jumala imedest usupalve ja õnnistamise peale.)

 15. Rikas mees ja Laatsarus 5MB
  0920vju1976ikatv015 # Lk 16:19-31 # 14:27 # 11.01.1976
  [Legendilt: Uskl.]
  [Kvaliteet vilets.]
  Rikas mees elas oma rikkuses vaid iseendale.
  Usklikuks saanule antakse andeks patud ja samuti vägi usklikuna elada.

 16. Püha Vaimu saamisest 11,5MB
  0945vju1977ikatv016 # Ap 1:8,2:38-40 # 33:21 # 05.01.1977
  [Legendilt: Uskl. 5.]
  [28:26 juures salvestuse auk.]
  Püha Vaim on nagu leivakõrvane Sõnale.
  Meie rammetus on nii raske, kui Püha Vaim meid ei abista.
  Jumal täitis usklikke Püha Vaimu, rõõmu ja julgusega.
  Ap 13:2.
  Pühast Vaimust antud sõnum läheb läbi südame.
  Puhta südametunnistusega tunneme ära vale vaimu.

 17. Pildid vanast seadusest 8,9MB
  1026vju1977ikatv017 # 2Ms 17 # 25:58 # 04.01.1977
  (Kirjaseletus.)
  Jumala töö juures on tähtis ka meie sõnakuulelikkus.
  Kui anname vaenlasele maad sisemiselt, tuleb ta varsti ka väliselt.
  Ap 15:17.
  See on vaenlase töö, kui me laseme käed alla ja enam ei palveta.

 18. Paastumine ja languse tee 14,1MB
  1027vju1974ikatv018 # 2Ms 24:9-11, 32:25 # # 06.01.1974
  [Legendilt: Uskl. 5.]
  [22:35 juures salvestuse auk.]
  (Kirjaseletus.)
  1Kn 11:9.
  Millest algas pihta Iisraeli langus?
  Aaronile tuli Jumala kartuse asemele inimeste kartus.
  Ebajumal võtab Jumala koha südamest ära.
  Millest loobumine võib olla paastumine?
  Niineve paastumisest.
  Jumal on Piiblis paastupäevi korraldanud.