Kõik siinsed kõned peetud Valgas.

 1. Elage laitmatult! 10,3MB
  0826vju1978atamm001 # Jk 1:27 # 30:13 # 29.10.1978
  Igaüks peab Jumala ees aru andma oma tegudest.
  Kui palju oled sina palvetanud?
  Meie ülesanne on tuua inimesi Jeesuse juurde.
  Jumalariigis pensionäre ei ole!
  Kas esimene armastus Jeesuse vastu on veel olemas?
  Kas saate üksteisega hästi läbi?
  Kuidas on sinu kannatliku meelega lugu?
  Pole tähtis, mis sul on, vaid mis sa oled.
  "Armastada teist nagu iseennast" ei saa olla usutunnistuseks.
  Sul pole õigust pattu teha!

 2. Iisrael ootamas tule- ja pilvesamba järel 12,9MB
  0827vju1978atamm002 # 4Ms 9:15-23 # 37:39 # 29.10.1978
  [Kvaliteet vilets, tuhm kõmisev heli.]
  Usklikud inimesed seisavad mõnikord valiku ees, kuidas minna edasi.
  Jumala arm on meie vastu suur olnud.
  Ära seo oma elu liialt põrmuga, su elu sõltub Jumalast.
  Ps 32:8.
  Jumal tahab meid juhtida oma silmaga, õrnas armastussuhtes.
  Kas oled siis rahulik, kui Jumal paneb sind seisma, et sa ootaksid?
  Ooteaeg võib sageli olla ka õnnistuseaeg, sellest võib palju õppida.
  Mõnikord me ei suuda lühikest aegagi oodata, juba nuriseme ja süüdistame.
  Js 30:15.
  Kui Jumal juhib, siis ta juhib sind kõige paremini!
  Vaata ikka Jeesusele, lase ennast täita Püha Vaimuga.
  Saa juhitavaks Pühast Vaimust!

 3. Jumala mõõt 11,9MB
  0835vju1976atamm003 # 3Ms 27:25 # 34:45 # 21.07.1976
  [Kuupäev ei pruugi olla õige, kuna kõneleja mainib kuu esimest püha. 32:46 juures justkui auk.]
  (Tervitused Pärnust.)
  Kas päeva esimene osa on lehmalüpsik või Jumala sõna?
  Jumal mõõdab inimesi.
  Mida sa teed oma võimetega, mida Jumal on sulle andnud?
  On hea olla kuulekas Jumala Pühale Vaimule.
  Jumala riik on ikka vajanud materiaalset toetust.
  Jumal ei jää sulle võlgu.

 4. Meie igapäevane leib 15,2MB
  0844vju1976atamm004 # Ps 45:15-16, Mt 6:11 # 44:23 # 26.09.1976
  [Kõne peetud lõikustänupühal. 28:39 juures on katkestus.]
  Me ei tohi palvetades unustada tänamist, Jumala kiitmist ja tänamist.
  Jeesus pidas leiva küsimust tähtsaks.
  Paljud inimesed ei saa haiguse tõttu midagi teha oma leiva saamiseks.
  Jumal pole midagi mõttetult siia loonud, ka putukatel on oma koht.
  Loomad ei täna Jumalat leiva eest.
  1Aj 29:17-27.
  Kui annad oma anni siirast südamest, siis Jumal rõõmustab sind.
  Ära võta seda, mis sinule ei kuulu!
  Taevaleiba vajame igavesti, maist aga mitte.

 5. Palvetamise saladusest 10,8MB
  0852vju1976atamm005 # Jh 17:1 # 31:38 # 14.08.1976
  [Taustal mingi muusika. Salvestuse katkestus 4:44 ja 26:25 ja 27:30 juures.]
  Jeesus palvetas, kuna tundis ennast vaesena suure töö ees.
  Inimene võib oma patukoormast lahti saada Jeesuse töö pärast.
  Miks me nii vähe palvetame?
  Sest peame endid rikkaks ja oleme laisad ning hooletud.
  Ka noored võivad minna oma muredega Jumala ette.
  Ikka on palvetundides kõige vähem usklikke.
  Jeesus tõstis oma silmad üles ja sealt tuli abi.

 6. Kolmekordne jõulurõõm 12,4MB
  0857vju1976atamm006 # Js 9:5-6a # 36:09 # 26.12.1976
  Jõulud on rõõmupühad.
  Selle maailma rõõmud on vaid rõõmukesed.
  Inimesed surevad, aga sünnivad ka uued.
  Kas Jeesus on juba sinu südamesse sündinud?
  Jeesus tahab olla meie elu valitseja, sellepärast paljud teda ei taha.
  Mida tehakse maailmas selge mõistuse nimel?
  Ava Jeesusele oma süda!
  Jh 3:16.
  Võtame Jeesuse vastu oma südamesse!

 7. Suure rõõmu kuulutus 12,8MB
  0861vju1976atamm007 # Lk 2:10-11 # 37:25 # 26.12.1976
  On mitmeid väikesi rõõmukesi.
  Mõned rõõmud on madalad ja rüvetavad meie hinge.
  Näide pöördunud inglise kaevurist.
  Jumal päästab meid ja annab meile rõõmu.
  Jumala rahu saadab meid kõikjal.
  See on õnnis, kui meie elulaeva tüür on Jeesuse käes.
  Võime rõõmustada koos inglitega.
  Siin maailmas on asjad ebavõrdselt jagatud.

 8. Jumala koguduse au ja kohustused 13,2MB
  0891vju1976atamm008 # Ps 48:1-8,13-15 # 38:30 # 01.08.1976
  [Legendilt: 5.]
  Siioni au on see, et tal on võimas kuningas.
  Me ei taha toetuda inimestele, vaid me toetume elava Jumala peale.
  Jumalale alluvad suured Universumi väed.
  Jumala rahvas on asetatud pattudest kõrgemale.
  Kui sul veel on vigu, siis usu Jeesusesse!
  2Aj 32:21.
  Siioni müürid on väga kindlad.
  Kogudus, põrguväravad ei võida sind ära!
  Tn 7:27.
  Sa võid südamest rõõmustada, kui su süda on puhas.
  Valva, et patt ei lõikaks ära sinu ühendust Jumalaga.
  Kogudus, sa muutud haisvaks veeks, kui sul pole enam misjonimeelsust ja kahjuvalu maailma pärast.

 9. Palve, viljakuse alus 8,1MB
  0897vju1976atamm009 # Ap 6:4 # 23:38 # 10.07.1976
  [Legendilt: Algus puudub. Usklikele. 5.]
  [Keegi kühib taustal. 11:06 juures salvestuse auk.]
  Meil on vähe innukust evangeeliumiks ja palveks ning koguduse liikmete arv kahaneb.
  Palvetundidest võetakse vähe osa.
  Kui palju me kasutame aega palveks?
  Meil on see nõrkus, et me pigem töötame kui palvetame, aga siis töö nõrkeb.
  Kurjuse jõud tahavad vähendada usklike palvet.
  On vaja, et palvetamisel ka suu lahti tehakse.
  Palve võib muutuda elutuks, formaalseks, hingetuks.
  Saatan ei karda meie tööd ja organiseerimist, laule ja kõnesid, vaid meie palvekontakti Jumalaga.
  Palve on piiritute võimaluste maa.
  Js 6:11,13.
  Kui tunneme oma pankrotti, siis saab Jumal tuua lahenduse.
  Palves saame ka jõu enesest lahtiütlemiseks, kasvõi igapäevaselt.
  Ap 5:12,16.
  Palve on meie võidu saladus.
  Olgu koguduse juured Jumala veeallikas.

 10. Minek pühale mäele 6,8MB
  0901vju1976atamm010 # Ps 24:3-4 # 19:51 # 08.08.1976
  [Legendilt: Univers. evang. 5.]
  Ainult Piibel ja ristiusk tunnistavad ülesmineku saladust.
  Kl 3:1.
  Kas on sinu sõnad olnud puhtad Jumala palge ees?
  Jh 8:46. Ilm 7:14.

 11. Püha Vaimu tegevus koguduses 10,3MB
  0909vju1976atamm011 # Ap 1:8,14 # 30:08 # 08.08.1976
  [Legendilt: Usklikele. 5.]
  Jumal hoiab kogudust elus Püha Vaimu läbi.
  Kes tahab Püha Vaimu väge, peab esmalt tundma oma jõuetust.
  Abitu inimese tee on palve ja ootamise tee.
  Sul pole kaasinimestele anda midagi, kõik tuleb vaid ülevalt.
  Nõtrus ja abitus viis jüngrid alandlikkusesse.
  Jumala kavale tuleb alluda.
  Inimlike vahenditega ei saa ristiusk võita.
  Issand ootab, et me annaksime üle kõik, mis meil on.
  Ap 1:6, 2:3.
  Mõned arvavad, et laste kasvatamine on kõige vähetasuvam töö üldse.
  Raske on korda majas hoida, kui lapsed on majas.
  Ka kogudus võib olla selline, mis on surnud ja rahus, ilma uute lasteta.
  Kui armastuse tule leek on puudu, siis kõik organiseerimine on tühine, töö ei lähe edasi.
  Kui piiramatu on Jumala reservuaar, millest saame ammutada!
  Ga 3:14.
  Olgem valmis Jeesuse tulekuks.

 12. Uut jõudu Jumala käest 9,4MB
  0914vju1976atamm012 # Js 40:29-31 # 27:18 # 15.08.1976
  [Legendilt: Univers, usklikele. 5.]
  Meil on vaja sirutuda eesmärgi poole.
  Otsige abi ja jõudu Jumala käest, kes on üleval!
  Meil on mitmeid raskusi oma inimlikkuste pärast.
  Kui Jumal võtab kõik koorma ära, siis pole meie elust ka enam palju midagi.
  Pigem jätab Jumal koormad peale, et see saaks meile õnnistuseks (nagu töötab näiteks pinge all vedruga kell).
  Millist teed sa kasutad, kui raskuse koorem seisab su ees?
  Jumal on andnud meile kaks tiiba: ususõna kuulmine ja palve, nendega võime tõusta kõrgustesse.
  Kui usaldame Jumalat, siis pole raske tema järgi käia, kahtustega on aga raske.
  On tähtis, et me käiksime ususõna kuulmises.

 13. Jumala aust ilma 7,6MB
  0918vju1976atamm013 # Ef 2:11-12 # 22:10 # 15.08.1976
  [Legendilt: Evang.]
  On ohtlik olla maailmas ilma Jumalata.
  Rm 3:23.
  Meie teod ja elu räägivad kõvemini kui meie sõnad.
  Mt 7:22-23.
  Patt kaugendab meid Jumalast.
  1Jh 2:23. Jh 5:12.
  Ilma Jumalata on siin maailmas elada palju halvem kui ilma vanemateta.

 14. Jeesuse palve ajad 11,1MB
  0925vju1976atamm014 # Mk 1:35 # 37 min. # 21.08.1976
  [Legendilt: Usklikele. 5.]
  [[Läbi kuulamata!]]

 15. Lepitussõnum Jeesusest Kristusest 12,6MB
  0926vju1976atamm015 # Kl 1:19-21 # 33 min. # 22.08.1976
  [Legendilt: Evang. 5.]
  [[Läbi kuulamata!]]
  Patu lahutav mõju.
  Lepitusearm.

 16. Eestpalvest 15,3MB
  0927vju1976atamm016 # 1Tm 2:1-4, 1Pt 2:5 # 45 min. # 21.08.1976
  [Legendilt: Usklikele. 5-.]
  [[Läbi kuulamata!]]

 17. Palve päästmatute pärast 14,3MB
  0928vju1976atamm017 # Mt 9:36-38 # 40 min. # 04.09.1976
  [Legendilt: Usklikele. 5-.]
  [[Läbi kuulamata!]]

 18. Kristuse surma võit 11,7MB
  0929vju1976atamm018 # 1Kr 15:54-57 # 34 min. # 05.09.1976
  [Legendilt: Univers. 5.]
  [[Läbi kuulamata!]]

 19. Kutse tööle 9,5MB
  0930vju1976atamm019 # Mt 20:4-7 # 28 min. # 12.09.1976
  [Legendilt: 5.]
  [[Läbi kuulamata!]]
  Mida oled teinud Jeesusele?

 20. Tänu palves 10MB
  0931vju1976atamm020 # Ef 5:18-20 # 30 min. # 25.09.1976
  [Legendilt: Usklikele. 5.]
  [[Läbi kuulamata!]]
  Üleandmine.

 21. Päästmine Jeesuses 9MB
  0932vju1976atamm021 # Hb 2:1-3 # 27 min. # 05.09.1976
  [Legendilt: 5.]
  [[Läbi kuulamata!]]